Zondag 5 juni 2016, ds. Johan Wijers


Mozes en de Nubische vrouwBij de dienst

Eén lezing vanmorgen: de doorgaande uit Numeri. Deze naam van dit boek wijst op tellen en meten: de kracht van het getal van mensen en stammen en heel het volk Israël. Het gaat er toch om dat men het land van belofte heelhuids bereikt en bewonen zal. Maar de Joodse Bijbel noemt dit boek “in de woestijn”.

Welnu, van beide aspecten krijgen we iets mee in de vraag naar Mozes’

leiderschap. Mirjam is de eerste die het via roddel aantast: Hij is met een Nubische vrouw getrouwd. En: Is hij werkelijk meer bevoegd van Godswege dan zus en broer: zij, Mirjam en hij, Aaron? Mozes, die hun jongste broertje is?

Welnu, het draait volgens het boek Numeri, om krachtsverhoudingen en woestijnervaring. Vaak zijn dit ‘volgens het boekje’ dieptepunten inzake landsbestuur, familieverhoudingen en andere relaties.

Maar overleven in de woestijn betekent dat men dit met Gods hulp te boven komt, al is het volgens het verhaal op een goddelijk tegendraadse manier!

Gastvoorgangers

Toen Wijchert mij aanschreef omtrent deze dienst heb ik niet geaarzeld: na het afscheid, vier jaar geleden zou het mooi en goed zijn om weer eens als voorganger te dienen. Des te meer, nu het in combinatie met Ben Veldkamp gebeurt, met wie ik tot aan het derde millennium gloedvol heb samengewerkt. Samen komen we vanuit noordelijk gelegen landstreek, ongeveer zoals Galilea noordelijk ligt ten opzichte van Jeruzalem, waarbij de diepere betekenis ter ieders invulling is! We gaan en we komen voor een goede dienst!

 Ds. Johan Wijers

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *