Werkgroep leren en beleven


Studieavonden ‘De Psalmen van de Korachieten’ / Onder leiding van ds. Theo A.R. de Zwart (Arnhem)

In de Psalmen worden vaak de moeilijkste worstelingen van het leven weergegeven. Aan de ene kant zien we de schrijvers van de Psalmen als mensen die kopje onder gaan in de beproeving, in al het afschuwelijke dat hen overkomt. ‘…Waarom verstoot Gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking?’ Aan de andere kant zien we de psalmisten zich niet aan hun verdriet overgeven. Ze leggen zich er niet bij neer om zo somber en neerslachtig te zijn, want er moet gehoopt worden. ‘Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!’

Het mooiste van de Psalmen in de Bijbel vind ik dat zoals de stemmingen in óns eigen leven sterk wisselen, zo wisselen de stemmingen in de Psalmen ook sterk. Telkens zien we de psalmisten uit het dal van de triestheid omhoog klimmen naar de berg van het Godsvertrouwen. Maar we zien ze ook als een struikelende alpinist weer in het dal terugvallen. Er zijn geloof- en menselijke slingerbewegingen waar te nemen. Het éne moment volgt op het andere. De psalmisten geven in poëtische vorm verslag van wat zij hebben doorgemaakt. Ook wij hebben te maken met moeiten, zorgen en pijn. Ziekte, verlies van geliefden, eenzaamheid… al deze dingen komen voor in ons leven en slaan vaak diepe wonden.

In 4 avonden in de wintermaanden in de Protestantse Gemeente Huissen (Raadhuisplein) hopen wij met u in deze omstandigheden terug te grijpen naar de levensliederen van de Psalmen die geschreven zijn door de Korachieten. Echter dan niet in ongelovige opstandigheid, maar in een gelovig worstelen met Gods leiding en heilige Geest!

Data:

Donderdag 13 december 2018          [Psalm 42 & 43 ‘Intens verlangen naar God’]

Donderdag 10 januari 2019              [Psalm 44 ‘Onbegrepen lijden’]

Donderdag 14 februari                      [Psalm 88 ‘Worstelen met God’]

Donderdag 14 maart 2019                [Psalm 84 ‘Thuis bij God’]

 

Locatie:           Protestantse Kerk Huissen. Raadhuisplein 35.

Tijd:                19.30 – 21.00 uur.

 

Inlichtingen en opgave(n):

Ds. Theo A.R. de Zwart. Mobiele nummer: 06-33104010.

e-mail: thardezwart@gmail.nl

Bijbel met plant

 

 

 

 

Op dit moment is de werkgroep leren en beleven nog niet ingericht. We zijn op zoek naar gemeenteleden die hierin willen participeren. Hetzij eenmalig, hetzij als vast werkgroeplid.

 

Opdracht werkgroep leren en beleven (concept):

Bevorderen dat gemeenteleden en belangstellenden in een doorlopend leerproces als persoon leren omgaan met (actuele) vragen over geloof en leven. Dit met het oog op hun persoonlijke vorming en functioneren in kerken en samenleving, in eigen kring en in relatie tot God. De werkgroep speelt daarbij in op de belangstelling, vragen en problemen die leven bij de verschillende doelgroepen in en rond de gemeente. Ontmoeting, leren en uitwisseling vormt de basis voor de werkgroep.

 

Werkwijze:

Organiseert activiteiten om bezig te zijn met actuele vragen over geloof, persoonlijke vorming en functioneren binnen de kerk of de samenleving.

  • Boekbespreking en bijbelstudie
  • Films
  • Leerhuisavonden
  • Bijdrage aan inspiratieavonden

 

Rapportage:

Schriftelijk verslag naar werkgroepleden en scriba. Mondelinge rapportage in kerkenraad.

 


https://pknhuissen.nl/thema-avonden-en-kringen/