Kerkbalans


 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Het is mogelijk om uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar het rekeningnummer van de gemeente NL23RABO0124091547. Omdat de bijdrage ook als periodieke gift bij de Belastingdienst aan te geven is, levert het bovendien in veel gevallen fiscaal voordeel op. Meer lezen over Kerkbalans of fiscaal voordeel Kerkbalans.
2020 Actie Kerkbalans Uw jaarlijkse financiële bijdrage voor onze kerk wordt weer gevraagd. Heeft u de toezegging voor 2020 al ingevuld? De brieven voor de actie Kerkbalans zijn inmiddels rondgebracht. De gemeenteleden die hebben aangegeven de stukken via email te willen ontvangen krijgen in de loop van deze week bericht (week van 20 januari 2020). Ook worden in diezelfde week de reeds afgegeven enveloppen door een van de lopers bij u opgehaald. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!
2019 Thema Kerkbalans ‘Geef voor je kerk’ 19 januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. Alle leden krijgen een brief of e-mail met het verzoek om een bijdrage. De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 26 januari tot 2 februari 2019 komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. U kunt uw toezegging ook mailen naar administrateur@pknhuissen.nl. Roelof Smelt
Start Actie Kerkbalans 2018: ‘Geef voor je kerk’ De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start gegaan. Het thema is dit jaar ‘Geef voor je kerk’. Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week is ook bij gemeenteleden de brief voor Kerkbalans op de mat gevallen. Bij eeKerkbalans 2018n groot aantal ook per e-mail bezorgd. Met de vraag ‘Doet u weer mee?’ De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee aan de Actie Kerkbalans 2018 en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de periode van 20 januari tot en met 3 februari a.s. komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. U kunt het ook zelf retourneren naar kerkbalans@pknhuissen.nl. Meer informatie vindt u ook in Sjaloom! Winter 2018. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Actie Kerkbalans 2017 ‘Mijn kerk verbindt’

Wij zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan kerkbalans. De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari 2017. Voor meer achtergrondinformatie zie Sjaloom! Winter 2017.

Actie Kerkbalans 2016

De actie Kerkbalans wordt gehouden van 17 januari t/m 31 januari 2016. In deze periode worden alle gemeenteleden opgeroepen om een financiële bijdrage te leveren aan de PKN Huissen. Met het bedrag wat hiermee opgehaald wordt kan de Protestantse Kerk Huissen blijven bestaan. Kerkbalans is een landelijke actie waarin alle gemeenten in Nederland geactiveerd worden om hun eigen gemeente financieel te steunen.

logo kerkbalans

In de tweede helft van januari valt er daarom ook voor gemeenteleden van de PKN Huissen een brief op de mat. Het is een oproep van de gemeente voor een financiële bijdrage. In de brief staat concreet uitgelegd waar de bijdrage precies voor nodig is. Via een antwoordformulier geef je aan wat je de kerk wilt schenken. Het formulier wordt vervolgens door een vrijwilliger opgehaald. Zo draag ook jij bij aan een warme, sterke kerk.