Kosters


kosters koffieDe protestantse kerk in Huissen kan niet zonder haar kosters. In totaal telt de gemeente een aantal kosters die allemaal vrijwillig deze taak op zich nemen in de gemeente. De koster is het visitekaartje van de kerk. Zij zijn gastvrouw/heer, zijn aanwezig op momenten dat het gebouw wordt gebruikt. Dat kan zijn voor de zondagse eredienst maar ook wanneer de koren oefenen in de kerk of wanneer er vergaderingen zijn. Zij openen en sluiten het gebouw, zorgen voor koffie en thee, regelen de dagelijkse gang van zaken en verrichten diverse werkzaamheden binnen het kerkgebouw en de ontmoetings- en vergaderruimte.

Meer informatie

Wil je in contact komen met een van onze kosters? Dat kan via kostersteam@pknhuissen.nl