Kerkgebouw


Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. De stilte van het gebouw, de vieringen, de muziek of ontmoetingen met mensen. Soms is het een goed gesprek dat bemoedigt. Een andere keer is het de boodschap die je raakt. Bezieling en inspiratie voor het leven van alledag. De band met de kerk kan hecht en intens zijn en soms is die band wat losser (geworden). Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. En zegt iedereen op eigen wijze ‘mijn kerk….’

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een gewone doordeweekse dag. Momenten die goud waard zijn. Ons kerkgebouw aan het Raadhuisplein is de plek waar wij samen komen en waar ‘het allemaal gebeurt’. Vieringen, bruiloften, thema-avonden, geboorte en doop; het gebouw is een symbool voor wie wij zijn en een warme plek om samen te vieren en geloven.

Ruimte huren?

Het kerkgebouw biedt vele mogelijkheden en wordt daarom heel divers gebruikt. Naast de vieringen is de ruimte geschikt als oefenruimte voor koren, het houden van thema-avonden of lezingen, etc. Ook de nevenruimtes bieden mogelijkheden voor vergaderingen en bijeenkomsten van organisaties en particulieren. De consistorie en pleinzaal (voormalige peuterspeelzaal) zijn per dagdeel te huren tegen een aantrekkelijk tarief en met mogelijkheden voor catering.

Meer informatie

Graag geven wij meer informatie over het bijwonen van een kerkdienst of het huren van een ruimte in onze kerk. Dit kan ook via: kerkrentmeesters@pknhuissen.nl