Uitvaart


Bij een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Huissen zal naast het contact met de begrafenisonderneming ook contact worden gelegd met de predikant (predikant@pknhuissen.nl). Wanneer besloten wordt voor een uitvaart vanuit de protestantse kerk neemt de begrafenisonderneming contact op met een van onze kosters voor het gebruik van de kerk en alles wat er voor de uitvaartdienst nodig is. De gemeente en de predikant staan de familie op verzoek bij met de verdere afhandeling van de uitvaart.

Ook voor niet-gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Huissen is de kerkruimte beschikbaar voor uitvaarten.

Meer informatie

Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden via kostersteam@pknhuissen.nl of predikant@pknhuissen.nl