Bankrekeningen


Bankrekeningen:

Protestantse Gemeente Huissen                               NL23 RABO 0124 0915 47 t.b.v.

  • Bijdrage Sjaloom! o.v.v. Sjaloom!
  • Bijdrage kerkbalans
  • Bestellen collecte bonnen
  • Werk aan de kerk 2.0
  • Giften

Diaconie Protestantse Gemeente Huissen               NL57 RABO 0124 0698 86 t.b.v.

  • Alle betalingen aan en van de diaconie

 Collectebonnen:

  • per kaart van €20 (20 bonnen à €1,00)
  • per kaart van €10 (20 bonnen à €0,50)

Bestellen via Ruud Viëtor 06 15 85 82 93  penningmeestercvk@pknhuissen.nl