Predikant


Sinds 14 mei 2023 is ds. Jan Bos (Zwolle, 1963) als predikant verbonden aan onze gemeente voor 0,8 fte.

Hiervoor was Jan Bos predikant in Almelo, Oldenzaal en in Rolde.

 

Jan Bos heeft vakantie vanaf 3 – 10 maart 2024 en beantwoordt zijn email weer vanaf 11 maart. Voor zaken betreffende de Protestantse Kerk Huissen kunt u zich melden bij onze scriba Marja Huson tel. 06 20 53 59 46 (scriba@pknhuissen.nl). 
In dringende gevallen ben ik zelf bereikbaar op onderstaand nummer.

 

Als er contact met  ds. Jan Bos gewenst is, kan er met hem een afspraak worden gemaakt;

(Foto: De Gelderlander, Erik van ‘t Hullenaar)

Meer informatie

  • Meerdere predikanten gaan voor in onze gemeente. Het preekrooster vind je onder kerkdiensten en voorgangers
  • Heb je behoefte aan een gesprek? Wil je graag in contact komen met de predikant? Dat kan ook via de werkgroep pastoraat via onderstaand e-mailadres.
  • Werkgroep pastoraat: pastoraat@pknhuissen.nl / Wijchert de Wit, 06 13 13 77 83 en Mariette van Herwijnen, 06 23 31 71 90