29-3-2021 Paasontmoeting 15 uur


Paasviering maandag 29 maart – 15.00 uur
Een mooi thema voor deze paasviering – de doden begraven. We worden ouder en grijzer, onze
kring wordt kleiner, we missen onze partner en vrienden. Soms begraaf je met de doden ook steeds
een stukje van je leven. Afscheid nemen is moeilijk, al klinkt er ook vaak doorheen hoe goed en
troostend het kan zijn om met warmte en liefde onze dankbaarheid uit te spreken en uit te drukken
voor wat deze mens ons heeft gegeven. Daar zal het deze viering over gaan.
Er was een plannetje om Cunera Schaapveld voor deze middag uit te nodigen, uitvaartbegeleidster.
We gaan dat tóch doen en wel in digitale vorm. In de viering zit een opgenomen gesprek met haar.
Er zijn gedichten van Willem Wilmink. Muziek .Twee kerkelijke liederen die vaak terugkeren zijn “Blijf
mij nabij” en “Ga met God”.Er groeide vanuit dit gesprek een tweede thema voor de Stille Week: “in
doeken gewikkeld”. Jezus wordt geboren en in doeken gewikkeld, en als hij sterft wordt hij opnieuw
in doeken gewikkeld. Zacht, voorzichtig, nog even jou aanraken, met liefde wikkelen wij jouw leven
en alles wat daarin meegekomen is in zachte doeken van onze dankbaarheid. Het gebeurt steeds
meer vertelde Cunera: duurzamer begraven, natuurbegraafplaatsen, een lichaam in doeken gewikkeld.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *