19-9-2021 Elly Morelissen


Wij zijn de jaarlijkse vredesweek ingegaan. We kunnen daar niet omheen. Aan alle kanten worden we herinnert aan WO II. Airborne, Market Garden, deze maand is hier in Gelderland vol herdenkingen. Oorlog, nooit meer. Maar vrede is meer dan afwezigheid van oorlog. Er is pas sprake van vrede als recht wordt gedaan aan iedereen. Vrede wordt geboren als we naar elkaar omzien, er zijn voor de ander. De ander die niet voor zichzelf op kan komen, hulp nodig heeft, kortom het gaat om een rechtvaardige samenleving wereldwijd. Niemand uitgesloten. In Deuteronomium horen we een waarschuwing voor valse profeten, fake news, en de herinnering aan de redding uit Egypte. In Marcus horen we dat de leerlingen met elkaar discussiëren over de vraag wie nou de belangrijkste is en een kind als voorbeeld krijgen. Hoe helpt dat ons te begrijpen wat vrede, sjalom, is?

Elly Morelissen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *