Vacaturecommissie


De Protestantse kerk Huissen heeft een eigen vacaturecommissie. Deze commissie houdt zich bezig met het vinden van de juiste personen voor een betaalde of onbetaalde functie binnen de gemeente.

Wanneer de vacaturecommissie constateert dat er nieuwe mensen nodig zijn wordt er allereerst nagedacht over wie er mogelijk geschikt is. Het gemeentelid of gemeenteleden die in aanmerking komen worden gevraagd of zij interesse hebben om de functie te vervullen.

Vacatures

Op dit moment zijn we op zoek naar mensen die zich in willen zetten voor de volgende functies of werkzaamheden:

  • Penningmeester college van kerkrentmeester:  geldwerving en financieel beheer.
  • Secretaris college van diakenen: diaken zijn en tegelijkertijd de inkomende en uitgaande post bijhouden, notuleren, etc.
  • Administrateur:  het bijhouden van de (leden)administratie vraagt om kennis van boekhouden
  • Diaken
  • Ouderling pastoraat en pastorale medewerkers: een luisterend oor, een arm om de schouder, aandacht die een mens nodig heeft in moeilijke momenten. Pastoraal ouderlingen zijn soms broodnodig. Je doet dit niet alleen maar samen in een pastoraal team
  • Bezorgers Sjaloom! Zeven keer per jaar een wandelingetje is een peulenschil voor jou. Tegelijkertijd bezorg je dan een paar nummers van Sjaloom!

Meer informatie

Voor alle vacatures kun je meer informatie krijgen via

Mart Zijlema, 06 42 56 89 46

Anneke Riezebos, 026 325 23 47

Yolanda de Wit, 06 54 95 40 70

of via de scriba Marja Huson-ter Avest (scriba@pknhuissen.nl)