ANBI/begroting


1. Naam van de gemeente, diaconie of classis: Protestantse Gemeente te Huissen

2. Het RSIN- of fiscaal nummer:

Protestantse Gemeente te Huissen: 8065.60.848

KvK-nummer 76410943

Diaconie Protestantse Gemeente Huissen: 8071.00.663

Kvk-nummer 76411117

3. Contactgegevens:

Website adres: www.pknhuissen.nl
E-mail: scriba@pknhuissen.nl
Adres: Raadhuisplein 35
Postcode: 6851 BW
Plaats: Huissen

4. De begroting en jaarrekening zijn in te zien bij de

administrateur. Gaarne daartoe eerst afspraak maken via administrateur@pknhuissen.nl