Kerkenraad


De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Huissen geeft leiding aan de kerkelijke gemeente en wordt gevormd door de ouderlingen, diakenen en de predikant. Zij hebben een belangrijke functie binnen onze gemeente omdat ze de verantwoordelijkheid hebben voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente. De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

  • Moderamen: ds. Jan Bos, Wijchert de Wit (voorzitter kerkenraad),  Marja Huson-ter Avest (scriba), Jan Willem van Donselaar (voorzitter college van kerkrentmeesters)
  • College van diakenen: Anneke Riezebos (voorzitter), Willianne Langeweg (secretaris), Peter Aagenborg, vacature (penningmeester), Caroline Vermeer, Gerdine Dijkstra (diaconaal rentmeester)
  • College van kerkrentmeesters: Jan Willem van Donselaar (voorzitter), Ria Berends (secretaris), Ruud Viëtor (penningmeester)
  • Werkgroep pastoraat: Wijchert de Wit, Mariëtte van Herwijnen en pastoraal medewerkers

Onderstaande werkgroepen worden vertegenwoordigd in de kerkenraad via ds. Jan Bos. De samenstelling:

  • Werkgroep vieren: ds. Jan Bos, Adriaan Huson, Elly Morelissen, Willianne Langeweg, Herman Schimmel, Hennie Klaasen Bos
  • Werkgroep leren en beleven: ds. Jan Bos, Jonathan van Deutekom, Hilbrand Faber, Jan Prent, Leo Scheltinga

 

Beleidsplan 2024-2028 ‘Geloven is een werkwoord

In november 2023 zijn we met opmerkingen vanuit de gemeenteavond aan de slag gegaan om een beleidsplan voor de komende vijf jaar op te stellen. En dat is gelukt! We hebben een visie en een missie; de plannen van colleges en commissies zijn verwerkt. Een resultaat dat er mag zijn. En zoals de titel al zegt, het zet ons in beweging. Koesteren wat goed is en kritisch blijven op de dingen die we doen. De kerkenraad stemt in met een groot compliment aan de samenstellers. Hier vindt u het Beleidsplan 2024-2028.

 

Plaatselijke Regeling 2023

Op 21 oktober 2023 heeft de kerkenraad als voorlopig besluit een nieuwe plaatselijke regeling vastgesteld, de Plaatselijke Regeling Huissen 2023. U vindt hier de nieuwe Plaatselijke Regeling 2023 evenals de toelichting die erbij hoort. In de kerk ligt bovendien een exemplaar ter inzage.

 

Om op de hoogte te blijven…

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ook contact opnemen met de scriba (telefonisch 06 20 53 59 46, per mail scriba@pknhuissen.nl) of met een van de kerkenraadsleden. Om op de hoogte te blijven wat er speelt in de kerkenraad treft u via deze link samenvattingen aan van kerkenraadsvergaderingen. Mocht je prijs stellen op het volledige verslag en/of de agenda dan kun je me mailen scriba@pknhuissen.nl of bellen 06 20 53 59 46 (scriba)