College van diakenen


Eigenlijk zijn ‘diaconie’ en ‘diaconaat’ heel dicht met elkaar verbonden. Wanneer je spreekt over het diaconaat, dan bedoel je het diaconale werk. Dat is het maatschappelijk werk van de kerk. Het college van diakenen is binnen de Protestantse Gemeente Huissen verantwoordelijk voor het diaconale werk.

Wij delendiaconie PKN Huissen
Wij delen geloof
Wij delen de hoop
Die wij ontvangen van God
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets te kort
Zo willen wij delen
Van wat Hij ons gaf
Totdat het een overvloed wordt
Matthijn Buwalda, lied van Kerk in Actie

Acties

In de 40 dagentijd  hebben we weer spaardoosjes  uitgedeeld,  op 18 februari kregen de gemeenteleden een doosje mee en eerste paasdag zijn de doosjes weer ingeleverd. We hebben dit jaar gespaard voor bijenkasten voor gezinnen in Armenie klik hier voor meer info.

Binnen de Protestantse Gemeente Huissen bieden we regelmatig acties en evenementen rondom het diaconale werk. Zo hebben we Zorgzame Kerk, Ouderenviering en Vakantieweken. Op zondag 8 oktober 2023 was er een benefit lunch concert om geld in te zamelen voor ons project in Myanmar (aanschaf protheses). Voor ons traden op het Koor GKIN Arnhem  en de dansgroep Wahana Budaya Nusantara.


Meer informatie

Wil je meer weten over het college van diakenen of heb je vragen? Mail naar diaconie@pknhuissen.nl