Veilige Kerk – team vertrouwenspersonen Ring Elst


Begin oktober hebben twaalf Protestantse Kerken uit Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen-Noord een bijzondere overeenkomst gesloten. De kerken hebben samen een team vertrouwenspersonen gevormd met als doel een meldplaats te zijn voor misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Het team bestaat uit zes leden die bereikbaar zijn op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl . Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

De Protestantse Gemeente Huissen wil een veilige en betrouwbare gemeenschap zijn, een plaats waar mensen respectvol met elkaar omgaan. Veel mensen ervaren die veiligheid gelukkig ook. Maar veiligheid is niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen de kerk kan misbruik of grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Als gemeente sluiten we daarom aan bij het Team Vertrouwenspersonen Ring Elst.

Contact vertrouwenspersoon@ringelst.nl

Situaties die met een vertrouwenspersoon besproken kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:

  • ongewenste intimiteiten/seksuele intimidatie
  • discriminatie
  • agressie
  • pesten
  • grensoverschrijdend gedrag.

De vertrouwenspersoon biedt je een luisterend oor. Misschien vindt je het genoeg om een keer je verhaal te kunnen vertellen. Maar hij of zij kan je ook helpen denken over de mogelijkheden voor verdere aanpak. De vertrouwenspersonen werken in teamverband. Heb je iets meegemaakt waarvan je melding wil maken bij een van de vertrouwenspersonen? Dan kun je mailen naar het team vertrouwenspersonen Ring Elst: vertrouwenspersoon@ringelst.nl. Een van de vertrouwenspersonen uit het team Ring Elst neemt vervolgens binnen twee dagen contact met je op. 

Team vertrouwenspersonen 

Het team van vertrouwenspersonen bestaat uit gemeenteleden, afkomstig uit de deelnemende kerken, die zijn opgeleid voor dit werk. Vanuit onze gemeente is Yolanda de Wit-de Waard vertrouwenspersoon binnen dit team. Zij werken volgens een vast protocol aan de hand van de gedragsregels, die voor het leven en werken in de gemeente zijn vastgesteld. Zij zijn onafhankelijk en houden de meldingen geheim. Via de link kun je het meldprotocol en de gedragsregels veilige gemeente inzien dan wel downloaden.

De vertrouwenspersonen zijn geschoold in het voeren van gesprekken en het luisteren naar hulpvragen. De gesprekken vinden plaats in volstrekte geheimhouding, veiligheid en vertrouwelijkheid. Het team werkt onder verantwoordelijkheid van de deelnemende kerken en staat open voor iedereen die melding wil maken van een onveilige situatie. De vertrouwenspersonen zijn er voor iedereen in onze kerk en de andere deelnemende kerken. Voor degenen die er werken, zoals de predikant, kerkenraadsleden, kosters en andere medewerkers, maar ook voor de gemeenteleden. Ieder kan bij (een van de) vertrouwenspersonen terecht met zijn of haar verhaal, vragen, vermoedens en meldingen over misstanden.

Landelijk meldpunt

De landelijke PKN heeft samen met andere kerken een landelijk meldpunt voor seksueel misbruik in de kerk ingesteld, het SMPR. Als je te maken hebt of hebt gehad met seksueel misbruik kun je ook bij dit meldpunt terecht. De contactgegevens zijn te vinden op de website van het meldpunt: https://smpr.nl/contact. Voor een overzicht van alle kerkelijke meldpunten (5) klik hier.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de scriba Marja Huson-ter Avest (06 20 53 59 46 of mail naar scriba@pknhuissen.nl).


Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Team Vertrouwenspersonen Ring Elst

Op 4 oktober 2023 hebben de vertegenwoordigers van de deelnemende kerken de overeenkomst getekend (de drie kerken die niet aanwezig konden zijn zullen dit later doen) en zijn de zes vertrouwenspersonen officieel gestart met hun werk.