Veertigdagentijd en Pasen


Veertigdagentijd app40 dagen tijd app pasen

Een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven. En op het volgen van Jezus in het dienen van de naaste. De app is gratis te downloaden via Google Play en de iTunes App Store.

Via de laDownload in de App Storendelijke website vindt u nog veel meer Download in Google Playinformatie over de veertigdagentijd.

2018 Onvoorwaardelijke liefde

(18 februari t/m 2 april)

In deze veertigdagentijd bereiden we ons voor op een bijzondere tijd op weg naar Pasen. Het thema ‘Onvoorwaardelijke Liefde’ staat centraal.

  • zorg voor kwetsbare mensen en kinderen
  • moedig vasthouden
  • genoeg voor iedereen!

 


2017 Geloof in het leven – op weg naar Pasen

(5 maart t/m 16 april)

‘De zon komt op en geeft ons licht’ is het themalied van de Veertigdagentijd van Kind op Zondag. Samen met de cohen-darkerteksten van Leonard Cohen ‘You want it darker’ markeert dit lied de typerende spanning die bij deze voorbereidingstijd hoort. Zon en duisternis, tussen licht en donker, dag en nacht voltrekt zich ons leven. en volgen wij Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. De lezingen in de veertigdagentijd komen dit jaar uit het Luther leesrooster. De diaconie is elke zondag betrokken bij de voorbeden.

Palmzondag (9 april) maken we een rondgang door Huissen. En is er om 19.00 uur een Taizéviering. Met muzikale medewerking van Leo Scheltinga, Ed Loth en Marije Bouma.

 


2016 Veertigdagentijd – ‘Mag ik bij jou??’

Als carnaval gevierd is, is er de kater: voorbij, weer een jaar wachten. In de kerken gaat het feest verder. Misschien dat sommigen van u de oude naam voor carnaval nog kennen: Vastenavond. Carnaval is geen los feestje, maar het  begin van de vastentijd van 40 dagen, tot Pasen. Dit vasten is ter herdenking van de 40 dagen die Jezus in de  woestijn vastte.

Jezus leefde uit de liefde voor mensen. Hij wilde delen wat hij had: zijn tijd, zijn aandacht, zijn leven. Maar de mensen laten hem alleen, de weg loopt dood opeen kruis. Juist daar blijkt dat liefde sterker is dan de dood. Ik herken zelf in het lied van Claudia de Breij, ‘Mag ik dan bij jou’,  de gevoelens en vragen die in de Veertigdagentijd naar voren komen. God die in Jezus aan ons mensen vraagt: mag ik dan bij jou? Ik wil samen met jullie leven, ik kan niet in mijn eentje God zijn.  En tóch: het lukt soms niet in het leven. We raken elkaar kwijt. Zoeken op wat écht belangrijk is: Mag ik bij jou schuilen, als het nergens anders kan? Als ik bang ben,  ’t is mij te donker, mag ik dan bij jou? (Matthijs Glastra)

Ik ga. Zet een stap naar de ander

Van oudsher is de periode voor Pasen een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Samen met vele kerkelijke gemeenten en donateurs voeren we in deze belangrijke kerkelijke periode campagne. Dit jaar is het thema ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’. In elke zondagse viering in de 40dagentijd wordt dit zichtbaar gemaakt.