Collectes


Diaconaal geld is ‘levend geld’ waarmee gewerkt moet worden voor de naaste, dichtbij of ver weg. Dit geld moet dus niet worden opgepot, hoewel een jaarlijks vast te stellen buffer aangehouden moet worden.

  • Elke (zondagse) viering kent een diaconale collecte.
  • Noodhulp (meestal bij calamiteiten) laat zich niet plannen. Het staat de dienstdoende diaken vrij een geplande collecte te vervangen door een noodhulp-collecte. De opbrengst ervan wordt verdubbeld. We streven naar een evenwichtige verdeling van collectedoelen over diverse doelgroepen (vluchtelingen, (ex-)gedetineerden, mensen met psychische problemen, seksueel misbruikten, daklozen of anderszins kwetsbaren in onze samenleving).

Kerkbalans valt onder de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. De diaconie ontvangt via deze actie gelden t.b.v. haar werk.