Zondag 25 maart KOM-ERBIJ VIERING


Palmzondag Wakker worden, opstaan!!

Ieder wordt op een eigen manier uit de slaap gewekt. De een door zijn biologische wekker. De ander wordt digitaal, mechanisch of handmatig wakker geschud. Je moet weer bij de tijd komen. Zo gaat het doorgaans in stedelijke gebieden, want getuige de ervaringen van ‘De Rijdende Rechter’ is men daar niet altijd van gediend. Geluidsoverlast? Op het platteland kraait de haan nog volop bij het morgenkrieken. De weinige hanen die men in de stad nog aantreft staan op kerktorens of vertoeven op hangplekken.

Op het kerktorentje van de Protestantse Gemeente aan het Raadhuisplein in Huissen hebben we zo’n torenhaantje. Waarom? Dat heeft met de bijbel te maken. De haan staat symbool voor waakzaamheid. Hij wekt je om je leven steeds weer te vernieuwen. Te gaan leven in de voetsporen van Jezus. Iedere dag weer een nieuwe kans om goed te zijn voor je medemens. De haan herinnert ons ook aan het verraad en berouw van Petrus. Hij verloochende driemaal zijn beste vriend Jezus toen het moeilijk, gevaarlijk werd, het erop aan kwam. Petrus schaamde zich diep en had berouw.

De haan kraait dat de dag begint,
Het licht het duister overwint.
Christus spreekt in het hart ons aan
Om tot het leven op te staan.

Op Palmzondag 25 maart is er om 10.00 uur een KOM ERBIJ dienst. Een viering samen met onze verstandelijk beperkte medemens, onze jeugd en natuurlijk u. KOM ERBIJ, de nieuwe naam voor Kerk IGEE, een idee van de gezamenlijke kerken van Huissen (RK en protestants). Een gezinsdienst die start in de kerk aan het Raadhuisplein te Huissen. En van waaruit we vervolgens met palmpaasstokken Huissen intrekken onder begeleiding van De Volharding. Voorganger is ds. Matthijs Glastra

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *