KOM ERBIJ diensten


KOM ERBIJ – diensten

Twee keer per jaar wordt er een oecumenische KOM ERBIJ – dienst gehouden. Dit is een viering in samenwerking met de Katholieke kerk en de Protestantse Gemeente Huissen. Deze speciale viering is bedoeld voor jong en oud en wordt in samenwerking met (licht) verstandelijk beperkten georganiseerd. De dienst is anders dan anders omdat er meer ruimte is voor gesprek, muziek en verhalen. Dat maakt dat de KOM ERBIJ – dienst ook zeer geschikt is voor gezinnen en jeugd. De viering wordt gezamenlijk voorbereid door een van de pastores van de Rooms-Katholieke en de predikant van de Protestantse Gemeente Huissen. Dit rouleerde voorheen waardoor de dienst  telkens in een andere plaats en/of gemeente wordt voorbereid. Met ingang van 2018 worden de diensten gehouden in de Protestantse kerk aan het Raadhuisplein te Huissen.


Zondag 8 maart 2020 van 10 – 11 uur

GEEN SMOESJES !! (klik op geen smoesjes om de uitnodiging te bekijken) KOM-ERBIJ-viering op zondag 8 maart

Wat doe jij als je uitgenodigd bent voor een feestje waar je helemaal geen zin in hebt? Als je vergeten bent iets te doen ? Als je al tien keer het smoesje hebt gebruikt van de lekke achterband  en de brug die openstond? In de KOM-ERBIJ-viering  gaan we het ontdekken: wie maakt de beste smoes?!! Maar we gaan ook proberen of het zonder een smoesje kan. Misschien helpt het als we iets samen gaan doen? Misschien kunnen we dingen anders verdelen? Als Mozes geen zin heeft om naar de farao van Egypte te gaan komt er een hel rij smoesjes uit zijn mond. Maar dan gebeurt er iets! In KOM-ERBIJ-vieringen is er veel aandacht voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Maar met z’n allen zingen we direct aan het begin: ‘We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar , maar hier zijn we allemaal welkom!’ Dus iedereen mag komen zoals je bent. Pastor Victor Bulthuis en dominee Matthijs Glastra zijn de voorgangers, kinderkoor ‘De Stuiterballen’ gaat zingen. En jij , komen hè, geen smoesjes: zondag 8 maart, 10.00 uur, Protestantse Kerk Huissen!!


Zondag 25 maart 2018 (Palmzondag) van 10 – 11 uur

Thema: ‘Wakker worden, opstaan!’ m.m.v. De Volharding

Ieder wordt op een eigen manier uit de slaap gewekt. De een door zijn biologische wekker. De ander wordt digitaal, mechanisch of handmatig wakker geschud. Je moet weer bij de tijd komen. Zo gaat het doorgaans in stedelijke gebieden, want getuige de ervaringen van ‘De Rijdende Rechter’ is men daar niet altijd van gediend. Geluidsoverlast? Op het platteland kraait de haan nog volop bij het morgenkrieken. De weinige hanen die men in de stad nog aantreft staan op kerktorens of vertoeven op hangplekken.

Op het kerktorentje van de Protestantse Gemeente aan het Raadhuisplein in Huissen hebben we zo’n torenhaantje. Waarom? Dat heeft met de bijbel te maken. De haan staat symbool voor waakzaamheid. Hij wekt je om je leven steeds weer te vernieuwen. Te gaan leven in de voetsporen van Jezus. Iedere dag weer een nieuwe kans om goed te zijn voor je medemens. De haan herinnert ons ook aan het verraad en berouw van Petrus. Hij verloochende driemaal zijn beste vriend Jezus toen het moeilijk, gevaarlijk werd, het erop aan kwam. Petrus schaamde zich diep en had berouw.

De haan kraait dat de dag begint,
Het licht het duister overwint.
Christus spreekt in het hart ons aan
Om tot het leven op te staan.

Voorganger ds. Matthijs Glastra. Palmpasenoptocht naar de R.K. kerk en Het Convent (Sancta Maria)


Zondag 19 november 2017, 10 – 11 uurPromises

Thema: ‘Kijk eens om je heen’ m.m.v. gospelkoor Promises

Locatie: OLV van Zeven Smarten, Van der Mondeweg 24, 6685 BP Haalderen. Let op: geen dienst in de Protestantse Kerk aan het Raadhuisplein te Huissen.


Zondag 9 april 2017 (Palmzondag) van 10 – 11 uur.IMG_0957

Ds. Matthijs Glastra e.a. laten ons het meemaken en beleven. Zo’n kerkdienst wil je niet missen. Het is een belevenis. Wat vertelt de boom van het leven? We gaan verhaal horen, muziek maken, zingen met elkaar, versieren de palmpaasstok. We beleven samen onze Passion m.m.v. Harmonie St. Caecilia uit Gendt o.l.v. Peter Spierings.

Locatie: Protestantse Kerk in Huissen, ingang Raadhuisplein 35.


Zondag 20 maart 2016 (Palmzondag) van 10 – 11 uurIMG_0962

Pastor Coby Roelofs en dominee Matthijs Glastra laten ons het meemaken en beleven; zo’n kerkdienst wil je niet missen, het is een belevenis! We gaan er verhaal horen, muziek maken en met elkaar zingen. En met medewerking van het blazersorkest van De Volharding Huissen.

We vieren deze I(nclusief) Ge(loven) dienst in het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente, Raadhuisplein 35 in Huissen. Enne……. iedereen is welkom, dus jij en u ook… Kerk IGEE (Inclusief GEloven) is een idee van de kerken van Huissen.

Deze dienst is een gezinsdienst. Ook nu weer maken we er met ieders inzet een fijne dienst van, waarin we met elkaar ons geloof kunnen beleven en uitdragen.