Veilige gemeente


Veilige gemeente 

De landelijke website geeft informatie over de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon te consulteren. Via deze link lees je meer hierover. ‘Ons DNA – wie wij zijn’ geeft een goed en betrouwbaar beeld van onze gemeente.

Als kerkenraad geven we de voorkeur aan een of meerdere vertrouwenspersonen per regio i.p.v. één per kerkelijke gemeente. Op die manier kunnen we als kerk op de achtergrond beschikbaar zijn, halen we het uit de sfeer van ‘behoudzucht’ en/of voorkomen we min of meer dat een voorval wordt ‘bedekt met de mantel der liefde’. Bij de vertrouwenspersoon gaat het uiteindelijk om de mogelijkheid om ergens een melding neer te kunnen leggen wanneer het gaat over het functioneren van mensen in kerkelijke ‘dienst’ (predikant, ambtsdrager, e.a. vrijwilligers die werken met minderjarigen en/of kwetsbare personen).

Inmiddels is er een team vertrouwenspersonen voor de ring Lingewaard-Over Betuwe samengesteld. In de loop van oktober volgt hier meer informatie op deze pagina. Tot die tijd kunt u contact opnemen met de scriba Marja Huson-ter Avest via scriba@pknhuissen.nl, tel. 06 20 53 59 46