Over ons


Wie is de PKN Huissen en wat willen wij graag uitdragen? Middels onze visie, missie en Oecumene geven wij graag antwoord op deze vragen.

Visie

De Protestantse Gemeente Huissen is een gemeente die middenin de wereld staat en die zich openstelt voor verschillen, variatie en verandering. Wij hechten veel waarde aan onderlinge betrokkenheid en gastvrijheid. Daarom staan onze (kerk)deuren voor je open en nodigen wij je graag uit om persoonlijk te ontdekken hoe wij het geloof in Christus beleven.

Missie

Samen de blijdschap van het geloof ontdekken en beleven, dat is de kernmissie van onze gemeente. Daarnaast heeft PKN Huissen ook een sociale missie. Onze meelevende predikant en een grote groep van vrijwilligers werken mee aan de uitvoering van verschillende diensten én staan klaar wanneer een gemeentelid hulp kan gebruiken.

geloof hoop liefdeOecumene

De PKN Huissen werkt steeds vaker samen met andere kerken. Dit strookt volledig met de zienswijze van het pastoraat-en kerkenraad van onze gemeente. Bovendien sluiten we hiermee aan bij de gedachtesfeer van het Oecumenisch Christelijk Forum. Door samenwerking willen wij onze horizon blijven verbreden en openstaan voor de geloofsbeleving van andere kerken.

Meer informatie

Meer weten? Mail naar predikant@pknhuissen.nl