Collectebonnen


Tijdens iedere viering wordt een collecte gehouden waarbij gemeenteleden hun financiële bijdrage geven aan goede doelen. Er zijn twee collectes tijdens de dienst. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. De diaconie volgt over het algemeen de collecteplanning van Kerk in Actie. Het is mogelijk om met contant geld te betalen, maar het is net zo makkelijk om gebruik te maken van collectebonnen. Bovendien is het dankzij de collectebonnen makkelijker om giften aftrekbaar te maken voor de inkomstenbelasting.

Zo werkt het

Een collectebon is zoiets als een consumptiebon, alleen dan voor de collecte. Je betaalt een bedrag en in ruil daarvoor krijg je een kaart met daarop een aantal collectebonnen. De bonnen knip je uit en tijdens de collecte bepaal je zelf aan welk collectedoel je doneert en hoeveel bonnen je wilt geven. Bonnen zijn verkrijgbaar bij Ruud Viëtor, penningmeester college van kerkrentmeesters (penningmeestercvk@pknhuissen.nl, tel. 06 158 58 293)

Kosten

Er zijn geen extra kosten aan het kopen van collectebonnen verbonden, dus het bedrag dat je wilt doneren is het bedrag dat je betaalt. De collectebonnen zijn per kaart verkrijgbaar en zijn er in twee soorten. De eerste variant bevat 20 bonnen van €0,50 (totaal €10). De tweede variant bevat een kaart met 20 bonnen van €1,00 (totaal €20). Collectebonnen (d.w.z. het aantal kaarten) zijn te bestellen via NL23RABO 0124 0915 47 o.v.v. het aantal gewenste kaarten. Vervolgens worden de collectebonnen thuis bezorgd.

Meer informatie

Collectebonnen bestellen: Ruud Viëtor, penningmeester college van kerkrentmeesters (penningmeestercvk@pknhuissen.nl, tel. 06 158 58 293).

Lees meer over het college van kerkrentmeesters, de diaconie en doelen waarvoor gecollecteerd wordt in de dienst.