De ‘heilige onrust’   – het labyrint, het leven en Ad Huson In de maand april zijn er een aantal gespreksavonden, bijeenkomsten en lezingen die allemaal […]

Pelgrimeren


Pelgrim zonder God. Frits de lange, ethicus en hoogleraar Protestantse universiteit Groningen, komt woensdag 18 april a.s. naar Huissen  voor een lezing over zijn boek […]

18 april thema-avond Frits de LangeAfsluitende vergadering van de Classis Nijmegen met herdenking: lezingen over hoogte- en dieptepunten in de veelkleurige 420 jarige geschiedenis. Wat zijn de perspectieven voor de […]

14 april Uitnodiging 420 jaar Classis NijmegenModerne pelgrims In de maand april zijn er een aantal gespreksavonden, bijeenkomsten en lezingen die allemaal met pelgrimeren te maken hebben. Wat neem ik mee […]

Moderne pelgrims, 11 en 12 aprilPASEN ‘Vandaag is het Pasen’, zegt mijn vader ‘Kun je dat ook zien?’, vraag ik. ‘Kijk maar eens goed naar de bomen’ zegt hij, ‘kijk, […]

Zondag 1 april, Paasmorgen


HET DILEMMA VAN PILATUS Een heel bijzondere Paaswake. We kijken en luisteren vanavond met andere ogen en oren naar het lijdensverhaal. We ontmoeten Pilatus: een […]

Stille zaterdag, Paaswake, PromisesWe lezen het verhaal van Goede vrijdag. En er zijn 14 staties  van de Belgische schilder Wim van Rompuy: te midden van het alledaagse leven […]

Goede Vrijdag 30 maart 2018Witte Donderdag, 19.30 uur – avondmaalsviering in de kring, m.m.v. de cantorij. Jezus laat ons niet alleen, maar geeft ons iets mee: Brood en druivensap, daarin […]

29 maart – Witte Donderdag


Zoals ieder jaar nodigt de diaconie gemeenteleden uit voor haar Paasviering op de maandagmiddag. Veelal oudere gemeenteleden zijn hierbij aanwezig. Samen met ds. Matthijs Glastra […]

Maandag 26 maart, Paasviering