Pinksteren, zondag 15 mei 2016


Pinksteren, het feest van de inspiratie. Over Kerst en Pasen, feesten waarin Gods liefde met mensen zichtbaar, wordt kun je niet uitgepraat raken.
Pinksteren is een ‘moeilijker feest’, moeilijk uit te leggen, moeilijk onder woorden te brengen. Misschien doen we dat wel te veel in de kerk, in ons
geloven: wat ons raakt in en onder woorden brengen. En ervaren we met Pinksteren dat het om meer gaat: de woorden groeien uit tot daden.
Pinksteren blaast ons het gewone leven in, de Geest blaast in al die woorden: leven! We mogen erover spreken, maar vergeet niet: ga op weg , ga het
doen. Laat het vrucht dragen in ons dagelijkse doen. De Geest is niet een kort en heftige momentje, maar misschien wel veel meer het geduldig en
zorgvuldig volharden in het doen. Doorgaan!

Ons leven wordt aangeblazen door de Goede Geest. Niet één grote vlam, maar ieder van ons een eigen vlammetje. Net als een koor, of een orkest , of een bos bloemen: samen een geheel, maar ieder zijn eigen kleur en klank. Daarom zingen we veel met Pinksteren, vandaag samen met Promises. Meerstemmig, meertalig. Leef!Pinksteren2

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *