Uitvaart


Bij een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Huissen kan de familie in eerste instantie contact opnemen met de begrafenisonderneming van hun keuze. Wanneer de voorkeur uitgaat naar een uitvaart vanuit de PKN Huissen, dan neemt de begrafenisonderneming contact op met een van onze kosters voor het gebruik van de kerk en alles wat er voor de uitvaartdienst nodig is. De gemeente en de predikant staan de familie graag bij met de verdere afhandeling van de uitvaart.

Meer informatie

Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden via kostersteam@pknhuissen.nl of predikant@pknhuissen.nl