Viering, uitzending met beeld


Via deze pagina kun je de viering rechtstreeks volgen op zondagmorgen om 10 uur. Later terugkijken blijft gedurende 6 dagen na de opname mogelijk.
Klik op het venster en vervolgens op ‘bekijk deze video op Youtube‘ (de melding erboven ‘Deze video is niet beschikbaar’ kun je negeren).

Let op: het geluid vanuit de kerk wordt pas 5 minuten voor de viering ingeschakeld, beeld is er al eerder.


6e zondag van Pasen: Zondag Exaudi Wezenzondag

(Exaudi is Latijn voor “Hoor!” en komt hier uit Psalm 27:7, waar staat: Hoor, Heer, hoe ik roep”.

Ds.Florie van de Hoek

Collectes: Steun ons! Je bijdrage is meer dan welkom.  De opbrengst wordt verdeeld over de collectedoelen voor 2021 (Bankrekening PG Huissen – NL23RABO0124091547 of Diaconie PG Huissen – NL57RABO0124069886 – contant of collectebonnen via Ruud Viëtor, Dissel 18).