Advent en kerst bloemschikking


Advent en kerst 2022 AAN TAFEL

Het thema dit jaar is: Aan tafel, er is plaats voor iedereen.
Voor het liturgisch bloemschikken volgen we deze zondag de lezing van 2 Samuel 11: 14-27. De vrouw van Uria kreeg het bericht,dat haar man was gesneuveld en zij treurde om haar echtgenoot.
We zien een tafel, die iedere week steeds anders versierd wordt. Deze zondag paarse bloemen, paars is de kleur van rouw. Maar we zien ook gele bloemen. Geel is een koninklijke kleur. Koning David nam Batseba (de weduwe van Uria) tot vrouw.


Advent en kerst 2021 UIT WELK NEST KOM JIJ

Kerstontmoeting op 20 december 2021: ons thema van advent/kerst ‘uit welk nest kom jij’ sluit aan bij de lezingen uit Lucas 1 en 2. Ook namen van het Nationale Namenmonument in Amsterdam zullen worden verbonden met de namen uit deze lezingen. De ‘bloemengroep’ zal zo goed mogelijk aansluiten bij ons thema. De PKN heeft meerdere thema’s (zie bijv. de adventskalender).

 

Adventskalender

Alle Sjaloom! lezers ontvangen met de kerstuitgave van Sjaloom! de adventskalender.  Het magazine Petrus biedt dit jaar opnieuw een online versie van de adventskalender aan.

 


Advent en kerst 2017 VERWEG – HEEL DICHTBIJ

171225 KerstDe Amerikaanse singer-songwriter Townes van Zand was een breekbare zanger, hij maakte songs vol triestigheid en tederheid. Veel songs gaan over het verliezen en toch steeds weer blijven verlangen naar de liefde. In ‘Tower Song’ zingt hij over twee mensen die elkaar kwijt zijn geraakt, onderweg verloren. Omdat er bij stukjes en beetjes een muur tussen hen in komt te staan. En jij verwachtte zó veel van mij – aan die torenhoge verwachtingen kon ik niet voldoen. Dat moest wel instorten. ‘So close and yet so far away.’

dit lied kwam naar boven toen Theo de Zwart en ik samen in gesprek waren over de diensten in de Adventstijd. Het gaat over Jesaja – volk in ballingschap, de woestijn, de verloren liefde met God. God lijkt heel ver weg. En we ontmoeten Maria. God komt heel dichtbij in haar en in ons leven. Bijbelverhalen die lezen als een liefdeslied tussen God en mensen: ver weg, heel dichtbij!

In de Adventstijd en Veertigdagentijd bereiden we ons voor. Is er meer aandacht voor inkeer. Dat raakt vaak aan de spanning tussen ver weg en heel dichtbij. Over onze hoop en waar je moedeloos van kunt worden. Dat ik soms vol energie zit, levenskracht en zin, maar dat dat opeens kan leeglopen, beetje somber, onverschillig. Heb ik vertrouwen in de toekomst, in het leven?? Ja en nee, soms bijna niet en dan opeens gloeit en tintelt het. Het raakt ook aan ons geloven. Soms ver weg, dan ineens heel dichtbij.

Townes van Zand kijkt in dit lied achterom. De geliefde is weg, heel ver weg. Voorbij, over en uit. En tóch, opeens zijn er momenten: dan ben je er toch nog, heel dichtbij. Herinneringen, gedachten die ik niet uit kan wissen. Betekenisvolle momenten die niet verloren gaan. We lezen in de Bijbel over God en mensen, over liefde en geluk, over verdriet en pijn. Soms zijn we daarin elkaar heel nabij, soms ook helemaal kwijt.

  • 3, 10 en 17 december 2017  Ver weg en ver-wachten
  • 24 en 25 december 2017      God komt dichtbij
  • 25 december 2017               Welkom in het leven lieve kleine! Kerstfeest en doop

Advent en kerst 2016

In het Bijbelse boek van de Psalmen (en bij Job) , maar ook in kloostertradities bestaat de term  ‘gebrokenen van hart”. Monniken (óók broeder  Leonard) weten: een gebroken hart is een open hart. Dat klinkt vreemd, maar u zult het wellicht herkennen. Op kwetsbare momenten, in mijn gebrokenheid opent zich in mijn leven waar het écht op aankomt, wat écht telt.

Advent en Kerst: we vieren de komst van het Licht. Niet een lichtje hoog en ver weg aan de hemel, maar Gods licht middenin dit rommelige bestaan. In mijn rommelige leven, op de bodem van mijn ziel. Gods licht komt niet alleen van boven, maar ook van binnenuit. Er zijn barsten, in alles zit een opening. Zo kan het licht erin. Licht en liefde om te verwarmen wat is verkild, om zacht te maken wat is verhard.