Werkgroep pastoraat


Met pastoraat wordt van oudsher bedoeld dat iemand geestelijke verzorging krijgt. Dit werd en wordt nog steeds gedaan door een pastor of dominee. In de Protestantse Gemeente Huissen gebruiken we de term pastoraat in bredere zin, namelijk omzien naar mensen, binnen en buiten onze kerkelijke gemeente. Binnen onze gemeente zijn het de leden van de werkgroep pastoraat die hiervoor gericht verantwoordelijkheid dragen.

De werkgroep bestaat uit de predikant, de ouderlingen pastoraat en pastorale medewerkers. Omzien naar anderen gaat onder andere over contact houden met oudere gemeenteleden, ondersteunen bij ziekte en verlies. Ook gaan we graag met u in gesprek over vragen met betrekking tot geloven of problemen die u ervaart. Maar bovenal bieden we graag een luisterend oor.

 

pastoraat pknhuissenZo werkt het pastoraat

De leden van de werkgroep gaan minstens 1x per jaar bij oudere gemeenteleden op bezoek. Daarnaast schenken we ook aandacht aan bijzondere momenten in het leven van al onze gemeenteleden. Gemeenteleden kunnen ook zelf contact opnemen met de predikant of leden van de werkgroep wanneer een gesprek of een luisterend oor wenselijk is. We zijn er voor iedereen die aandacht, een gesprek of pastorale zorg nodig heeft.

De werkgroep werkt ook nauw samen met de diaconie en de commissie vieren waar het gaat om de vormgeving van de kerkdiensten en bijzondere vieringen binnen onze gemeente.

 

Samenstelling werkgroep pastoraat

De werkgroep pastoraat bestaat uit de volgende leden: Jan Bos (predikant), Wijchert de Wit (ouderling), Christien van Beers, Everdien Koekman, Heleen van der Honing, Riek Siekman, Janny Nienhuis, Anneke Lamers, Barbera Mik.

 

Meer informatie

Wilt u in contact komen met iemand van de werkgroep pastoraat neem dan contact op met de predikant via predikant@pknhuissen.nl of met de werkgroep via pastoraat@pknhuissen.nl