Coronavirus


Corona-afspraken – Verbonden blijven ondanks sociale distantie

Kerkgebouw open! – afspraken per 21 januari 2022

Het is en blijft een lastig te nemen besluit. Covid-19 en opening van ons kerkgebouw. Wat kan, wat mag, welk signaal geven we af, zijn we consequent, bieden we duidelijkheid, doen we iedereen recht?…. Als kerkenraad hebben we de diverse voors en tegens zorgvuldig afgewogen. We hebben het volgende besloten:
Je bent iedere zondag van harte welkom in ons kerkgebouw met in acht neming van alle geldende  corona-afspraken m.i.v. 23 januari 2022. Kerken behouden de vrijheid hier hun eigen keuze in te maken…

We houden aan dat een Coronacheck voor een viering op zondagmorgen bij binnenkomst niet nodig is. We willen op deze manier aan beide ‘groepen’ recht doen en niet oordelen over de afwegingen die een ieder voor zich zelf maakt t.a.v. vaccinatie. Als kerkelijke gemeente willen we ruimte geven en een open plek zijn. De veiligheid is niet in het geding omdat we ons aan de noodzakelijke maatregelen houden. En we vertrouwen erop dat je bij Corona-achtige klachten niet komt, maar thuis blijft.

  • Wel zullen we het dragen van een mond-/neusmasker bij binnenkomst tot aan je zitplaats en bij overige loopbewegingen weer invoeren.
  • We houden ons aan het advies om de 1,5 m afstand weer aan te houden. We gaan daarom terug naar de vorige indeling waarbij de kussens op de stoelen aangeven waar je plaats kunt nemen. Er is dan plaats voor 30 personen in de kerkzaal. Enkele plaatsen zullen (alleen door huisgenoten) naast elkaar kunnen worden ingenomen. Mochten er meer dan 30 personen komen dan kunnen er enkele zitplaatsen in de hal worden toegevoegd. Zo nodig kan er in de pleinzaal via een laptop worden meegevierd.
  • De collectezak zal door de ambtsdrager(s) worden aangereikt i.p.v. hem aan elkaar door te geven.
  • Er kan ingetogen gezongen worden.
  • Geen koffiedrinken na afloop van de viering.
  • We blijven volop ventileren tijdens de viering – de deuren blijven open. Een extra sjaal of je jas aanhouden kan handig zijn.

Voor andere activiteiten in ons kerkgebouw laten we ons leiden door de regelgeving van de Rijksoverheid. De diverse verhuuractiviteiten kunnen opgestart worden met strikte Coronamaatregelen. Vergaderingen zijn mogelijk maar met een filmavond en een vrijdagmiddaginloop wachten we nog tot er meer ruimte vanuit overheidswege gegeven wordt aan bioscopen en horeca. Hopelijk is ook hiervoor snel meer ruimte.