Werkgroep vieren


Samenstelling incl. functies:

Predikant, cantor-organist en (gemeente)leden. Waarvan bij voorkeur minimaal 1 ambtsdrager. De werkgroep wordt door een lid ervan in de kerkenraad vertegenwoordigd.

 

Benoeming:

De Werkgroep Vieren bestaat bij voorkeur uit minimaal één door de kerkenraad benoemde ambtsdrager. Overige leden (niet-ambtsdragers) worden benoemd en voorgesteld aan de gemeente. De cantor-organist wordt benoemd door het College van Kerkrentmeesters, in overleg met de werkgroep vieren.

 

Opdracht:

Vorm geven in de vieringen aan liturgie. Organiseren van de vieringen door het jaar heen. Gericht op de diverse doelgroepen in onze Kerkelijke en de  burgerlijke Gemeente. Mensen van altijd, mensen van af en toe, nieuwsgierigen, Jonge gezinnen,  kinderen, jongeren en ouderen. En met oog voor nieuwe (landelijke) ontwikkelingen m.b.t. vernieuwingen/veranderingen van en in de vieringen.

De werkgroep is oog en oor van de gemeente en neemt suggesties voor, en reacties op, de vieringen mee.

 

Werkwijze:

Centraal staan o.a.

 • Liturgie, gebruik en vormen van vieringen door het jaar heen, bijzondere diensten, doop en tafelviering, etc.
 • Zorg voor praktische gang van zaken tijdens de vieringen, inrichting kerkzaal, etc.
 • Regelen van gastpredikanten en gastorganisten
 • Afstemming projecten met werkgroep diaconaat, kinderkerk, bloemengroep en kosters

 

Rapportage:

Schriftelijk verslag naar werkgroepleden en scriba. Mondelinge rapportage in kerkenraad.

 

Commissies / activiteiten waarmee de werkgroep samenwerkt/contact houd zijn o.a.:

 • Liturgisch bloemschikken
 • Bridging Gaps
 • IGEE
 • Scheppingszondag
 • Preekvoorziening
 • Cantorij
 • Promises
 • Diaconaat
 • Pastoraat
 • Kosters
 • Taize vieringen
 • Brandenburg kontakten

De samenwerking krijgt gestalte door overleg met betrokkenen in de werkgroep of (informeel) overleg bij de realisering van projecten.