Predikant


Contact met predikant
Als er contact met de predikant gewenst is, kunnen we een afspraak maken. Dat zal in de weken van corona/social distancing iets vaker per telefoon, mail of langs digitale hulpwegen gebeuren. In de kerk blijft er ruimte om elkaar – met in acht neming van de maatregelen wat betreft sociale interactie (zoals de onderlinge afstand, geen hand geven) – te ontmoeten. Telefonisch bereikbaar via 06 2129 4143, Matthijs Glastra

matthijs glastraNaast de vaste predikant van de Protestantse Gemeente Huissen, ds. Matthijs Glastra, gaan meerdere predikanten voor in onze gemeente. Het preekrooster vindt u onder kerkdiensten en voorgangers.

Meer over ‘onze’ predikant

Matthijs Glastra (1955) is geboren in Den Haag. Matthijs was 28 jaar toen hij als predikant startte. Huissen is de vierde gemeente waarin hij als predikant werkzaam is. Daarnaast is hij lange tijd werkzaam geweest in de jeugdzorg en in het ziekenhuis.

Ontmoeten en verstaan

‘Wat in al die jaren gegroeid is? De ruimte, openheid en aandacht dat ieders weg door het leven uniek is. En dat geloofsvragen alles met levensvragen van doen hebben.’ Volgens Matthijs is de kerk een fijne plek om elkaar daarin nabij te zijn, te ontmoeten en te verstaan. ‘Ik geniet erg van een zondagse viering, muziek, Leonard Cohen, Alex Roeka, Dietrich Bonhoeffer, Berlijn, wandelen en van mijn vrouw Jacqueline…’

Spreekuur predikant

Buiten corona: ds. Matthijs Glastra biedt een vast moment per week waarop men hem kan spreken over allerhande zaken: woensdag e/o vrijdag. Het inloopspreekuur ’s ochtends is in ons kerkgebouw aan het Raadhuisplein. Meer informatie in de wekelijkse Zondagsm@il (je kunt je hiervoor vrijblijvend opgeven via zondagsmail@pknhuissen.nl).

Meer informatie

Heb je behoefte aan een gesprek? Wil je graag in contact komen met de predikant? Neem contact op met Matthijs of de werkgroep pastoraat via onderstaande e-mailadressen.
Predikant ds. Matthijs Glastra: predikant@pknhuissen.nl
Werkgroep pastoraat: pastoraat@pknhuissen.nl