Zorgzame kerk


Voor bepaalde doelgroepen, met name de oudere generatie, lijkt de wereld steeds ingewikkelder te worden. Bijna alles wordt digitaal afgehandeld en ook financieel wordt het voor deze doelgroep steeds moeilijker om zichzelf te redden. Zorg en zorgzaamheid behoren tot de kern van het Samen Kerk Zijn.

Doordat de burger steeds meer (online) zelf moeten doen en regelen, dreigen mensen met een zorgvraag steeds meer in nood te komen. De Protestantse Kerk Nederland werkt intensief aan dit probleem. PKN Huissen draagt hierbij ook haar steentje bij.

zorgzamekerk pkn huissenMeer informatie

Wil je meer weten over Samen Kerk Zijn? Neem contact met ons op via diaconie@pknhuissen.nl