Jeugd en jongeren


jeugd pknhuissen

De Protestantse Gemeente Huissen is een kleine, wat oudere gemeente met weinig jeugd, jongeren en jonge gezinnen. Toch willen we deze groepen graag hun eigen plek binnen de gemeente geven.
 
Voor wie de drempel naar gewone vieringen te hoog is, zijn er kliederkerkvieringen en gezinsdiensten geweest.
Er is ruimte voor ouders die zoeken naar hoe ze geloof en/of spiritualiteit in hun gezinsleven een plek kunnen geven.
Er is ruimte voor initiatieven uit groepen.
 
We bieden verschillende activiteiten aan, maar het zou ook kunnen zijn dat er nog iets mist. Dat horen we graag! Om verschillende leeftijdsgroepen zich thuis te laten voelen in de kerk. Op de manier die bij hun leven en wensen past.
 

Vieren & ontmoeten: Kliederkerk Huissen

De afgelopen jaren zijn er bij Kliederkerk Huissen een aantal kliederkerkvieringen gehouden. Speelse, gezellige en creatieve ontmoetingen rond een Bijbelverhaal. De vieringen werden door de deelnemers gewaardeerd, maar het is ons toch niet helemaal gelukt een stevige kerngroep van bezoekers te vormen. Dat maakte de vieringen kwetsbaar. Op dit moment zijn we ideeën aan het onderzoeken voor een vervolg. Hierbij overwegen we met andere doelgroepen, tijden en opzet te werken. Wordt vervolgd.
 
 
 
 

Ontmoeten & ontdekken: Sjors Sportief

De basisschoolleerlingen in Lingewaard hebben half oktober 2019 het boekje van Sjors Sportief mee naar huis gekregen. Hierin staat een zeer divers aanbod van sportverenigingen en culturele en creatieve aanbieders. Kinderen mogen gratis of tegen een lage vergoeding een keer meedoen bij een club of vereniging. Voor het eerst bieden wij in de kerk ook iets aan, voor groep 5 t/m 8. Het gaat om een speelse, ontdekkende kennismaking met de kerk: wat is dat voor een huis en wat doen ze daar? De bijeenkomsten staan op zichzelf en zijn gratis. Het aanmelden gaat via www.sjorssportief.nl
 
  1. Wij bieden aan: ‘In Holland staat een huis – een speurtocht in de kerk’ op woensdagmiddag 13 november 2019 van 15.30 – 16.30 uur. 
  2. De tweede bijeenkomst is op woensdagmiddag 15 januari 2020 ook van 15.30 – 16.30 uur en gaat over ‘Praten zonder woorden – over symbolen’. 

Ontmoeten & uitwisselen & afstemmen

Op zondagmiddag 27 oktober van 16.30 – 17.30 uur gaan ouders/opvoeders/grootouders en anderen die willen meepraten over het jeugdwerk met elkaar in gesprek. Waar liggen de verwachtingen van gezinnen, wat willen ouders en waar zouden kinderen aan mee willen doen? Ligt er een duidelijke vraag of is het prima om incidenteel aan te schuiven?
We willen het graag weten zodat we ons aanbod op de behoefte kunnen afstemmen. Ook na deze bijeenkomst zijn ideeën, suggesties en tips m.b.t. het jeugdwerk van harte welkom.
 
Graag aangeven bij Matthijs Glastra via zijn e-mailadres:  predikant@pknhuissen.nl