Scriba


Samen met de preses (voorzitter) is een scriba (secretaris)  de ‘motor’ van van de Protestantse Gemeente Huissen. De kerkenraadsvergaderingen zijn daarin een kernactiviteit. Samen met het moderamen (preses, predikant en scriba) worden deze voorbereid. Maar alles wat daarvoor gedaan, geregeld, georganiseerd, aangevraagd en ingediend moet worden, ligt bij de scriba.

Zaken die aan de orde komen:

  • agendering, notulering
  • planning en organisatie
  • communicatie en correspondentie
  • coördinatie en besluitvorming
  • archivering

 

Meer informatie

Meer weten? Mail naar scriba@pknhuissen.nl (Marja Huson-ter Avest)