Werkgroep leren en beleven


Een werkgroep in oprichting. We zijn op zoek naar mensen die tijd en energie willen steken in activiteiten die te maken hebben met geloofsvragen. Wie doet er mee? Je kunt je opgeven via scriba@pknhuissen.nl of een van de kerkenraadsleden aanspreken.

 

Activiteiten seizoen 2023-2024:


Er zijn in 2024 ook weer een aantal filmmiddagen. Vrije toegang eventueel met introducé.
Er is koffie en thee de toegang is vrij maar we vragen wel een vrije bijdrage er worden natuurlijk kosten gemaakt voor de licentie, verwarming en de koffie en thee.

De eerste is op donderdag 29 februari 2024 15 tot 17 uur
Woensdag 27 maart van 15 tot 17 uur
Donderdag 25 april van 15 tot 17 uur

Als U wilt weten welke film er draait kijk op de poster in de kerk op het prikbord of abonneer U op de zondagsmail, hierin wordt de film aangekondigd het weekend voor de vertoning. ivm de licentie mogen we hier de naam niet bekend maken.


Activiteiten seizoen 2022-2023:

Het thema dit jaar is zingeving. U bent van harte welkom. Net als introducees. De toegang is gratis. Er worden wel kosten gemaakt zoals aanschaf en vertoningsrecht  (€3 pp), verwarming, koffie enz. Daarvoor wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Donderdag 23 februari 2023, 20.00 uur

Donderdag 30 maart 2023 20 uur

Donderdag 26 oktober 2023 15 uur

Donderdag 30 november 2023 15 uur

Donderdag 28 december 2023 15 uur Kindermatinee

 


Donderdag 30 maart 2023, 20.00 uur

Superieure satire over museumcurator Christian Bang. Zijn comfortabele bestaan wordt volledig op zijn kop gezet als hij op straat van zijn portemonnee beroofd wordt en vervolgens de ene slechte beslissing na de andere neemt. De kijker wordt meegesleurd  van de ene pijnlijke scène naar de volgende. Ondertussen intelligente dingen zeggend over onder meer politieke correctheid, kuddegedrag en opportunisme. Onvergetelijk. Winnaar van de Gouden Palm.


Woensdag 5 april 2023 (Stille Week), 14.15 uur

Indrukwekkende toneelversie van het oratorium van Händel. Een prachtig, ontroerend verhaal. Speciaal geschreven voor de Stille Week voor Pasen. Ze bestaat uit drie delen:

  1. Verkondiging van de Messias
  2. Dood, opstanding en verrijzenis
  3. Wederkomst

Het is vooral een lofprijzing. Bestaande uit een verzameling beschouwende Bijbelfragmenten uit het Oude en Nieuwe Testament. Over verwachting, hoop, lijden, dood, verrijzenis en openbaring met alle bijbehorende emoties. Uitgebeeld door alledaagse personages:

Een danser die het lijden, de dood en de opstanding verbeeldt. Twee mannen die zijn broers lijken te zijn. Echtgenotes die kampen met verlies en overspel. Een dominee die meer lijkt te weten. Een kind dat een engel speelt en een doofstom meisje dat ons iets lijkt te willen vertellen. Of wil ze alles vertalen met handgebaren? En het koor speelt in deze toneelversie een eigen rol.

Met korte pauze (totale duur 154 minuten).


 

Activiteiten seizoen 2019-2020:

Bonhoeffer

Drie avonden in maart om in gesprek te gaan over Bonhoeffer. De derde avond is door het Coronavirus niet doorgegaan. Maar Matthijs heeft een aantal gedachten op papier gezet. Deze vind je hier

 

Zaterdag 26 oktober 2019 – De vruchten van het land

Samenkomst in MEA VOTA, Boskoops Glorie 33, Huissen. Inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur

De boeren en tuinders staan deze weken volop in de belangstelling. Het is dan een goede zaak dat wij niet buiten hun zorgen blijven staan, buitenlui op een afstand. Zaterdag 26 oktober 2019 is er een samenkomst, georganiseerd door Mea Vota en de Protestantse Kerk te Huissen. Om te delen in de vragen en de gaven van land. Een moment van bezinning en van dankbaarheid nu de oogst binnen is.

Het samenzijn sluiten we af met een goed glas wijn.


De protestantse gemeenten in de Lingewaard zullen het komende seizoen een aantal gezamenlijke activiteiten organiseren. Dit najaar rondom het thema ‘De kracht van muziek‘.

1. Dinsdag 22 oktober 2019 – Zangavond

Protestantse Kerk te Angeren, 20.00 uur

Een zangavond met Els van den Nouweland, dirigente van de cantorij van het Dominicaner Klooster en Irene Gootjes, piano. Zij nemen ons mee door een tal van bekende en minder bekende liederen. Al zingend laten we ons raken en onze harten opgaan.

2. Donderdag 21 november 2019 – Filmavond

Protestantse Kerk te Huissen, 20.00 uur

Heel af en toe is muziek, net als ware liefde, in staat een radicale verandering in iemand teweeg te brengen. De piano-compositie ‘Canto Ostinato’ van Simeon ten Holt heeft dat met heel veel mensen gedaan. De film ‘Over Canto’ van Ramon Gieling is een inspirerende film over de kracht en betekenis van die muziek in het leven van negen mensen.


 

Donderdag 14 november 2019 – Gemeentecafé

Protestantse Kerk te Huissen, 20.00 uur

Wat weet u van Cuba? Rodolfo woont en werkt er. Hij doet heel goed werk in zijn gemeente en zorgt met behulp van onze financiële ondersteuning voor kleine stapjes voorwaarts.

Maar Cuba is zoveel meer. Sommigen zijn er op vakantie geweest. Als vakantieganger zie je meestal een rooskleurig beeld van het land en z’n inwoners. De keerzijde, die minder rooskleurig is, is de dagelijkse werkelijkheid voor bijna alle Cubanen. Waar heeft de Cubaanse bevolking dan ‘last’ van?

De Cubaanse Revolutie was een revolutie in de eilandstaat Cuba. De revolutie werd geleid door Fidel Castro en diens beweging van de 26ste juli en resulteerde op 1 januari 1959 in de val van de dictator Fulgencio Batista en de vestiging van een communistisch regime. Wat heeft dat nu nog voor gevolgen voor de samenleving?

Mojito Cocktail: Haal de echte smaak van Cuba in huis. Hij ziet er goed uit, is fris en is super simpel om te maken. Het is wel duidelijk waarom deze cocktail zo’n succes is. Naast populair is de Mojito ook gewoon heel lekker om te drinken. Ken u het alcoholvrije broertje Mocktail al?

Op alle bovenstaande vragen krijgt u antwoord op de Cubaanse avond die een speciale werkgroep namens de diaconie aan het voorbereiden is. U bent van harte welkom!

 


 

Opdracht werkgroep leren en beleven (concept):

Bevorderen dat gemeenteleden en belangstellenden in een doorlopend leerproces als persoon leren omgaan met (actuele) vragen over geloof en leven. Dit met het oog op hun persoonlijke vorming en functioneren in kerken en samenleving, in eigen kring en in relatie tot God. De werkgroep speelt daarbij in op de belangstelling, vragen en problemen die leven bij de verschillende doelgroepen in en rond de gemeente. Ontmoeting, leren en uitwisseling vormt de basis voor de werkgroep.

Werkwijze:

Organiseert activiteiten om bezig te zijn met actuele vragen over geloof, persoonlijke vorming en functioneren binnen de kerk of de samenleving.

  • Boekbespreking en bijbelstudie
  • Films
  • Leerhuisavonden
  • Bijdrage aan inspiratieavonden

Rapportage:

Schriftelijk verslag naar werkgroepleden en scriba. Mondelinge rapportage in kerkenraad.