College van diakenen


Eigenlijk zijn ‘Diaconie’ en ‘Diaconaat’ heel dicht met elkaar verbonden. Wanneer je spreekt over het Diaconaat, dan bedoel je het diaconale werk. Dat is het maatschappelijk werk van de kerk. Het college van diakenen is binnen de Protestantse Gemeente Huissen verantwoordelijk voor het diaconale werk.

Wij delen
Wij delen geloof
Wij delen de hoop
Die wij ontvangen van God
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets te kort
Zo willen wij delen
Van wat Hij ons gaf
Totdat het een overvloed wordt
Matthijn Buwalda, lied van Kerk in Actie

Actie

Binnen de PKN Huissen bieden we regelmatig acties en evenementen rondom het diaconale werk. Zo hebben we Zorgzame Kerk, Ouderenviering en Vakantieweken.

Meer informatie

Wil je meer weten over het college van diakenen of heb je vragen? Mail naar diaconie@pknhuissen.nl

diaconie PKN Huissen

 

Zondag 8 oktober was er een benefit lunch concert voor Protheses voor Myanmar.

Voor ons traden op :Koor GKIN Arnhem  en de dansgroep Wahana Budaya Nusantara”