Predikant


Sinds 14 mei 2023 is ds. Jan Bos (Zwolle, 1963) als predikant verbonden aan onze gemeente voor 0,8 fte. Als er contact met  ds. Jan Bos gewenst is, kan er met hem een afspraak worden gemaakt.

(Foto: De Gelderlander, Erik van ‘t Hullenaar)

 

Meer over ‘onze’ predikant

(Jesse Reith, Jan Bos, de nieuwe dominee van Huissen, wil ‘net als Jezus de straat op’: ‘Een volle kerk is niet mijn doel’. Nee, van Jan Bos (59) hoeft de Protestantse Kerk in Huissen door zijn komst niet opeens bomvol te zitten. Liever trekt de kersverse dominee zélf de stad in; of inspireert hij mensen op het voetbalveld. ,,Misschien is de kerk wel te elitair.” Wie door Huissen wandelt, loopt sinds deze maand de kans een ‘markante en uitgesproken dominee’ tegen het lijf te lopen. Zo omschreef Dagblad van het Noorden Jan Bos, die het Drentse Rolde na ruim zes jaar heeft ingeruild voor Huissen. Hier hoopt de 59-jarige Bos tot zijn pensioen te preken, maar wil hij de kerk bovenal ‘naar de mensen’ brengen.

,,Dat is heel simpel”, legt de kersverse Betuwenaar uit. ,,Jezus ging zelf ook de straat op, naar de mensen toe. Vroeger moesten mensen verplicht naar de kerk komen, maar ik vind dat de kerk naar de mensen moet. Ik ben van plan om heel veel naar buiten te gaan, bijvoorbeeld door rondetafelgesprekken met ondernemers en carnavalsverenigingen te organiseren.” Bos vertrok uit Rolde na onder meer een verschil van inzicht met een klein deel van de kerk. Dat deel vond dat hij zich te veel met politiek bezig hield. Ook dat hij zich inzette voor het klimaat, viel niet bij iedereen in goede aarde, zegt Bos. Hij kan juist heel somber worden van klimaatverandering, geeft hij aan.

,,De kerk was door die verschillen geen vindplaats van vrede en dialoog meer. Dat deed pijn. Maar het afscheid is heel mooi verlopen. Nu ben ik dicht bij mijn dochter, die in Arnhem woont. En een van mijn twee zonen woont in Nijmegen. Mijn vrouw heeft ook al werk gevonden, bij een woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking, pal naast de kerk! Heel toevallig. Soms denk je ‘je wordt een handje geholpen door iets van buiten’, maar dat geloof ik eigenlijk niet. Het is in het leven vooral een kwestie van veel geluk én pech hebben.”

U was actief lid van voetbalvereniging Rolder Boys. Bij uw afscheid kreeg u een setje sportkleren mee. Bent u al lid van de Huissense voetbalverenigingen Jonge Kracht of RKHVV?

,,Nog niet, maar ik heb een mailtje gestuurd naar RKHVV. Ik zoek een leuk 35-plus-team.”

U weet dat RKHVV staat voor Rooms Katholieke Huissense Voetbal Vereniging? Is dat voor u als protestant geen belemmering?

Hij lacht. ,,Dat is helemaal geen bezwaar, juist niet! Ik zoek de verbinding tussen mensen. Er zijn al genoeg groepjes in de wereld. En die ‘RK’ is natuurlijk iets uit het verleden. Het gaat mij om de mensen, de sport en om de biertjes. En RKHVV ligt eerlijk gezegd ook gewoon het dichtst bij mijn nieuwe huis. Voetbal is zo mooi; niet alleen omdat ik daardoor lichamelijk fit blijf, maar omdat het een verbindende kracht is. Je ontmoet er mensen uit alle segmenten van het leven. Dat wil ik met de kerk ook, dat iedereen er komt. Dat is nu niet zo.”

Dat wilt u anders zien?

,,De kerk is misschien nog te elitair. Misschien ook wel te intellectueel, voor de gegoede mens. Wat ik zelf ook ben, hoor. Maar ik ben hier niet met het doel om de kerk weer vol te krijgen. Jezus heeft ook geen kerk gesticht. Belangrijker is het om de verhalen van mensen aan te horen, er voor hen te zijn.”

 

Meer informatie

  • Meerdere predikanten gaan voor in onze gemeente. Het preekrooster vind je onder kerkdiensten en voorgangers

  • Heb je behoefte aan een gesprek? Wil je graag in contact komen met de predikant? Dat kan ook via de werkgroep pastoraat via onderstaand e-mailadres:

    Werkgroep pastoraat: pastoraat@pknhuissen.nl / Wijchert de Wit, 06 13 13 77 83 en Mariette van Herwijnen, 06 23 31 71 90