Stop het virus – stoppen met zingen


STOP HET VIRUS – STOPPEN MET ZINGEN

 “De bewakers zeiden spottend:
 ‘Zing nog eens een lied van thuis!’
 Maar wij staarden in de leegte,
 hopeloos ver weg van huis,
 want in de ballingschap te zingen,
 is dat niet te veel gevraagd?”

Beste gemeenteleden,                                                                                                 Huissen 14 januari 2021

Met dit Lied 137A begonnen we afgelopen zondag de viering. Een lied uit de ballingschap. Een lied dat naar woorden zoekt die kunnen troosten. Want juist in moeilijke tijden kan een lied je helpen, troosten, doen glimlachen, mooie herinnering naar boven brengen, kracht en vertrouwen geven.
En dus zingen mensen in ballingschap tegen de klippen op. Zo houden we het vol!

Gisteren gaf het bestuur van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) een dringend advies om in deze moeilijke tijden te stoppen met zingen. Het overlijden van twee mensen in Biddinghuizen die bij het zingen in de kerk elkaar besmet hebben is één reden. De dreiging van het Britse variant een andere. Laten we alles op alles zetten om het virus te stoppen – laten we daarom stoppen in de periode van de strenge lockdown met het zingen in de kerk. Een zeer dringend advies, waarbij volgens goed protestants gebruik de plaatselijke gemeente zelf mag (af)wegen hoe ze met dit dringend advies om zal gaan. Dat is lastig!
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Huissen is van mening dat wij in solidariteit met alle landelijke richtlijnen er alles aan moeten doen om de besmetting omlaag te brengen om daarmee de  lockdown zo spoedig mogelijk iets te kunnen verlichten. Wij geven daarom gehoor aan dit dringend advies en dat betekent dat er m.i.v. zondag 17 januari t/m zondag 7 februari in onze vieringen niet fysiek gezongen wordt. Op 9 februari loopt de huidige lockdown af, dan zien we verder.

Dat is een groot gemis en een grote leegte voor ‘ons vieren’. Geloven mag je uitzingen en inzingen, het is de levensadem van onze vieringen. Dat gemis zouden we nu kunnen gaan ‘opvullen’ met YouTube-opnames en CD-muziek: best mooi, maar dat voelt niet goed. Als we niet kunnen zingen, zal ook de vorm van de viering mee veranderen.

  • Op zondagmorgen blijft er een viering die we samen via beeld en radio blijven delen: een korte bijeenkomst van Woord, Gebed en Muziek in de vorm van een morgengebed.
  • En misschien dat we juist in deze periode een tweede moment in de week daar aan toevoegen:  op woensdagavond een avondgebed?

Mogelijke invulling van die morgen- en avondgebeden:  heb ik een lievelingslied? Welk lied draagt mij door het leven heen? Als we niet kunnen zingen gaan we het juist over liederen hebben, luisterend, inademend, niet uitzingen maar inzingen. Misschien dat iemand een klein filmpje opstuurt waarin je jouw liedverhaal wilt delen? Of misschien heeft iemand nog een heel ander idee om elkaar te blijven ontmoeten en bemoedigen?

Het virus vraagt veel, heel veel van ons, ‘is het niet te veel gevraagd…’ We hopen dat we het volhouden, ieder op zijn en haar eigen plek, daarin verbonden met elkaar.

Namens de kerkenraad,
Ynke Faber, Marja Huson en Matthijs Glastra

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *