Het kind komt tot jou en mij


Het kind Ons is geen toekomst en geen keus gelaten: wij moeten voort, verward en hulpeloos, in een cultuur van films en radio’s en soms, wat over het verleden praten. Niemand ontkomt er aan… alleen het kind is nog hetzelfde als voor duizend jaren. Nieuw en verwonderd ligt het rond te staren alsof de wereld pas vandaag begint. O makker in ditzelfde grauw getij, nog altijd komt het kind tot jou en mij. Nog altijd kan de wereld nieuw beginnen in ieder kind kan het opnieuw beginnen. Zolang God kinderen in ons midden zendt, heeft hij zich nog niet van ons afgewend.                  Muus Jacobse

Hét thema in het werk van de joodse filosofe Hanna Arendt is het probleem van het kwaad. De terreur van het communisme én het nazisme van Hitler, ze heeft het meegemaakt en doordacht. Wat mensen gedaan hebben, kan dat ooit weer ongedaan worden gemaakt. Is er een nieuw begin mogelijk? In haar werk citeert Arendt de kerkvader Augustinus. Hij schrijft dat de mens door God geschapen is ‘opdat er een begin zou zijn’. Een begin dat er voor die tijd nog niet was. Ieder mensenkind is een nieuwkomer, voor een kind begint de wereld pas vandaag. Mensen worden niet geboren om te sterven (we zijn allemaal stervelingen), nee: we worden geboren om steeds opnieuw geboren te worden. Om nieuwe dingen mogelijk te maken. Mensen zijn geen stervelingen, we zijn borelingen. Als ik mij beperk tot mijn natuurlijke geboorte, gewoon wat eet & drink & maar meedoe met wat iedereen doet, dan  schiet niemand daar veel mee op. Maar als ik spreek en handel, in vrijheid en respect, mijzelf laat zien – dan kom ik te voorschijn, word ik geboren. Hanna Arendt  gelooft in het menselijk vermogen iets nieuws te beginnen. Geboren worden schept hoop en verantwoordelijkheid. In het kerstevangelie lezen we hoe in de geschiedenis van keizer, van herders, van twee mensen er een andere geschiedenis openbreekt en doorbreekt. God wordt geboren. Hij komt niet om voor ons te sterven, maar Jezus wordt geboren opdat wij nieuw geboren zullen worden. Zullen leven. Dat wij geen mensen zijn die meegaan in de stroom van angst en haat en dood, maar ons laten zien in ons geloof in vrede ,recht en leven. Kerst inspireert daartoe. In de kerstnachtdienst vieren we dat samen met de cantorij, kerstmorgen met een muzikaal kwartet van  piano, orgel, blokfluit en accordeon. Er is dan een verhaal voor de kinderen. Kerstbingo met kerstwoorden. En we zullen zingen van Licht en Leven. Dat er een wereld zal zijn voor onze kinderen. Goede feestdagen gewenst, Matthijs Glastra

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *