Vacaturecommissie


De Protestantse kerk Huissen heeft een eigen vacaturecommissie. Deze commissie houdt zich bezig met het vinden van de juiste personen voor een betaalde of onbetaalde functie binnen de gemeente.

Wanneer de vacaturecommissie constateert dat er nieuwe mensen nodig zijn wordt er allereerst nagedacht over wie er mogelijk geschikt is. Het gemeentelid of gemeenteleden die in aanmerking komen worden gevraagd of zij interesse hebben om de functie te vervullen.

Vacatures

Op dit moment zijn we op zoek naar mensen die zich in willen zetten voor de volgende functies of werkzaamheden:

  • Penningmeester college van kerkrentmeester:  geldwerving en financieel beheer.
  • Penningmeester college van diakenen: 
  • Diaken:
  • Ouderling pastoraat en pastorale medewerkers: een luisterend oor, een arm om de schouder, aandacht die een mens nodig heeft in moeilijke momenten. Pastoraal ouderlingen zijn soms broodnodig. Je doet dit niet alleen maar samen in een pastoraal team
  • Coördinator bloemengroet: wekelijks gaan de bloemen uit de kerk als groet naar een gemeentelid. Met een mooie kaart waarop gemeenteleden hun naam en bemoediging kunnen zetten. Want een bedankje, felicitatie, wens of ondersteuning wordt pas echt bijzonder met een persoonlijke kaart.
  • Lid vacaturecommissie: je hebt mensenkennis en bent goed ingevoerd in de kerkelijke organisatie. Je vindt het leuk om op mensen af te stappen. Je maakt mensen graag enthousiast om bepaalde taken in de kerk uit te voeren.
  • Bezorgers Sjaloom! Zeven keer per jaar een wandelingetje is een peuleschil voor jou. Tegelijkertijd bezorg je dan een paar nummers van Sjaloom!
  • Lector: de lezingen van het oude en nieuwe testament zijn een heel oude traditie in de vieringen van de christelijke kerk. We hebben de verhalen al vaker gehoord. Maar door een goede voordracht van de lector in combinatie met de uitleg van de predikant komen er steeds weer nieuwe inzichten naar voren.
  • Coordinator gastpredikanten: als Matthijs preekt zit de kerkzaal behoorlijk vol. Maar helaas voor ons is hij ook wel eens vrij. Ook dan wil de gemeente aansprekende voorgangers opmof naast de kansel. Jij zorgt ervoor dat er een gastpredikant is als Matthijs er niet is.

Meer informatie

Voor alle vacatures geldt aanmelden en/of informatie bij de scribMatthijs Glastra (predikant@pknhuissen.nl), Ynke Faber of Marja Huson (scriba@pknhuissen.nl)