Spreekuur predikant


Onze predikant Matthijs Glastra biedt een vast moment in de week waarop gemeenteleden zonder afspraak hem kunnen spreken voor allerhande zaken. Op diverse tijden in de week is er een inloopspreekuur in het kerkgebouw, Raadhuisplein 35. In de Zondagsmail (opgeven voor nieuwsbrief via zondagsmail@pknhuissen.nl) vind je de actuele tijden. 

Corona en contact met predikant

Als er contact met de predikant gewenst is, kunnen we een afspraak maken. Dat zal deze weken (corona) iets vaker per telefoon, mail of langs digitale hulpwegen gebeuren. In de kerk en als je wilt thuis, blijft er ruimte om elkaar – met in acht neming van de maatregelen wat betreft sociale interactie (zoals de onderlinge afstand, geen hand geven) – te ontmoeten. Telefonisch bereikbaar via 06 2129 4143, Matthijs Glastra

Mail predikant@pknhuissen.nl