Over ons


De Protestantse Gemeente Huissen is een levendige geloofsgemeenschap in het centrum van het stadje Huissen  Oorspronkelijk een hervormde kerk. In 1980 is er ook een gereformeerde Kerk gesticht. Samen op weg gaan beide kerken dan verder als de Protestantse Gemeente Huissen. Vanaf  2004 horen we bij de PKN (Protestantse Kerk in Nederland). Het naoorlogse kerkgebouw staat midden in het centrum van Huissen en had oorspronkelijk een consistorie en een kerkhof dat tot WO II in gebruik is geweest. Het kerkhof is in 1995 geruimd. De stoffelijke resten zijn herbegraven op de begraafplaats De Hoeve. De oude zerken zijn veiliggesteld o.a. bij het Hof van Hessen, het museum in Huissen.

In 1995 werd het interieur vernieuwd en een aanbouw geplaatst waar zich eerder het kerkhof bevond. De ruimte om te vieren werd flexibel ingericht. Een nieuwe tafel, kansel, lezenaar en standaard voor de paaskaars vormen het hart van  het liturgisch centrum. Ook het doopvont maakt hier deel van uit. De losse stoelen werden in een U geplaatst. In 2019 vond opnieuw een aanpassing in het interieur plaats. Om ruimte te geven aan gedenken en vieren in de vorm van het aansteken van een kaars en kruisjes met namen van gemeenteleden die zijn overleden, werd achter in de vierruimte een gedachtenisplek geplaatst. Aan de andere kant, tegenover deze wand werd een kast geplaatst waarin de Statenbijbel uit 1657 is tentoongesteld. Tafel en lezenaar werden van eenzelfde glazen plaat voorzien als in de gedachtenishoek.

   

Wil je meer weten? In ‘Ons DNA – Wie wij zijn’ geven we een beschrijving van ons als levende gemeente en waar we voor staan.


Sigilum – Ecclesiae – Reform. – Huissensis

‘Zegel van de Protestantse Gemeente te Huissen’. Het zegel is in gebruik sinds 1753. In 1947 werd het vernieuwd. De ontwerper is onbekend. Midden in het zegel staat het Chi-Rho teken met aan weerszijden de tekens van Alpha (links) en de Omega (rechts): het begin en het einde. Daaromheen de Latijnse tekst ‘In Hoc Vince’ en de Griekse tekst ‘Entoyto Nika’. De betekenis van beide teksten is ‘overwin hierin’.


Zingeving

Dat is waar het om gaat in onze kerk. Zoeken naar de zin van je bestaan. Naar de weg die je mag gaan. Naar het antwoord op de vraag wie je bent en wat bij je past. Het leven vieren. In het besef dat het ook zal eindigen.

Vieren aan de hand van  oude Bijbelse verhalen. Die steeds opnieuw uitgelegd en in de tijd geplaatst worden. Waarvan de uitleg ook onderhevig is aan verandering. Al eeuwenlang en ook nu. Met gebruik van Bijbelvertalingen die steeds tot verrassende nieuwe inzichten leiden. Leven is groeien en ontwikkelen. Dus beweging. Dat weet en ervaart iedereen. Dat geldt voor de uitleg van de Bijbelse verhalen en dat geldt ook voor onze kerkelijke gemeente.

Iedere week kun je je laten inspireren. Op adem komen. Even uitbreken uit de hectiek en de sleur van het gewone leven. Het kattenluikje naar de eeuwigheid openen… op de adem van de liturgie. Zoeken naar de betekenis van de grote heilswoorden: liefde, vrijheid, zegen, gerechtigheid… En mensen ontmoeten. Door alle generaties heen. Soms vluchtig, soms heel intens. Meevieren van de grote feestdagen: Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerst. Denkbeelden, gedachten en ervaringen met elkaar uitwisselen. Over de weg die God met mensen gaat, die wij met God gaan….


Meer informatie

Meer weten? Mail naar predikant@pknhuissen.nl of scriba@pknhuissen.nl