Liturgische bloemschikking


Voor de viertafel en/of in de apsis wordt bij speciale vieringen een symbolische schikking gemaakt. Symbolen verbeelden de essentie van een thema. En symbolen roepen emotie op. Op die manier brengt de schikking de diepere betekenis van een viering, een periode, over. Er wordt een grote variatie aan vormen, materialen, kleuren, bloem en groen gebruikt die aansluiten bij een bepaald Bijbels thema. Daarmee wordt de zeggingskracht nog eens extra vergroot.

De bloemschikkingen worden verzorgd door Hennie Klaasen Bos-van Zetten, Bea van Groezen-Verbeek en Mariëtte van Herwijnen-Lastdrager.


40-dagentijd en Pasen 2024

Hoe donker is het eigenlijk?
De 40-dagentijd wordt ook wel vastentijd genoemd. De vastentijd is een tijd van wegdoen, opruimen en ruimte maken voor iets nieuws. De bloemschikking is steeds vanuit een bolvorm, de kringloop van het leven.
Deze 40 dagen lezen we teksten uit Jeremia.
 
Stille Week
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witte Donderdag: de voetwassing
 

Zondag 24 maart 2024, 6e zondag in de 40-dagentijd
Palmpasen
 
Jeremia 4: 19 – 5: 1
Jeremia roept: ‘Kijk om je heen of er iemand is, die rechtvaardig handelt en die naar eerlijkheid streeft’
Hosanna roept het volk!
 
De palmpasenstok symboliseert het kruis, dat gedragen wordt om de wereld te redden.
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 17 maart 2024, 5e zondag in de 40-dagentijd
 
Jeremia 32: 1-15 en 42-44
Omdat jij het recht heb om als losser op te treden.
We lezen vandaag over de profeet Jeremia die wordt gevraagd om een akker over te kopen.
Als teken van hoop dat ieder mens veilig zal wonen.
Hoe gebruiken wij de aarde.
Als ons eigen bezit of als iets om te delen?

De akker als symbool voor hoop die soms ver te zoeken is.
De viooltjes staan symbool voor die hoop ondanks alles.
De sanseveria-tak staat symbool voor de rechtvaardige die Jezus was en wij zelf kunnen zijn

Het wordt steeds lichter en steeds groener.
 

Zondag 10 maart 2024, 4e zondag in de 40-dagentijd
 
Jeremia 29: 1-14
Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
De weg naar Pasen wordt lichter en groener.
 
We gaan het licht tegemoet. De bol, maar ook de weg (op de rand van de absis) wordt steeds groener.
 
In de bol staat nu een tulp. Deze tulp staat symbool voor gevouwen handen.
Biddend om het vredesteken uit de hemel.
 
 
 

Zondag 3 maart 2024, 3e zondag in de 40-dagentijd
 
Jeremia 26: 1-19
Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken stoppen.
Ogen om te zien. Oren om te luisteren.
Maar er wordt niet gezien of geluisterd.
 
De bol wordt nog weer wat groener.
Twee paarse plantjes symboliseren de ogen, waarin het licht niet weerkaatst.

 

 

Zondag 25 februari 2024, 2e zondag in de 40-dagentijd
 
Jeremia 18: 1-12,19: 1-2 en 10-13.
Jullie zijn in mijn handen als klei in handen van een pottenbakker.
Trouw van God aan de aarde.
 
De bol wordt voorzichtig wat groener. De bol is versierd met een klimop tak.
Klimop staat symbool voor eeuwig leven.
Gods trouw aan de aarde is eeuwig.
 

 


Zondag 18 februari 2024, 1e zondag in de 40-dagentijd

Jeremia 1: 4 -19.
God wijst bij een amandelboom Jeremia aan tot profeet.
Zoals elk jaar de amandelboom uitloopt, zo zullen de woorden van God ook uitkomen.
Uit de bol komen bloesemtakken.
 
 
 
 
 
 
 

Advent en kerst 2023

Het thema dit jaar is ‘Ga mee’. Samen op zoek en op pad gaan, niet als zwervers, maar als pelgrims met een doel. De weg, die wij volgen wordt aangegeven door vier wegwijzers. De vier wegwijzers vormen met Kerst een ster, die de weg wijst naar de geboorteplaats van Jezus, genaamd Bethlehem.

Zondag 3 december, eerste Advent. Lezing uit Marcus, 13: 26.

Wij gaan als pelgrims op weg naar Bethlehem. De wijzer staat naar beneden. De weg die wij lopen is donker. Het donker wordt gesymboliseerd door een guirlande van dorre bladeren en gedroogde hortensia’s.

 

 

 

Zondag 10 december, tweede Advent. Lezing Johannes 1: 23

Wij gaan op weg door water. De wijzer geeft aan naar links. Johannes staat altijd links van Jezus. Johannes verwijst naar de toekomst. De weg die de pelgrims nu gaan is groen. Deze groene weg wordt gesymboliseerd door een guirlande van conifeer-blad. Het conifeer-blad staat voor een hoopvolle toekomst.

 

 

 

Zondag 17 december, derde Advent. Lezing Johannes 3: 29 (Naardense Bijbel).

We gaan weer verder. De wijzer geeft aan naar rechts. Johannes wijst ons nu de weg naar een hoopvolle toekomst. Een hoopvolle toekomst, licht in de verte. De guirlande is nu vrolijk en versiert met gele bloemen. Gele bloemen zijn de lichtpuntjes.

 

 

Zondag 24 december, vierde Advent. Lucas 1: 38

Wij gaan als pelgrims weer verder. We zijn er bijna. Onderweg gaan onze gedachten naar Maria. Maria, een meisje en zwanger van hemelse lichtheid. De wijzer wijst naar boven. De guirlande is versierd met witte en blauwe bloemen, de kleuren van Maria.

 
 
 
 
 
Kerstmorgen, maandag 25 december.
De vier wijzers uit de adventstijd vormen een ster. Deze staat nu te stralen boven de stal van Bethlehem, waar Jezus is geboren.

 

 

 

 


40-dagentijd 2023

Thema: uit liefde voor jou

Jezus inspireert ons, tot op de dag van vandaag. In deze Veertigdagentijd geven wij zijn liefde door aan mensen dichtbij en ver weg.
De schikking zal sober zijn. De liturgische kleur is paars, maar naar Pasen toe, zal de kleur wit worden.

Stille Week 2023, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag

 

Voetwassing Witte Donderdag                                             Goede Vrijdag

 

Zondag 2 april 2023, Palmpasen, 6e zondag van de 40-dagentijd

 

Lezing deze morgen is uit Mattheus 26:1-13.
Want de armen zijn altijd bij jullie.
Kernwoorden: keuzes maken, het goede doen.
Het is ook Palmpasen, de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Deze gebeurtenis wordt nu uitgebeeld.

 

 

Zondag 26 maart 2023, 5e zondag van de 40-dagentijd

 

De lezing deze zondag is uit Johannes 11:1-4,17-44.
De opwekking van Lazerus.
Martha en Maria worden getroost,nu hun broer gestorven is.
Kernwoorden:de kringloop van het leven en troost.
We zien een krans als symbool voor de kringloop van het leven.
Een vaas met roze tulpen staat voor troost.

 

 

Zondag 19 maart 2023, 4e zondag van de 40-dagentijd

 

 

 

De lezing deze morgen is uit Johannes 9. ‘Wat vreemd, dat u niet begrijpt, waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft.’

Kernwoorden: zien, kijken en gezien worden.

We zien een oog, met een iris in de liturgische kleur paars.

 

 

 

Zondag 12 maart 2023, 3e zondag van de 40-dagentijd

 

 

 

Lezing: Johannes 4:5-26 ‘Jezus zei tegen haar: Ik ben het, degene die met u spreekt.’
Jezus ontmoet bij de bron een Samaritaanse vrouw.

Kernwoorden: bron, gedachten, reflectie. 


Bij reflectie denken we vaak aan een spiegel. Water, zeker als het windstil is, kan soms ook een spiegel zijn.
Deze zondag is dat uitgebeeld in een vijver. 

 

Zondag 5 maart 2023, 2e zondag van de 40-dagentijd

 
 
Lezing Mattheus17:1-9
 
‘Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren.’
 
Kernwoorden: berg, luisteren en bidden.
 
We zien bij de schikking een berg en drie vaasjes met een tulp. Tulpen, symbool voor Jezus, Mozes en Elia.

 

Zondag 26 februari 2023, 1e zondag van de 40-dagentijd

 

 

De basis van de schikking zijn kronkelige takken (toverhazelaar). Symbool voor ieders leven, dat kronkelig verloopt.

Lezing: Matteus 4:1-11 ‘Aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem.’

Kernwoorden: verleiding en beproeving.

Het pad gaat door de woestijn. We zien zand, stenen en een beetje paars.

 

 

 


Advent en kerst 2022 – AAN TAFEL

Het thema dit jaar is: Aan tafel, er is plaats voor iedereen.

Kerst 2022

Het thema op weg naar kerst was: Aan tafel, er is plaats voor iedereen. De vier advents-zondagen hebben we de tafel beetje voor beetje versierd. Nu op kerstmorgen is de tafel feestelijk gedekt met bloemenslingers. Iedereen WELKOM.


Zondag 18 december 2022, 4e advent

Genesis 38:24-30.
Juda herkende ze en zei: niet zij is schuldig, maar ik, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven.
Roze bloemen: de pijn van Tamar is verzacht, doordat zij alsnog zwanger werd.
Roze: het licht breekt door de pijn heen.

Zondag 11 december 2022, 3e advent

We volgen de lezing van Jozua. Jozua 6:22-25
Rachab werd samen met haar familie door Jozua gespaard. Rachab ontvluchtte door een rood koord uit haar raam te hangen. Rood is de kleur van liefde, maar ook van gevaar en pijn. Rachab begint een nieuw leven. Symbool hiervan zijn de vleugels.

Zondag 4 december 2022, 2e advent

We volgen de lezing uit Ruth. Ruth 4:13-17. Je schoondochter, die je meer liefheeft dan duizend zonen, heeft hem gebaard. Ruth komt terecht in het broodhuis genaamd Bethlehem. De korenaren staan symbool voor het broodhuis Bethlehem.
De weg er naar toe was voor Ruth pijnlijk en zwaar. Grof, prikkelig gras staat symbool voor de moeilijke weg.

Zondag 27 november 2022, 1e advent

Voor het liturgisch bloemschikken volgen we deze zondag de lezing van 2 Samuel 11: 14-27. De vrouw van Uria kreeg het bericht,dat haar man was gesneuveld en zij treurde om haar echtgenoot.
We zien een tafel, die iedere week steeds anders versierd wordt. Deze zondag paarse bloemen, paars is de kleur van rouw. Maar we zien ook gele bloemen. Geel is een koninklijke kleur. Koning David nam Batseba (de weduwe van Uria) tot vrouw.40-dagentijd en Pasen 2022

Zondag 20 maart, 3e zondag in de 40-dagentijd

De lezing deze zondag is Lucas13:1-9. Deel uitmaken van de toekomst vraagt van ons zo te leven, dat wij vrucht dragen.
Kernwoorden: tot inkeer komen, geduld van God, vrucht dragen.
In de aarden schaal staat nu een vijgentak. Een vijgenboom staat, samen met een olijfboom of druivenstruik voor vruchtbaarheid en overvloed


Zondag 13 maart, 2e zondag in de 40-dagentijd

De lezing is uit Lucas 9:28-36. De weg, die Jezus moet gaan naar Jeruzalem. De verheerlijking op de berg. Een stem komt uit het volk.
Kernwoorden: erkenning, verheerlijking en ontmoeting.
We zien groen gras, de lente komt eraan.
De versiering is met gipskruid. Een van de kernwoorden is ontmoeting. Dit kan uitlopen tot vriendschap, daar staat gipskruid voor.
Zondag 6 maart, 1e zondag in de 40-dagentijd

Eerste zondag. Op weg naar Pasen 2022. Van U is de toekomst. Alles komt goed. Genade is dat we ontvangen.
Lezing Lucas4:1-13. Wij worden op de proef gesteld. Wij ondervinden tegenstand. Wij blijven toegewijd aan God.

 • De aarden kom staat voor ontvangen.
 • Droge grassen geven het einde van de winter en het begin van de lente aan.
 • De grassen zullen steeds groener worden.
 • De primula’s, ook wel hemelsleutels genoemd, staan al in bloei.


Advent en kerst 2021

Zondag 28 november, 1e advent

De engel kondigt de geboorte van een bijzonder kind aan. Hij zal tot bloei komen en anderen tot bloei laten komen. We zien gedroogde grassen, en daar doorheen de  stralen van de opkomende zon, morgenlicht-vol verwachting. De eerste kaars brandt .

Zondag 19 december 2021 – Vierde Advent. Lucas 1:39-45.

Gelukkig is zij, die geloofd heeft, dat de woorden van de Heer in vervulling gaan. Maria (figuur in blauw) gaat op weg met Jozef (figuur in bruin). Maria is zwanger ,gesymboliseerd in de blauwe amaryllis bol. Het wordt steeds lichter. Vier kaarsen branden nu.
“verborgen in de bol , groeiend naar licht,
nieuw leven – gezegende toekomst”

Zondag 12 december 2021 – Derde Advent. Lucas 3: 7 – 18

Drie kaarsen branden nu – de zon krijgt nog meer stralen. Twee figuren (paars en roze) delen het brood des levens
        Deel met elkaar het brood,
        het leven
        in het volle licht

Zondag 5 december 2021 – Tweede advent. Lucas 3: 1 – 6

Johannes roept het volk op de Messias te herkennen en te volgen. Soms best mooi dat we over een naderend nieuw begin op meerder manieren kunnen spreken en zien !
We zien Johannes (figuur in blauw)  bij de Jordaan ; hij doopt het volk van Israël (figuur in wit).

Er branden nu twee kaarsen – de zon gaat sterker stralen, er is meer licht.

Zondag 28 november 2021 – Eerste advent. Lucas

De engel kondigt de geboorte van een bijzonder kind aan. Hij zal tot bloei komen en anderen tot bloei laten komen. We zien gedroogde grassen, en daar doorheen de stralen van de opkomende zon, morgenlicht-vol verwachting. De eerste kaars brandt .


40-dagentijd en Pasen 2021

Centraal deze veertigdagen tijd staan de werken van barmhartigheid. De basis van de schikking vormt een hart met er omheen glazen. In de glazen komt iedere zondag een bloemschikking die past bij het thema.

4 april 2021, Paasmorgen

Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben

 

Stille Week,  29 maart t/m 3 april 2021

De doden begraven

 • Witte Donderdag
 • Goede Vrijdag

 • Stille Zaterdag

     

 

28 maart 2021, 6e zondag in de 40-dagentijd

PALMPASEN – Naar gevangenen omzien

Thema van barmhartigheid: naar gevangenen omzien.
Niet alleen mensen die in de gevangenis zitten, maar ook kunnen mensen op wat voor manier dan ook gevangen zitten in hun eigen leven.
Deze zondag verwelkomen we Emma Bongers als lid van onze gemeente. In deze dienst zijn drie woorden heel belangrijk en vertaald in een kleur. Vrede (wit) – Liefde (rood) – Licht (geel).
De schikking bestaat uit twee delen.
1.    De gevangenen zijn gesymboliseerd in bloemen gezet in met touw 
       omwikkelde glazen.
2.   Voor Emma hebben we een welkomstboog gemaakt. Deze zondag is ook Palmzondag, de intocht. De bloemen vertolken vrede, liefde en licht. Dat willen we Emma meegeven. Voor de gevangenen gelden deze woorden ook en voor hen kan de boog, een poort naar de vrijheid worden.

 

21 maart 2021, 5e zondag in de 40-dagentijd

Honger hebben en te eten krijgen

              

Lezing uit Mattheus 25 : 35 ‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten.’
Voedsel is de basis van ons bestaan. Het delen van voedsel is de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd die we samen delen.
In een aantal kerken was het plan om samen soep te maken en samen deze soep te delen. Helaas kan dat deze tijd niet maar de bloemschikking vandaag laat zien alle ingrediënten voor een smakelijke soep.

 

14 maart 2021, 4e zondag in de 40-dagentijd

Naakt zijn en gekleed worden

          

Lezing uit Mattheus 25 : 36 ‘Ik was naakt en jullie hebben mij gekleed.’

Kleding biedt bescherming tegen hitte en kou. Ook tegen de blikken van andere mensen. Laten we ons bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt. We moeten ons niet kleden met onrecht.

Schikking: glazen gevuld met katoenbollen en verschillende soorten touw.

 

7 maart 2021, 3e zondag in de 40-dagentijd

Vreemdeling zijn en voor huisvesting zorgen

            

Lezing uit Mattheus 25 : 35 ‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op.’

Eerste stap is elkaar beter leren kennen. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor de ander.

Schikking: een mooi warm nestje.

 

28 februari 2021, 2e zondag in de 40-dagentijd

Dorst hebben en te drinken geven

     

Lezing uit Mattheus 25 : 35 ‘Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.’

Water is voor ons heel belangrijk. Gods Geest is net als water overal aanwezig. Laten we zorg dragen voor het water, zodat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.

Schikking: de glazen zijn gevuld met water. Versiering met bloemetjes van de hyacint. Symbool staat de verbinding tussen hemel en aarde.

 

21 februari 2021, 1e zondag in de 40-dagentijd

Ziek zijn en omzien naar elkaar

      

Lezing uit Mattheus 25 : 36 ‘Ik was ziek en jullie bezochten mij.’

Vergeet elkaar niet in moeilijke tijden.

Schikking: de glazen rond om het hart zijn gevuld met bloemen uit de familie van de vergeet-mij-nietjes.

 


 

Advent en kerst 2020

Vanaf 1e advent, zondag 29 november, staat een liturgische bloemschikking voor de viertafel in de kerkzaal. Het thema van advent dit jaar is ‘Bloeien in Gods licht’. Waar jouw wieg ook gestaan heeft, iedereen heeft hier recht op.

Zondag 29 november 2020, 1e advent

Lezing: Marcus 13:24-37. De les van de vijgenboom. Komen er knoppen en takjes aan dan komt de zomer (het goede leven) eraan. De eerste kaars wordt aangestoken, het licht komt uit het oosten. De pijler is bekleed met dennengroen, adventstijd begint. De grote schaal verbindt de pijlers, De kleine schaal is het wiegje, de kribbe.

     

Zondag 6 december 2020, 2e advent

Jesaja 40:1-11. De Heer komt nabij. Maak recht in de wildernis. De tweede pijler wordt bekleed met boomschors (boom). Er zijn twee takken te zien. De rechte tak staat voor gerechtigheid, de kronkeltak voor onrecht. De kronkeltak kan recht worden. Symbolisch voor gerechtigheid is de kleur wit. Het wit komt terug in de schaal met witte Helleborus.

      

Zondag 13 december 2020, 3e advent

Johannes 3:22-30. Johannes de Doper. Een wegbereider naar een betere toekomst. De derde pijler is bekleed met groen mos. De groene kleur staat voor het Goede leven. De weg er naar toe is voor iedereen anders. De dennenappels symboliseren de weg. De wilgenkatjes staan symbool voor de vruchtbaarheid (het bamboe wiegje is nog leeg!)

       

Zondag 20 december 2020, 4e advent

Lucas 1:26-38. Maria wordt bezocht door een engel die haar zwangerschap aankondigt. De vierde pijler is bekleed met stro. Ook het wiegje staat nu in het stro. De amaryllusbol naast het wiegje staat symbool voor de komst van iets moois. Iets moois voor de hele wereld en voor een ieder persoonlijk.

     

Kerstmorgen 25 december 2020

Johannes 1:1-14.Een nieuw begin. Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst gevierd wordt. De vier pijlers met verbindingsschaal zijn nu een groot wit boeket. In het wiegje ligt nu een amaryllusbloem, symbool voor het kindje Jezus.

 


Veertigdagentijd en Pasen 2020

Vanaf 1 maart 2020 wordt er wekelijks een bloemschikking verzorgd. Vanaf 15 maart hebben we te maken met de maatregelen rondom het Coronavirus. Dat maakt dat de schikkingen niet worden gemaakt maar de plannen gedeeld worden via deze pagina. 

Liturgisch bloemschikken in deze 40-dagen-tijd volgt het landelijke rooster van de PKN Nederland. Met deze lezingen gaan we op weg door de woestijn naar Pasen toe. Het raamwerk op de absis symboliseert de woestijn met in het midden een cirkel als doorgang. De woestijn is nu nog doods maar zal steeds meer tot leven komen. In de cirkel zien we iedere week een ander symbool, dat met ons meegaat. In de schikking beneden komen deze elementen terug.

Zondag 1 maart 2020 Mattheus 4: 1-11

Jezus weet, in de woestijn, tot drie maal toe de verleidingen van de duivel te weerstaan. Jezus staat er boven. Paarse tulp staat voor: koninklijk.


Zondag 8 maart 2020 Mattheus 17:1-9
Jezus krijgt boven op de berg de kracht om op weg te gaan. In de cirkel een hyacint met zichtbare wortels.


Zondag 15 maart 2020 Johannes 4: 5 – 26

Jezus spreekt een Samaritaanse vrouw moed in. In de cirkel een vaasje met water en jasmijn. De geur van jasmijn geeft ons weer zin in het leven. De geur van jasmijn laat ons in beweging komen.


22 maart 2020 Johannes 9:1-13 en 26-39
Oog voor Jezus, de mensenzoon, het licht van de wereld. In de cirkel roze bloesem. De woestijn komt meer tot leven. Er verschijnt bloesem. 
We hopen dat dit voor iedereen hoop, troost kan geven.

 

 


Zondag 29 maart 2020 Johannes 11:1-4 en 17-44
Gedragen worden door anderen. Gedragen worden door onderlinge verbondenheid. In de cirkel een rode roos met klimop: symbool van trouw.

 

 


Zondag 5 april 2020 Mattheus 26: 1-27, 66

De intocht van Jezus in Jeruzalem. Jezus wordt gezalfd met kostbare olie. In de cirkel deze zondag, de kruiden rozemarijn, hysop en mirre. Bestanddelen voor de geurige olie.

 

 


Veertigdagentijd en Pasen 2019

Symbolische schikking in de Veertigdagentijd: Oases in de woestijn.

Op weg naar Pasen trekken we met symbolische boeketten door de woestijn: een plaats om bij te komen van de chaos en woestenij die het leven soms is. Een plaats om je te laven aan rust, vrede, stilte, saamhorigheid, schoonheid, aan alles wat het leven goed en waardevol maakt. Een symbolisch boeket kan als een oase zijn, een bron voor nieuwe inspiratie. De namen van de zondagen in de Veertigdagentijd zijn het uitgangspunt voor deze boeketten. Deze Latijnse namen zijn vaak ontleend aan een psalmvers.

 

14 april 2019: Zesde zondag in de Veertigdagentijd: Palmzondag, Palmarum – Overwinnen.

 De naam van deze zondag is ontleend aan Mattheüs 21 : 10: Toen Hij Jeruzalem binnengetrokken was kwam de hele stad in beweging.

Met Palmzondag zijn we gekomen aan het begin van de stille week. We verlaten de woestijn en trekken op naar Jeruzalem. Jezus betreedt de stad vanuit het oosten als Messiaspretendent. Hij zit op een ezel, passend bij een Israëlische vredevorst. Hij komt vanaf de olijfberg, de plaats waarvandaan God zou terugkeren tot zijn volk. Onder de palmtakken en de klanken van Psalm 118 komt Hij als grote koning de stad binnen. De mensen juichen, zwaaien met palmtakken en spreiden hun kleding op de grond als een soort van rode loper; een overweldigende intocht wordt hem gegeven.

In de symbolische schikking bogen met palmtakken. Door de poorten van het lijden loopt een weg naar leven, de dood voorbij, op weg naar Pasen.

 

7 april 2019: Vijfde zondag in de Veertigdagentijd: Judica: Doe mij recht.

De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 43 : 1 en 2a: Doe mij recht o God en voer mijn rechtsgeding tegen een onheilig volk en red mij. Gij zijt de God van mijn toevlucht.

De evangelielezing is uit Lucas 20 : 9-19, de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. De wijngaard, hier bedoeld als krachtige en positieve metafoor voor het volk Israël, wordt door de eigenaar verpacht. De pachters eisen de volledige opbrengst op. Dat is falend leiderschap, want God zoekt leiders die dienen, geen leiders die alleen zichzelf verrijken, maar weet hebben van de gever van de vruchten.  Groei en vruchten dankt ze aan God, de grondlegger en bouwer. De eigenaar zendt drie slaven om zijn deel op te eisen, maar de pachters stuurden ze met lege handen terug. Dan zendt de eigenaar zijn zoon, maar de pachters doden hem omdat hij de erfgenaam is. Zo wordt de eigenaar de oogst onthouden:  vruchten en wijn. De druiven zorgen voor een zoete geur en de wijn voor vreugde.

Daarom voor deze zondag in de schikking een wijnstok en druiven.

 

31 maart 2019: Vierde zondag in de Veertigdagentijd: Laetare: verheug u!

De naam van deze zondag is ontleend aan Jesaja 66 : 10: Verheug u samen met Jeruzalem en juicht over haar.

De lezing is uit Lucas 15 : 11-32. Hierin vertelt Jezus de gelijkenis van de verloren zoon. De kern hiervan is de vreugde die er is omdat een mens welkom is bij een genadige God. De zoon “komt tot zichzelf”, hij realiseert zich wie hij is en waar hij vandaan komt. Hij keert terug naar huis en maakt een nieuw begin. De oudste zoon voelt zich achtergesteld en kan niet delen in de feestvreugde. De symbolische schikking straalt feest uit. Feest omdat mensen weer verenigd worden! Kun je je een mooier feest bedenken?

 

24 maart 2019: Derde zondag in de Veertigdagentijd: Oculi: In het oog houden

De naam van deze zondag is ontleend aan psalm 25 : 15: Mijn ogen zijn steeds gericht op de HEER: Hij zal mijn voet uit de strik bevrijden.

De lezingen voor deze zondag roepen op tot “zien”, omzien naar een ander. In de schikking bloesem en vruchten; tekenen van groei en bloei. De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, dat wij iets betekenen kunnen voor anderen. Wij worden uitgenodigd tot een nieuw begin.

 

17 maart 2019: Tweede zondag in de Veertigdagentijd: Reminiscere: Herinner U mijn zonden niet.

De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 25 : 6: HEER, denk aan uw barmhartigheid en uw liefde van eeuwen geleden. In de schikking verwijzen het groen met brem en wilgenkatjes (hoopvolle bloei) naar een oase; tot rust komen bij de bron onder de palmbomen en de dorst lessen. Verbonden met Mozes als biezen met water, verbonden met Elia als brem in de woestijn, komt het leven van Jezus aan het licht. Groeikracht bloeit als een wilg bij een bron.

 

 

10 maart 2019: Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit – Hij heeft mij geroepen.

De Psalm van de zondag is Psalm 91:15: Als hij Mij aanroept, geef Ik antwoord. Ik sta hem bij in zijn nood, Ik maak hem vrij. Het boeket voor deze zondag is in tweeën gescheiden, maar het geheel is samengebonden met draad. Het kwaad, zwart als de nacht, splijt en verscheurt. De Eeuwige verzoent en bevrijdt.

 


Advent en kerst 2018

Het Licht wil in ons wonen.

De komst van Jezus, Licht van de wereld, is een centraal Bijbels thema. In de Adventstijd en met Kerstmis klinken de woorden uit Jesaja 9 door: Het volk dat ronddwaalt in het donker ziet een groot licht, over hen die wonen in een land vol diepe duisternis gaat een stralend licht op. Dat licht wil tot ons komen en verblijf in ons nemen (Joh. 14 : 23). Kaarsen zijn lichtpunten op weg naar Kerstmis. Als teken van het komen van dit licht wordt in de Advent elke week een kaars extra aangestoken met daarnaast groene takken, geschikt  in verschillende vormen.

De Adventscompositie van dit kerkelijk jaar is gebaseerd op de lezingen uit het evangelie van Lucas, die in het leesrooster van de Protestantse Kerk staan.

 

Zondag 2 december 2018 – 1e advent

Op de eerste zondag van Advent wordt er naast de kaars een tak geplaatst, die omhoog wijst en verwijst naar een gedeelte uit Lucas 21: Richt je op en hef je hoofd omhoog, als takken naar de hemel.

 

Zondag 9 december 2018 – 2e advent

In de schikking voor de Tweede Adventszondag wijst een tak naar boven: bereid de weg voor de Heer. Een andere tak maakt een kromming: keer je om, verlaat de kronkelpaden, trek de bochten recht en bereid de weg voor de komst van de Heer. Een tweede kaars wordt aangestoken. Wij verwachten het Licht.

 

Zondag 16 december 2018 – 3e advent

Voor deze zondag zijn in de schikking twee takken te zien, enigszins naar elkaar toe gebogen en reikend naar boven, als twee open armen. Ze geven en ontvangen en verbeelden de tekst van deze zondag: Sta open voor woorden van leven en daden van licht voor anderen (Lucas 3 : 10-18). Als teken van het komen van het Licht wordt weer een extra kaars aangestoken.

 

Zondag 23 december 2018 – 4e advent

In de schikking voor de vierde Adventszondag zien we twee takken, licht naar elkaar toe gebogen en elkaar rakend: Ga op weg, laat je raken door een ontmoeting. Vandaag wordt de vierde kaars aangestoken.

 

24 – 25 december 2018 – Kerst

Vier gebogen eucalyptustakken worden bovenin samengevoegd, om te accentueren dat het Licht wil schijnen in alle vier de windstreken: Licht wil in ons wonen, ons tot leven wekken. Immanuel, God met ons, kom!

 


Gedachtenisdienst op 4 november 2018

Verbonden in dood en leven.

In de absis staan 11 boomstammetjes en 11 vaasjes met witte bloemen, verwijzend naar de 10 overleden gemeenteleden en 1 naar allen, die door (oorlogs)geweld om het leven zijn gekomen. De stammetjes hebben verschillende vormen, zoals er ook verscheidenheid is in de mensen die wij vandaag in onze gemeente gedenken; als stammen gekapt, maar verbonden in de leven schenkende Geest. Warmrode schakels van liefde verbinden ons met allen die ons voorgingen in leven en dood. In het licht van Gods eeuwigheid kleurt het groen van de hoop.

 

 


 

Scheppingszondag 28 oktober 2018

 

 

 

 

 

 

 


Pinksteren 2018

Pinksterfeest: de Geest beweegt.

In de liturgische schikking zijn rode en gele bloemen verwerkt, verwijzend naar de Geest die de harten raakt, in vuur en vlam zet, inspireert, samenbrengt en energie geeft. De Geest is het die mensen beweegt en waar mensen enthousiast over zingen. Van oudsher is de kleur rood verbonden met Pinksteren. Het is de kleur van liefde en passie. De rode en gele bloemen verwijzen ook naar de vurige tongen die Petrus en de andere volgelingen boven elkaars hoofd zagen verschijnen.
Door de Geest bewegen mensen over grenzen.

Daarom in de schikking ook witte bloemen, omdat dit jaar het christelijke Pinksterfeest samenvalt met het joodse Pinksteren: Sjavoeot, het Wekenfeest van 19 tot 21 mei. Dan vieren de joden de gave van de Thora, de vijf boeken van Mozes. Wit staat symbool voor de zuiverheid van de Thora en is de kleur van de hemel en hemelse gaven.


Veertigdagentijd en Pasen 2018

Met Aswoensdag 14 februari 2018 is de 40dagentijd begonnen.  Na de uitbundigheid van het carnaval komt de ingetogenheid van de vastentijd. Deze is als een tocht door de woestijn op zoek naar leven en een periode om stil te staan bij het lijden in de wereld. Het thema van de landelijke kerk is dan ook ‘Onvoorwaardelijke liefde’. Het kinderthema is ‘Ik zorg voor jou’.

 

Pasen, 1 april 2018

Ik geef je toekomst.
Volgens de beschrijving van Johannes 20 : 1-18 horen we het verhaal van het lege graf. Maria van Magdala komt in alle vroegte bij het graf en ziet tot haar grote verdriet dat de steen voor de opening is weggehaald. Ze rende naar Simon Petrus en een andere leerling van Jezus om te vragen of zij wisten waar ze Hem hadden neergelegd. Ook zij zagen slechts de doeken in het lege graf en gingen vol ongeloof terug naar huis. Maar Maria bleef huilend bij het lege graf staan en plotseling noemt iemand haar naam: ze herkent Jezus. Hij is opgestaan! Het is Pasen: feest van bevrijding.
De woestijn is in volle bloei: Ik geef je toekomst!


Goede Vrijdag, 30 maart 2018

Wat kun je doen?
Vandaag lezen we Johannes 18 : 1-27. Jezus laat zich arresteren, maar Petrus wil dit voorkomen door het zwaard te trekken en verwondt Malchus, een knecht van de hogepriester. Jezus vindt dat niet de manier om nu voor hem te zorgen. Later ontkent Petrus dat hij Jezus kent en wordt hier pijnlijk bij bepaald als hij de haan hoort kraaien. Tot zijn grote verdriet herinnert hij zich onmiddellijk de voorspellende woorden van Jezus over zijn verloochening.
In de abscis een paarse doek met een kruis en een rode roos, symbool voor alle lijden in de wereld. Ondanks het aanstaande lijden komt de woestijn voorzichtig in bloei; hoop voor de toekomst. De haan staat voor waakzaamheid.


Witte Donderdag, 29 maart 2018

Jezus wast de voeten van zijn leerlingen.
De lezing is Johannes 13 : 1-15. Tijdens een maaltijd stond Jezus op van tafel, legde zijn bovenkleren af, bond een linnen schort om zijn middel, goot water in de waskom, waste de voeten van zijn leerlingen en droogde ze af met de schort.
In de absis een kan met water, een schaal en een witte handdoek.
De woestijn komt langzaamaan tot bloei.


25 maart 2018, 6e zondag in de veertigdagentijd (Palmpasen)

Ik kom naar je toe.
De nieuwtestamentische lezing is Marcus 11 : 1-11.
Jezus wordt toegejuicht wanneer hij rijdend op een ezel Jeruzalem binnengaat. Jezus laat zien hoe God voor mensen zorgt door heel dicht bij hen te komen. Niet hoog op een paard, maar op een ezel. Hij komt naar je toe en daar mag je vrolijk van worden. Hosanna!
In de absis een rode doek met rode bloemen en palmtakken, waarmee de inwoners van Jeruzalem al zwaaiend en juichend Jezus de stad binnenhaalden.
De woestijn in de basisschikking wordt alsmaar kleiner en groener en verandert langzaam in en paastuin, teken van opstanding en nieuw leven. Het kruis symboliseert het ophanden zijnde lijden.


18 maart 2018, 5e zondag in de veertigdagentijd

Ik heb alles voor je over.
Deze zondag lezen we Johannes 12 : 20-33. Zoals een graankorrel sterft om vrucht te dragen, zo zal ook Jezus sterven om nieuw leven voort te brengen. Jezus zorgt niet alleen voor mensen door brood uit te delen of ze te genezen; hij heeft letterlijk alles voor ze over. Zelfs zijn eigen leven. Voor iemand die je liefhebt heb je veel over.
De woestijn in de basisschikking wordt weer groter. In de absis gewassen die de aarde voortbrengt. Gezaaide korrels ontkiemen, sterven en brengen een veelvoud van het aantal gezaaide  korrels voort. Voedsel voor mensen.


11 maart 2018, 4e zondag in de veertigdagentijd

Ik geef je te eten.
De nieuwtestamentische lezing voor deze zondag is Johannes 6 : 4 – 15. God zorgt voor mensen. Dat laat Jezus zien in het verhaal van vandaag.  Vlak voor het Joodse paasfeest geeft Jezus vijfduizend mensen te eten, Een jongen, die vijf broden en twee gedroogde vissen bij zich heeft, speelt een belangrijke rol. Jezus neemt wat de jongen bij zich heeft, spreekt het dankgebed er over uit en verdeelt het onder de mensen. Er is genoeg voor iedereen.
In de basisopstelling wordt de woestijn alsmaar groter; in de absis zijn in de schikking brood en vis verwerkt.


4 maart 2018, 3e zondag van de 40-dagentijd

Bij mij kun je thuis zijn.
De schriftlezing is Johannes 2 : 13-22. God woont overal, maar er is één plek waar je hem in het bijzonder kunt vinden. Een huis waar hij woont en waar hij mensen thuis laat komen: de tempel in Jeruzalem. Maar door handelaren en geldwisselaars lijkt de tempel niet meer op een plek waar mensen thuiskomen bij God: het is een markt geworden. Daar wil Jezus iets aan doen. Hij gooit tafels omver en het geld op de grond.
De woestijn in de basisschikking wordt verder uitgebreid. In de absis staan bloemen in een mandje; symboliserend een nestje dat voor geborgenheid staat. Daarnaast een dobbelsteen, die verwijst naar de geldhandel in de tempel, waar Jezus een abrupt einde aan maakt.


25 februari 2018, 2e zondag van de 40-dagentijd

Ik praat met jou.
De Nieuw Testamentische lezing is Marcus 9 : 2-10. In deze lezing horen we dat Jezus met drie leerlingen een hoge berg op gaat. Daar zijn ze helemaal alleen, maar dat blijft niet zo. Mozes en Elia verschijnen en praten met Jezus. Nadat Jezus met Mozes en Elia gesproken heeft, klinkt uit een wolk de stem van God. In de basisopstelling beneden wordt de woestijn verder opgebouwd. In de absis staat een vaas met drie bloemen, verwijzend naar Jezus, Mozes en Elia. Een aardkleurige doek daarbij symboliseert de berg.


18 februari 2018, 1e zondag van de 40-dagentijd

We horen over de doop van Jezus in de Jordaan, waarna de Geest hem de woestijn indrijft. Maar Jezus is daar niet alleen. Hij leeft er tussen de wilde dieren, maar engelen zorgen voor hem. De symbolische schikking is in deze periode sober en beeldt de woestijn uit met zand, stenen en planten.

 Advent en kerst 2017

In de adventstijd denken we aan de toekomst, aan wat komen gaat. In deze periode komt in de oudtestamentische lezing Jesaja aan het woord. hij spreekt moed in, blijft erin geloven dat eens de vrede komt en droomt van een woestijn vol bloemen. Op deze manier beschrijft hij de belofte van God dat er een dag al komen dat alles ten goede keert. Onderwerp van de schikking: Hemel en aarde.

1e Advent

Klimopranken reiken naar beneden, een symbool van trouw. Een bol met ontluikende knoppen verwijst naar een nieuw leven dat komen gaat.

2e Advent

De druivenstronk verwijst naar de levende druivenstam. En benadrukt het doorgaan van generaties. Er zal een kind geboren worden uit de stam van Isaï, dat een bijzonder leven zal hebben.

3e Advent

De aarde raakt de hemel. De ranken van de klimop zijn samengevoegd tot een sterke spiraal. De bloeiende kerstroos symboliseert het feest dat komen gaat.

4e Advent

De aarde raakt de hemel. Gods trouw aan de aarde is verbeeld in de krans van klimop.

Kerst

Er straalt een ster aan het firmament. Er is een kind geboren! Het is feest: nieuw leven, het doorgaan van generaties. We houden moed, blijven geloven in vrede en dromen van een woestijn vol bloemen.

 Veertigdagentijd en Pasen 2017

In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde en kracht. In de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is de berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.

 

Zondag 16 april, Pasen

Gods kracht
breekt door het donker
van de dood heen
licht raakt ons aan
kom, sta op
deel het leven
deelvertrouwen

God van licht en leven
in Jezus
is de dood overwonnen
in die kracht
mogen wij staan

 

15 april, Stille Zaterdag2017 Stille zaterdag

We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood. Voorzichtig breekt het licht van Pasen door. Het kruis is nu omwikkeld met groen, symbool van doorgaand leven.

 

14 april, Goede Vrijdag2017 Goede vrijdag

We staan stil bij het lijden en de dood van jezus. Bij het kruis in de schikking blijft een kleine kaars branden. Het licht lijkt te doven maar de Liefde van God dooft nooit.

 

13 april, Witte Donderdag2017 Witte donderdag

Op deze dag gedenken we hoe Jezus voor de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen.  De voetwassing staat daarbij centraal. jezus staat op en pakt de kom om te wassen. Hij gaat in zijn kracht staan en roept de anderen op om te doen als hij.

 

9 april, Palmzondag

Sta in je kracht
170402 PalmpasenschikkingJezus rijdt Jeruzalem
binnen
niet hoog te paard
maar op een ezel
nederig
barmhartig
liefdevol
dat zijn de koninklijke
krachten
Gods kracht

 

2 april, 5e zondag van de 40-dgn-tijd

Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes vertelt over de zieke Lazarus. In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Sta in je krachtDSC_0009
zie
hoe wat dor is
tot leven komt
wat dood lijkt
sta op
Gods levensgeest
blaast kracht in


26 maart, 4e zondag van de 40-dgn-tijd

Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur. De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die ons het zich kunnen ontnemen. Jezus opent ogen om te kunnen zien.DSC_0003

sta in je kracht
laat je aanraken
door Jezus’ liefde
die vooroordelen
afbreekt
zie
met de ogen
van het hart
dat geeft kracht


19 maart, 3e zondag van de 40-dgn-tijd

In de ontmoeting met Jezus vinden wij het levende water, waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over het leven, dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.

IMG_2875[1]sta in je kracht

neem
van het levende water
dat geboden wordt
levenskracht
gegeven
uit liefde
die opricht
om te staan in je kracht

 


12 maart, 2img_28561e zondag van de 40-dgn-tijd

Op deze zondag zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. In de schikking zien we de witte amaryllis als beeld daarvan. De paarse hyacinten staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.

sta in je kracht
met regels ten leven
en hemels licht
dat er zomaar
soms even kan zijn
herinnering die blijft
en vreugde geeft
sta in die kracht


5 maart, 1e zondag van de 40-dgn-tijdimg_28221

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over verleiding en verzoeking. Als symbool van verleiding zien we de prachtige gele gloriosa – zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.

sta in je kracht
Jezus laat zich niet verleiden
door de glans en de schittering
die hem getoond worden
sterker dan alle machten
is de kracht van Gods liefde
sta in die kracht

 Advent en Kerst 20161e-advent-2016-bloemen

Het thema voor de symbolische schikkingen is ‘tussen scherven en barsten schijnt het licht.’ De basisschikking heeft een donkere achtergrond met daarop spiegelscherven. De scherven verbeelden de breuken en barsten in ons leven zoals het toeval en de onvoorzienigheid, de wisseling van geluk en ongeluk, vreugde en verdriet. Leven is kwijtraken en toch zelf niet verloren gaan. Steeds weer zoeken wij God om deel uit te maken van ons bestaan, Jezus laat ons de weg zien om Hem te vinden tussen kribbe en kruis.

Er zijn scherven en barsten en tussen de openingen hiervan komt het licht. Hoe dichter bij Kerst, hoe minder gebroken spiegelscherven op de donkere achtergrond. De bloemschikking wordt ook steeds lichter van kleur, het licht begint te schijnen. Zien wij het en laten wij het toe in ons leven? In de beweging tussen donker naar licht vieren wij Advent en Kerst.


Kerstavond en Kerst

 • Achtergrond met nog één spiegelscherf.
 • Witte doek.
 • Witte bloemen als symbool van het licht dat doorgebroken is.
 • Kaarsen.

De overgebleven spiegelscherf staat symbool voor de scherpe kanten van de wereld waarin wij leven, dit ondanks de geboorte van Jezus. Laten wij blijven dromen van een wereld die misschien eens weer heel zal zijn. In de spiegel kijken kan ons daarbij helpen!


18 december, 4e zondag van de Advent liturgisch-bloemschikken-advent4-2016liturgisch-bloemschikken-advent4a-2016

 • Achtergrond met spiegelscherven.
 • Paarse doek.
 • Witte bloemen als teken van het licht dat steeds dichterbij komt.
 • Roze gipskruid met de vele kleine bloemetjes als symbool van onze dromen en gedachten over de nadere geboorte van het kind in de kribbe.
 • Vier adventskaarsen.

Er zijn opnieuw spiegelscherven verdwenen, het licht van Gods koninkrijk breekt door. Wat gebroken is zal verdwijnen of worden geheeld. Samen gaan wij op weg naar het licht, volverwachting en nieuwsgierig wat ons te wachten staat.


11 december, 3e zondag van de Adventadvent-3-2016-bloemschikking

 • Achtergrond met spiegelscherven.
 • Paarse en roze doek.
 • Stenen en zand als symbool van de woestijn.
 • Lelies als symbool van de bloeiende woestijn.
 • Drie adventskaarsen.

Er zijn opnieuw spiegelscherven verdwenen, het licht van Gods koninkrijk breekt door. We zien dat licht leven geeft en lelies laat bloeien tussen stenen en het zand van de woestijn. In verbondenheid met elkaar gaan wij door de woestijn op weg naar het licht. Loop mee in de beweging van donker naar licht, voel de spanning en wordt nieuwsgierig!


4 december, 2e zondag van de Advent

 • Achtergrond met spiegelscherven.
 • Paarse doek.
 • Houten stronk
 • Tak met knop als symbool van wedergeboorte, nieuw leven.
 • Handbijl
 • Schaal met water.

Op de tweede adventszondag horen wij Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin en de oproep tot inkeer. Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd door de schaal met water. De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt, dat de bijl aan de wortel ligt, zien wij ook terug in de schikking.


27 november, 1e zondag van de Advent

 • Achtergrond met spiegelscherven1e-advent-2016-bloemen-2
 • Paarse doek
 • Kaars
 • Taxus
 • Lila en paarse bloemen
 • Tak

Jesaja beschrijft een visioen van vrede in een door oorlog verscheurde wereld. Jezus doet hetzelfde en gaat nog een stap verder. Hij heeft een levensprogramma om samen goed te kunnen leven in vrede. Aan de voorzijde van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien, slechts een dorre tak. Waar je alleen voor jezelf leeft bloeien weinig bloemen. Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde.
40-Dagentijd en Pasen 2016

Het overkoepelende thema van de 40-dagentijd is ’Ik ga… zet een stap naar de ander.’

In deze 40-dagentijd gaan we ‘stap voor stap’ op weg naar Pasen. We laten het niet bij goede voornemens, maar maken werk van onze plannen, we gaan op weg.

Basisschikking: paarse doek, paars paneel en witte schoenen. De kleur wit staat voor het licht dat, van het steeds weer opnieuw kunnen beginnen.

DSC_0007

Schikking op 26 en 27 maart: Paaswake en paasmorgen

We vieren de overwinning op de dood. Een dag vol beweging. De opgestane Heer blijkt dichterbij dan wij misschien wel dachten. In de schikking is beweging verbeeld.

 • Basisschikking
 • Witte doek als symbool dat het donker is overwonnen.
 • Gaasframe opgemaakt met witte en paarse bloemen als symbool van beweging.

Schikking op 25 maart: Goede VrijdagDSC_0004

We staan stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Het licht lijkt te doven, de beweging naar de ander lijkt tot stilstand gebracht. Het wordt angstig stil en donker om ons heen.   Maar de liefde van God dooft nooit hoorde ik, maar….waar bent u ?

 • Basisschikking
 • Houten kruis met aan de voet rode anemonen als symbool van het bloed van Jezus.

Schikking op 24 maart: Witte Donderdag

160324 lit bloemVanavond delen wij de maaltijd in een kring van jong en oud. Jezus nam de beker, brak het brood en maakte een stap naar de ander, hij deelde… .

 • Paarse en rode doek, rood als aankondiging van het lijden van Jezus.
 • Paars paneel met witte schoenen.
 • Kan met wijn en gebroken brood.

Schikking op 20 maart: Palmarum – Palmpasen

Op de zesde zondag in de veertigdagentijd zien wij Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijden. ‘Hier ben ik’ zegt hij. En wij zijn er ook. Maar ook andere omstanders, juichend en schreeuwend. Feest en verdriet vermengen zich in een tot op het bot verdeelde ‘stad van de vrede.’

 • De basisschikkingbloemschikking
 • Rode doek als aankondiging van het lijden van Jezus.
 • Stenen als symbool van de stad en de weg waarop Jezus Jeruzalem binnenrijdt.
 • Buxus als symbool van de palmbladeren.
 • Kleine witte bloemen, als licht dat dwars door alles heen aanwezig is.
 • Parels als symbool van Jezus tranen, die glinsteren op de straatstenen.

Schikking op 13 maart: Judica – Verschaf mij recht IMG_9295[1]

Op deze vijfde zondag in de veertigdagentijd gaat het over onrechtvaardigheid, in dit geval het niet willen delen ten kostte van misschien wel het leven van een ander. Eigen belang eerst. Wat is rechtvaardigheid, wie doet er nog recht aan een ander. Wie maakt een nieuw begin en zet de eerste stap? 

 • De basisschikking
 • Witte stenen. De kleur wit staat voor het licht dat, van het steeds weer opnieuw kunnen beginnen.
 • Bundel buigend gras, symbool voor ‘het buigen- een stap zetten- naar de ander’.
 • Twee strelitzia’s (paradijsvogelbloemen) deze bloemen staan symbool voor afwijzing en hardvochtig zijn.

Schikking op 6 maart: Laetare – Verheug u

Op de vierde zondag in de veertigdagentijd (halfvasten) gaat het over iemand die vol van vertr160306 lit bloem 2ouwen in zichzelf er op uit trekt. Hij laat alles achter wat hem dierbaar is en gaat op pad. Maar niemand zit op hem te wachten, teleurstelling en frustratie maken hem onzeker, hij durft niet meer naar huis. Als hij uiteindelijk platzak en gedesillusioneerd thuis komt staat zijn vader daar. Welkom jongen, welkom de start van een nieuw begin.

 • De basisschikking.
 • Er is een derde paar schoenen bijgezet. Er is weer beweging, zoeken wij het aangezicht van God, staan wij open voor verandering? Staan wij open voor de ander die ons nodig heeft?
 • We zien fiere recht opstaande bloemen en ……gebogen bloemen. God keert alles om -wie gebogen is mag recht op gaan. De kleur roze staat symbool voor het licht dat langzaam doorbreekt.

Schikking op 28 februari: Oculi – Mijn ogen

Op de derde zondag in de veertigdagentijd gaat nu over de vraag wie Jezus zelf is. DSC_0001Jezus is gevangen genomen en voor de hoge raad geleid. De hogepriesters en Schriftgeleerden vragen hem naar zijn identiteit. Niet uit interesse maar om hun afkeer bevestigd te krijgen. Geen enkele stap wordt richting Jezus gezet. Het onrecht lijkt te gaan zegevieren. 

 • De basisschikking
 • De twee paar schoenen blijven op dezelfde plaats staan, er wordt in deze situatie geen stap naar de ander gezet.
 • We zien witte liggende bloemen. Ze symboliseren de dwarse houding van de hogepriesters en Schriftgeleerden.

Meer informatie?

De liturgische bloemschikking wordt verzorgd door Berend en Ria Smit-Loeters. Naast de liturgische schikking in de 40-dagentijd, Pinksteren, advent en overige bijzondere vieringen, zorgen zij ook wekelijks voor een boeket op de viertafel in de kerkzaal. Na een viering wordt dit boeket als groet van de gemeente bezorgd bij een van de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Huissen. Wilt u hierover meer weten dan kunt contact opnemen met scriba@pknhuissen.nl.