Commissies


DSC_4922Elke commissie valt onder een werkgroep of college van de kerkenraad. De volgende commissies zijn actief binnen onze gemeente.

Werkgroep pastoraat:

 • Ontmoetingsmiddagen (maandag)
 • Jeugd
 • Vacaturecommissie
 • Brandenburg werkgroep
 • Kerktaxi
 • Bestemming bloemen

College van diakenen:

 • Vieringen op maandagmiddagen: Kerst, Pasen.
 • Avondmaal vieringen zondagmiddag.
 • Scheppingszondag met duurzaamheid en ‘oogstdienst’ activiteiten
 • Vrijdagmiddaginloop
 • Bridging Gaps
 • Brandenburg werkgroep

College van kerkrentmeesters:

 • Kostersgroep
 • Verjaardagsfonds
 • Werkgroep Kerkbalans

Werkgroep vieren:

 • Liturgisch bloemschikken
 • Bridging Gaps
 • IGEE diensten
 • Scheppingszondag
 • Preekvoorziening
 • Cantorij
 • Promises
 • Diaconaat
 • Pastoraat
 • Kosters
 • Taize vieringen