(G)Een blad voor de mond


Verbonden blijven ondanks sociale distantie. In een tijd waarin het coronavirus ons leven beheerst, stuurt ds. Matthijs Glastra regelmatig een bericht ter bemoediging. Onderstaand de berichtgeving, meditaties en overdenkingen zoals die in een Nieuwsbrief (G)Een blad voor de mond aan geabonneerde gemeenteleden wordt verzonden. Ook de Nieuwsbrief ontvangen? Mail naar administrateur@pknhuissen.nl


6. Kerk is eigenlijk heel vaak wat je niet kunt zien – net als God

Bijna overal in Nederland werden afgelopen zondag de kerkvieringen on-line uitgezonden. Ook in Huissen. Bij een ‘gewone dienst’ sta ik na de viering bij de uitgang, we geven elkaar een hand en wensen elkaar een goede week. Die hand kunnen we niet geven, maar wel per mail delen met elkaar wat we aan de online-viering beleefd hebben. Al jullie reacties voelen als vele bemoedigende en troostende handen om elkaar te dragen. Maar eerst, om te beginnen een kinderverhaal voor zondag 22 maart jl, gevonden op de website van de Oranjekerk in Amsterdam:

Mama, waar is iedereen? Is iedereen verstopt of zo?
Nee, liefje, de mensen zijn allemaal thuisgebleven, vanwege het coronavirus, weet je nog?
Oh, maar mama, is de kerk dan nu voorbij?
Nee de kerkdienst is niet voorbij, daar gaan we nu toch mee beginnen, maar dan zo dat iedereen thuis meeluistert via het internet.
Waarom?
Nou, dan is het tóch een zondag met een kerkdienst in de Oranjekerk.
Echt? Maar niemand kan jou zien!
Nee, en ik kan óók niemand zien.
O… Dus dat is eigenlijk net als met God?
Hoe bedoel je?
Nou die kan je toch ook niet zien?
Ah, zo bedoel je, ja dat zeg je goed. We zijn vandaag samen kerk, maar we kunnen elkaar niet zien. Weet je dat dat eigenlijk ook altijd is op alle andere dagen van de week? Dan zijn we ook kerk. En er zijn ook mensen die al heel lang of heel vaak niet naar de kerk kunnen komen. Die horen ook bij de kerk. Kerk is eigenlijk heel vaak wat je niet kunt zien. Kerk dat is ook dat je weet waar je bij hoort of wilt horen, dat je dingen doet, anderen opzoekt, dingen wil weten en er tijd voor wilt nemen…
Maar voor God hoef je dus eigenlijk helemaal niet naar de kerk te gaan?
Nee, het hóéft niet. Maar vaak is het wel makkelijker als je wel naar de kerk kunt gaan als je iets wil weten over God of God wil danken.
Ik vind het wel gek zo. Wanneer begint het nou?
Het ís al begonnen.

Online kerkdienst 22 maart in Huissen

Herman en Sipkje hebben de muziek en zang verzorgd, Huub was er voor de geluidsinstallatie en kerkomroep. Drie kerkenraadsleden en de dominee. Een gesloten kerk, sociale distantie en toch liefdevol met elkaar verbonden. 

Hartverwarmende reacties op het morgengebed:

 • Wat fijn dat wij ons niet verlaten voelen nadat we de dienst via de media toch mochten mee beleven. Een fijne manier om met elkaar verbonden te zijn en elkaar niet loslaten. Wat ik wel ervaar is hoe onze natuur (klimaat) veel schoner is met minder verkeer. De natuur regelt het zelf wel, gestuurd door onze God. Diezelfde God verlaat ons niet wanneer we ons op Hem vertrouwen. Ik vond het een mooie dienst en voelde toch verbondenheid met onze andere gemeenteleden, zag dat mensen ook in onze facebook pagina hebben gereageerd. Zo doorgaan denk ik zolang de Corona nog rondwaard.
 • Gaan in de binnenkamer, zo zijn de overwogen woorden, met herkenning bij mij overgekomen. Leven vanuit vreugde met diepgang  horend en vertolkend wat is. Zoveel malen dichterbij dan een overheid die direct weer als een terrorist een corona- noodbericht op mijn telefoon  doet landen. Het is goed te zingen bij jouw stem Matthijs.
 • Het was heel mooi Matthijs. Heel bijzonder dat je je toch zo verbonden kunt voelen/ kunt zijn ook al zit je achter een laptop. Je hebt het prachtig gedaan. Dank!
 • Hoi Matthijs. Wij hebben geluisterd…dank  voor de mooie ‘dienst’. Het is goed om op deze manier toch met elkaar verbonden te blijven. Blijf gezond 
 • Ik heb nagedacht over de dienst van heden morgen. Als het aan mij ligt moet je de opzet niet veranderen ik vond het mooi.
 • Vanmorgen geluisterd. Om in jouw woorden te spreken: ik ben blij dat we verbonden waren! Dank je voor de mooie dienst.
 • Hiermee willen wij je laten weten dat wij de on line dienst van zondag j.l.  als “een schot in de roos” hebben ervaren. Wij stellen het zeer op prijs bemoedigende woorden en orgelspel vanuit onze eigen Huissense kerk te mogen beluisteren in deze voor velen zo rumoerige en onzekere tijd. Ook kunnen wij ons voorstellen dat het voor de predikant als organist lastig is om voor lege stoelen te preken en te spelen dan voor een volle kerkzaal. Daarom waarderen wij deze manier van kerk zijn zeer.
 • Wat een troost in deze bizarre tijd: ik mag mij verlaten…….
 • Heel de wereld zou jouw woorden van afgelopen zondag moeten horen!
 • Graag zo doorgaan op de zondagen. Ik kan er de week mee door en ik denk velen met mij.
 • Taize liederen leken wel speciaal voor mij uitgezocht. En het laatste lied van Bonhoeffer (die mij nog steeds niet verveelt): prachtig. Blijf gezond!
 • Met de huispaaskaars naast de computer naar de dienst geluisterd. Heel weldadig, je voelt je toch verbonden met je gemeente. Vooral je overdenking maakte indruk; om nog eens te luisteren de komende week. Met dank voor dit alles en groet
 • Op afstand en toch dichtbij !  Mooie oplossing , vooral doorgaan.
 • Ook bij ons na de dienst koffie. Sterkte iedereen en veel wijsheid komende tijd !
 • Ik was blij dat ik de kerkdienst kon volgen via de computer. De link uit de mail lukte niet, maar via een andere weg kon ik toch meeluisteren. Een vertrouwde stem en ook de rituelen van bidden en danken. En het wel en wee van gemeenteleden.
 • We horen de hele dag alles over het virus, maar vanuit een psalm of gebed is het toch een ander perspectief. Ik las op de NOS dat er vanmorgen door heel veel mensen gebruik van gemaakt was. Mooi dat dit kan. Ik zou het fijn vinden om op deze manier toch verbonden te zijn. Misschien ook iets voor de “goede week” al hoop ik wel dat het dan allemaal voorbij is.
 • Dank voor de  bemoedigende woorden. Ik verbaasde mezelf, toen ik vanmiddag luisterde, dat ik het fijn vond om op deze manier mij te verbinden. Ik voelde het zoeken naar een vorm. Het zingen was klein en voelde toch of ik daar was. Het tweede muzikale lied raakte me ( voordat je wat ging zeggen). Ik herkende het maar ik vond de woorden niet. 
 • Ik heb nagedacht over Bonhoeffer daar in zijn cel. Ik besefte dat wij hebben wat hij niet had: onze dierbaren dichtbij. Dierbaren die we kunnen zien, horen en aanraken. Lastiger wordt het al met bijvoorbeeld mijn ouders. Daar gaan we niet heen. Beeldbellen is een uitkomst. Vrienden whatsapp ik en of ik spreek een bericht in en iedereen vindt dit fijn: zo hoor je elkaar, je voelt hoe iemand zich echt voelt, bij het schrijven mis je dat gevoel. 
 • Ik vind het een bizarre tijd. Persoonlijk voel ik geen angst alleen toen ik in de winkel kwam en alle schappen leeg aantrof. Ik schrok toen van mijn medemens. Ik besefte hoe kwetsbaar het leven kan zijn, van overvloed naar niets.  Ik heb de laatste tijd vaak aan 1 Korintiërs 13 gedacht, over de liefde. Hoe angst liefde en humaniteit verdringt. Wat offeren we op voor de liefde wat eigenlijk angst is. Rare tijden
 • Thuisdienst zondagmorgen 22 maart 2020:  stil worden, luisteren, meedoen. Ontroerend, dichtbij.
 • Zeker goed om zó verbonden te zijn. Goed om zó door te gaan. Bedankt. Ook thuis is er koffie na de dienst!
 • De dienst van deze morgen geeft mij een groot gevoel van verbondenheid met onze gemeente, zoals ik dat trouwens elke zondag als gedwongen ‘thuisblijver’ ervaar (wat het gemis des te groter maakt wanneer een uitzending wegvalt zoals vorige week toen de dienst niet doorging).De situatie van deze dagen maakte het extra voelbaar.
 • Deze dienst via de radio gaf mij qua inhoud en vormgeving een ervaring van saamhorigheid, samen op weg in de ongekende strijd tegen dit virus, onder de bezieling van Bonhoeffer en Roeka, en verwoord door Matthijs.
 • Mooi dat we op deze manier toch nog een soort van viering hebben. We kunnen ons zo oefenen om toch de verbinding te voelen zonder dat we in dezelfde geografische ruimte zitten. Leren dat we elkaar op en ander niveau kunnen ontmoeten. Mooi ook en toepasselijk op onze situatie, oude woorden van een psalm en de woorden van Bonhoeffer.
 • Oefenen onze zorgen nu en dan even ver van ons te laten en te leven in een moment zoals het hier werd aangereikt op deze zondagmorgen. Bedankt hiervoor en o ja…we zaten al als vanzelf klaar met onze collectebonnen, maar er kwam niemand collecteren.
 • Ik wil even reageren op de genomen acties van de kerkenraad om met behulp van digitale middelen het cement te zijn, waardoor we ons als gemeenteleden in ieder geval nog verbonden weten (voelen) met elkaar in deze tijd van afstand houden van je medemens. Zondagmorgen hebben we de dienst beluisterd en we waren geëmotioneerd en gesterkt in ons gevoel dat we er niet alleen voorstaan. De zorgen die we hebben betreffen vooral onze kinderen en kleinkinderen. Gelukkig gaat alles tot nu toe goed met hen. Ook “(Geen) blad voor de mond) voldoet volgens ons aan een behoefte. Goede initiatieven.

Lieve mensen,

Ik hoor het van artsen en zorgverleners. Een online-contact is vaak niet minder persoonlijk dan een live-ontmoeting. Er worden deze dagen dingen gezegd die in een gewoon gesprek nooit aan de orde waren gekomen. Mensen die al veel langer gedwongen thuis zijn, voelen zich minder aan de rand.
Wat wordt er veel onder woorden gebracht in al jullie reacties. Wat terugkeert is de herkenbaarheid eigen gebouw, een eigen geluid, een vertrouwde predikant en jullie als vertrouwde gemeenteleden die tussen de regels kunnen doorluisteren: dit is ónze gemeente. Vrijdag komt het moderamen-plus bij elkaar. Te midden van een wereld waarin alles verandert, is het fijn dat er een paar vaste ankerpunten zijn en blijven. Er klinkt een duidelijke lijn in jullie reacties door: doorgaan. Het was afgelopen zondag om 10 uur topdrukte in Nederland met al die online-uitzendingen; de uitzending kwam met vertraging op gang. Wellicht kunnen we een volgende keer wat eerder of later beginnen?

Matthijs

Zingen in de storm & luistertroost

“Gezegend zij die zingen in de storm!” Op de site van onze kerk staan sinds vorige week 3 liederen die Herman en Sipkje Schimmel in onze kerk hebben opgenomen. Soms helpt een lied meer dan 1000 woorden. Dank voor deze bijzondere en inspirerende bijdrage.

Uit Amersfoort hebben twee (stads)predikanten een dagelijkse de podcast “Luistertroost” gemaakt. Elke dag een korte meditatie rondom een kerklied. De melodie daarvan wordt gespeeld door wisselende musici op verschillende instrumenten. De predikanten schrijven per 2 à 3 dagen de teksten en zorgen er voor dat er elke dag omstreeks 16.00 uur een nieuwe aflevering op de website staat. “We kozen bewust voor ‘klein’ want dat is langer vol te houden. Bedenk dat dit geen sprint wordt, maar een marathon. Alle goeds voor iedereen!”

https://kerkliedwiki.nl/

Kaart voor oud-minister Bruno Bruins


De kaart voor oud-minister Bruno Bruins is gepost. Deze is namens de Protestantse Gemeente Huissen verstuurd. Wie eventueel op persoonlijke titel alsnog een kaart wil sturen:  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Parnassusplein 5,  2511 VX Den Haag

Gegrond bestaan – grond onder de voeten

Gedicht van dominee Frank Leever, zondag 15 maart 2020

Gegrond bestaan

Er is uiteindelijk

een bodem onder het leven:

de trouw van God, de liefde van Christus.

Daar stá ik op.

Verwonderd geloof ik.

Niet dat alles steeds zo gaat

als ik het wel zou wensen.

Een mens wil veel…

Maar gebeurt het,

dat mij iets overkomt,

dat ik struikel of val,

dan ga ik niet door de grond.

Zo kan ik gelovend verdergaan

met wie mij lief en dierbaar zijn –

met beide benen in de wereld

en grond onder de voeten.

Amen.


5. Het is lente

Hoe kun je naar een probleem kijken? Door er helemaal op te focussen tot in alle kleine details. Je kunt ook naar iets heel anders kijken en dan een van daaruit met een heel ander perspectief het probleem te belichten. In dit nummer van “(G)een blad voor de mond” een aantal plaatjes, gedichten, artikelen en verhalen die ik mocht ontvangen. Gisteren was het 21 maart – de lente is begonnen !

Een artikel uit NRC over de Britse kunstenaar David Hockney. Nu de musea gesloten zijn, openen musea online hun collecties. Kunstenaars delen nieuwe werk en boodschappen via Instagram. “Do Remember They Can’t Cancel the Spring” (onthoud het goed: de lente kunnen ze niet annuleren) is de titel van een troostrijke iPad-tekening van ontluikende narcissen die David Hockney de wereld heeft ingestuurd.

De 82-jarige Brit is een van de kunstenaars die op sociale media reageren op het sluiten van musea door berichten van hoop en solidariteit te verspreiden en door nieuwe kunstwerken te delen. Hockney maakte zijn kunstwerk bij zijn huis in Normandië, waar hij in zelfquarantaine is gegaan.

Een andere kunstenaar, Olafur Eliasson, heeft op sociale media commentaar geleverd op het gebruik van technologie om de intimiteit te behouden tijdens landelijke lockdowns om verspreiding van het virus te voorkomen. Bij een aantal kunstwerken met als thema ‘nabijheid/distantie’ voegt hij de vraag toe “Hoe kunnen we in deze tijd van sociale afstand en isolatie nieuwe manieren vinden om samen te zijn – of, om de woorden van socioloog Sherry Turkle gebruiken, nieuwe manieren om ‘alleen samen’ te zijn?”

Maar de lente wist het niet….. ❤️

Het was Maart 2020…
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten,
de meeste auto’s stonden langs de kant van de weg,
de mensen kwamen bijna niet meer buiten,
de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde…

Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven bloeien

Lees hier verder  voor het hele gedicht

Via WHATTSAPP EN FACEBOOK

Twee teksten van Toon Hermans

Licht

Heer,
zoals het licht
doorbreekt uit de nacht,
zich verspreidt
en alle dingen aanraakt,
zo breekt uw liefde voor mij
door uit de donkerste dagen.
Geef mij de kracht
het warme licht van uw liefde
op te vangen,
en de dag zal gezegend zijn.

Ik weet niet hoeveel mensen mij hebben geschreven  (toen het slecht met me ging): ‘We zullen een kaarsje opsteken’. Mensen uit alle lagen van de bevolking, onder wie ook gelouterde mensen die zelf ooit hard hadden moeten knokken. Op die momenten voel je, dat zo’n kaarsvlammetje niet zomaar een sentimenteel lichtje is. Als iemand een kaars pakt, en een lucifer, en die kaars voor iemand anders aansteekt, dan is er toch sprake van warmte van de ene mens voor de andere mens. Duizenden en duizenden mensen steken op een dag een kaarsje aan. Dat is iets heel anders, dan wanneer duizenden mensen geen kaars aansteken. Bidden betekent niet alleen ‘vragen voor jezelf’, maar het is ook vragen voor de ander. Zoals je een kaarsje voor een ander opsteekt. Zo vindt door het gebed een verbinding tussen mensen plaats en dat is een grote kracht in de samenleving

Het coronavirus maakt onze wereld (te) klein ?

De uitbraak van het corona-virus houdt de hele Nederlandse samenleving in zijn greep. De eerste prioriteit op dit moment is vanzelfsprekend de strijd tegen dit virus en daar gaat alle aandacht naar uit. Maar wat betekent dat voor al die andere zaken die zich momenteel ook in deze wereld afspelen ? Hoe verhouden we ons in deze tijden tot het leed elders in de wereld ?

In Trouw van donderdag 19 maart stond een pagina-groot artikel met bovenstaand thema – kan dit meegenomen worden in dit blad vroeg iemand ? Ja natuurlijk,  klik hier voor het artikel.

Kaarsje  aansteken in de kerk?

Moderamen en kerkenraad bewegen mee met alles wat er gebeurt – en daarmee veranderen soms  eerder gedane berichten. Dachten we vrijdag nog dat het goed was om twee lijnen open te houden: de kerk komt naar mensen toe (online viering) én mensen kunnen naar de kerk blijven komen (kaarsje opsteken bij het klok luiden op woensdagavond of tijden mijn aanwezigheid in de kerk). Dat heeft tot nieuwe stevige én goede gesprekken gevoerd in hoeverre wij als kerkelijke gemeente de grootst mogelijke terughoudendheid in sociale interactie moeten (waar)borgen als een bijdrage aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en solidariteit.
Het moderamen heeft daarom besloten niet te uitnodigend te zijn om naar de kerk te komen en het risico te lopen dat daarbij het virus zich zou kunnen verspreiden. Dus geen kaarsje branden op woensdagavond en geen inloop van de predikant op dinsdag en vrijdag. U kunt wel met mij een afspraak maken.

Vandaag hebben er in de kerk ook een paar kaarsjes gebrand. Twee daarvan kwamen van mensen die mij daarom gevraagd hadden. Als je wilt dat er op woensdagavond of zondagmorgen een kaarsje brandt, kun je dat doorgeven aan scriba@pknhuissen.nl.
PS. We zullen deze week een kaart sturen naar minister Bruins als een teken van diep respect en verbondenheid voor zijn grote inzet in deze -zeker ook persoonlijk – moeilijke en zware tijden.


4. Morgengebed zondag 22 maart 2020

We leven in een land waar niemand de weg nog/meer weet. Best fijn als er dan in het landschap nog een paar (kleine) richtingwijzers staan. Het wordt zondag. De kerkklok luidt. Het is de 4e zondag van de veertigdagentijd. “Laetare, verheugt u ! Verheugd was ik toen ze zeiden: komt, laten wij gaan naar het huis van de Heer!”
Er waren deze week plekken en momenten waar je blij van kon worden. Onverwachte initiatieven;  een blik van herkenning ; een hand op het hart als speciale groet voor jou die veel beter voelde dan die vaak zo slappe handjes. Het is vreselijk wat er wereldwijd gebeurt, en tegelijkertijd omdat wij er zelf een weg in moeten zoeken is het fijn dat niet alleen de dreigende onmacht het voor het zeggen heeft. Kom , verheug je ! Laat de moed niet zakken.
Maar tja, hoe komen we in dat huis van God? Door op de plek waar je woont, je eigen thuis, op zondagmorgen je heel bewust te zijn dat jij/wij dit geloven en verlangen met heel veel mensen delen. En dat via kerkomroep rechtstreeks (en dan  ‘Huissen’ intypen) je dan thuis met ons kerkgebouw verbonden kunt zijn.
Om 10 uur is er dan een bemoedigings- en bezinningsmoment dat te volgen is via die kerkomroep. We lezen uit het liedboek Psalm 40a  en een fragment uit een brief van Dietrich Bonhoeffer aan zijn verloofde Maria. Centraal daarin het woord ‘verlaten’. Dat voelt als eenzaam en verlaten, afgesloten en opgesloten. Er klinkt ook vertrouwen in door: ik mag mij verlaten op God, op geloof hoop en liefde. Mijzelf even vrij-geven, loslaten, ver-laten. En koersen op die kleine richtingwijzers in onze tijd: een klok die luidt. Woorden en gebeden om te delen.  We groeten elkaar, van huis tot huis. Weest verheugd, toch maar mooi als je gemeente in HUIS-sen mag zijn!
Klik hier voor de liturgie.

Dag van Nationaal Gebed

Op woensdag 18 maart organiseren Missie Nederland, de Raad van Kerken in Nederland, de Evangelische Omroep, Groot Nieuws Radio en de ChristenUnie een Dag van Nationaal Gebed. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met deze dag willen de organisaties mensen de kans geven om in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God en zegen te vragen voor het werk van ieder die in deze onzekere tijden zorgdraagt voor anderen. De Dag van Nationaal Gebed zal vanaf 9.00 uur te volgen zijn via een livestream op de website nationaalgebed.nl


3. Wondermiddel gaat niet helpen

19 maart 2020

Ik hoor nog heel veel leuke dingen in het Corona-tijdperk: mensen die lekker gaan  wandelen, buiten in het zonnetje zitten, kinderen op skates, eindelijk de zolder opruimen. Zo zie je maar: elk nadeel heb z’n  voordeel. Tegelijkertijd zijn er zeer indringende verhalen van mensen die aan de beademing liggen op Intensive Care en de grote zorgen en angst  van hun geliefden. Liggen er nog steeds geen aardappels en WC-papier in de supermarkt. Is er het beklemmende gevoel dat we er met elkaar een wereld van hebben gemaakt waar dit virus zijn gang kan gaan. Een virus dat geen klein eilandje is, maar het hele landschap van de wereld verandert. Hoe kwetsbaar zijn wij ? Hoe moet het verder?  Duizend en één gedachten die ons volledig kunnen vervullen.

Vanavond zouden we elkaar in de kerk ontmoeten voor de derde gespreksavond over Bonhoeffer. Dat wordt geen live-gesprek, maar het gesprek kan doorgaan want – voor wie wil-  bied ik hierbij mijn voorbereiding aan. Mijn losse papieren, gespreksflarden, losliggende boeken heb ik bij elkaar geharkt. Een heel werkstuk voor opeens een hele grote gespreksgroep – elk nadeel heb z’n voordeel!
Bij Bonhoeffer is er een grote terughoudendheid (uit respect voor GOD én wereld!) te bespeuren om bij wereldse zaken té vroom en té stichtelijk te praten. Té snel vullen wij bij al die gedachten en vragen in tijden van zorg en onzekerheid het woordje God in. Dat is te snelle en goedkope troost. Vertrouw erop en leef daar vanuit: Jezus was -en is!-  mens voor anderen. Het gaat erom om samen de leegte en de pijn delen en te blijven geloven dat wat mensen in liefde gedeeld hebben niet verloren raakt. Zeg niet te snel  ‘God zal de leegte vullen’  -want geloof me zegt Bonhoeffer – dat doet hij niet, integendeel, hij houdt die leegte leeg.” Zo trof het met mij velen dat onze premier Rutte (altijd de lacht van de optimist als antwoord!) ons niet probeerde gerust te stellen met een bedrieglijke belofte van snelle oplossing, maar de waarheid van een onzekere tijd met ons deelde.

De leegte leeg laten betekent dat er een grote ruimte open blijft voor al onze gedachten. Maar voor Bonhoeffer is God géén lege God.  We kunnen deze dagen vol zitten met  allemaal gedachten. Zoekend, onzeker, onrustig. Dan klinkt daar het morgengebed van Bonhoeffer, een lied over God die een ruimte is waar wij al onze gedachten vrij mogen geven. Om nieuwe kracht en vertrouwen te vinden. Het werd een lied van Taizé: “Du weisst den Weg für mich” ,  


Coronahulp Lingewaard

18 maart 2020

De afgelopen dagen hebben de gemeente en Stichting Welzijn Lingewaard hard gewerkt om in deze rare en onrustige tijd de dienstverlening rondom onze kwetsbare medebewoners gestalte te geven.

Overheid, gemeenten en organisaties hebben ingrijpende maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden. Scholen, sport, ontmoetingscentra en horeca zijn gesloten. Het sociale leven van veel mensen is tijdelijk stil gelegd. Voor iedereen in Nederland heeft dit grote gevolgen.

Gelukkig zien we dat veel mensen hulp krijgen van bijvoorbeeld de kinderen, vrienden of een buurman. Maar niet iedereen kan makkelijk een beroep doen op buren of familie. Bovendien beperken we de sociale contacten deze periode zo veel mogelijk.

Oog voor elkaar

Daarom bieden organisaties als Stichting Welzijn Lingewaard en het Rode Kruis hulp. Voor inwoners die op dit moment hulp nodig hebben en bij wie niemand in de omgeving kan helpen. Bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen. Maar ook om gewoon een praatje te maken of wanneer inwoners vragen hebben.

We doen het samen

Inwoners uit Lingewaard kunnen hiervoor contact opnemen met Stichting Welzijn Lingewaard of het Rode Kruis. Medewerkers en vrijwilligers van deze organisaties bieden hulp, een luisterend oor en geven advies. Wij volgen wel de landelijke en lokale richtlijnen. We werken zoveel mogelijk telefonisch of digitaal en anders met zo min mogelijk fysiek contact. Boodschappen plaatsen wij voor de deur en alle contacten zijn telefonisch. 

Wilt u of uw organisatie iets voor een ander betekenen dan is uw hulp van harte welkom en kunt u ook contact opnemen met SWL.

Stichting Welzijn Lingewaard Meldpunt
Telefoonnummer: 088-25 52 555 of via de mail: vraag@swlingewaard.nl

Rode Kruis hulplijn
Het Rode Kruis heeft een speciale hulplijn voor mensen die in quarantaine of thuisisolatie zitten geopend.Telefoonnummer: 070-44 55 8882. Lieve vrienden

18 maart 2020

Bijzonder! Het eerste Corona-berichtje stond net op de site en binnen no time waren er al twee berichten van onze lieve verre vrienden uit onze partnergemeente Brandenburg an der Havel (met wie wij als Protestantse Gemeente al 30 jaar verbonden zijn). Een stad in voormalig Oost-Duitsland waar mensen een generatie lang geleefd hebben opgesloten achter een muur.

Waar strenge beperkingen golden om elkaar vrijuit te ontmoeten. In die 30 jaar hebben we intens ervaren : óók als we elkaar soms tijden niet (kunnen ) zien, in vriendschap groeide er een diepe verbondenheid en betrokkenheid.

Ulrike Mosch, Kreisjugendpfarrerin und Gemeindepädagogin der St. Gotthardt- und Christuskirchengemeinde, reageerde bijna direct :


               Dank für Deine Worte, die ich in großer Verbundenheit mitlese!

Auch wir kämpfen gerade darum, wie in dieser Zeit Kirche und kirchliches Leben neu gedacht werden kann und was es dafür braucht. Es fällt so schwer, von Gewohntem Abstand zu nehmen – und es gibt hier so heftige Diskussionen, ob nicht Kirchen doch offen sein sollten usw. Da ist es manchmal schwer, weil wir gleichzeitig gegen die Verbreitung des Virus und noch gegen Sturheit kämpfen müssen.

Dein geistliches Wort zu Dietrich Bonhoeffer hat mich berührt und in mir auch die Berichte von Menschen wachgerufen, die ganz Ähnliches von 1989 erzählt haben: Als sie gefangen waren, hat es ihnen unglaublich geholfen zu wissen: Draußen gibt es Mahnwachen, sie beten und singen für uns jetzt gerade  – und wenn wir das auch tun, sind wir verbunden.

So fühlen wir uns auch mit Euch verbunden in aller Sorge doch mit Hoffnung!

Bleibt behütet und mutig!

Van harte, Ulrike

En van Uwe Gau, predikant van de Auferstehungs-gemeinde in Brandenburg an der Havel ontvingen we een rondzendmail met daarin een handreiking voor zijn gemeenteleden om  zondagmorgen op hetzelfde tijdstip thuis de kerkdienst te vieren. Ieder voor zich en toch daarin gemeente met elkaar. Het voorbeeld kunt u hier vinden.

Liebe Gemeindeglieder,
in dieser besonderen Zeit möchten wir als Kirchengemeinde miteinander
als Schwestern und Brüder zusammenhalten.
Da unsere Kirche für Gottesdienste und alle anderen Veranstaltungen
bis auf Weiteres geschlossen bleibt, lade ich dazu ein sich an diesem
Konzept eines Hausgottesdienstes  zu beteiligen.

 Ich wünsche Gottes Segen und Gesundheit

 Pfarrer U. Gau


Klokken van troost en hoop

18 maart 2020.

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.   

In Huissen zullen we iedere woensdagavond van 19 – 19.15 uur de klok luiden. De kerk is dan ook open om een kaars op te steken.


Bericht van het Dominicanenklooster in Huissen

18 maart 2020

Beste Kapelgangers,

Wij, de Communiteit, nemen het besluit van de bisschoppen inzake het Coronavirus ter harte. De vieringen op zondagmorgen vervallen in ieder geval tot 31 maart. De overige vieringen, de lauden om 8 uur en de vespervieringen om 18.30 uur gaan gewoon door.

Paul Minke OP, Prior Dominicanen klooster

Over de twee gebedstijden in het klooster:

Elke morgen en avond komen we voor een half uur bijeen om samen te bidden. Om 8.00 uur is er de morgenviering (Lauden) , om 18.30 uur de Avondviering (Vespers, op dinsdag en vrijdag met eucharistie). Twee getijden zoals eb en vloed. Iedereen die wil kan meedoen. De gasten van de communiteit, van het centrum, jongeren en mensen van buiten zijn van harte welkom. We zingen een lied en twee psalmen uit de Bijbel. Vervolgens is er een korte lezing uit de Bijbel, gevolgd door een stilte. We sluiten ’s morgens af met het lied van Zacharias en ’s avonds met dat van Maria, beide keren gevolgd door gebeden voor kerk en wereld, voor de gasten van ons huis, voor onszelf.

Deze twee momenten van gebed zijn als de peilers van een brug die een rivier overspant. Zij dragen ons de dag door. Twee momenten om heel uitdrukkelijk je te verbinden met God die ons leven draagt. Je begeeft je in de wereld van de psalmen. Deze liederen zijn rijk aan emoties: vreugde, woede, falen, vergeving, wanhoop, hoop, schaamte, liefde. Een wereld die groter is dan jezelf en waarin je je eigen emoties en verlangens een plaats kunt geven. Het gebed kan je gevoeliger maken voor de emoties, verlangens en toekomstdromen van de mensen veraf en dichtbij.

Meditatie is voor ons verbonden met het gezamenlijk gebed. Nu eens blijft dit woord van de Schrift bij je haken, dan weer een ander woord. Je laat het door je heen gaan. Je wordt stil en ontvankelijk. In het koorgebed zijn er steeds weer stiltes: tussen de psalmen, na de lezing, na de voorbeden. De verzen van de psalmen bestaan meestal uit twee gedeelten: je ademt in, zingt, je ademt uit, dan weer in, je zingt en ademt uit. Zo ook adem je in de stiltes in en uit. Op het ritme van je adem kan een woord ontstaan dat je herhaalt of is er alleen een moment van aandacht en concentratie. Al het belangrijke in het leven wordt je gegeven (Paul Minke OP).


‘Ik hoop dat er weinig mensen naar de kerk komen’

17 maart 2020

Omdat dominees van tijd tot tijd een vrije zondag hebben, gaan er in protestantse kerken gastpredikanten voor. Afgelopen zondag stond ds. Frank Leever uit Houten (voor de eerste keer) op het rooster in Huissen De preek was al gemaakt toen uiteindelijk toch besloten werd dat alle bijeenkomsten de komende weken niet doorgaan.

Een gastpredikant hoopt altijd een beetje dat ook bij een onbekende voorganger de kerk goed gevuld zal zijn , maar zó zou ds. Leever begonnen zijn “De afgelopen week heb ik voor het eerst gehoopt dat er vanmorgen weinig mensen naar de kerk zouden gaan. Dat mensen afstand zouden houden van elkaar om het proces van besmetting te vertragen, zodat de ziekenhuizen niet overbelast zullen raken. Het RIVM en de regering benadrukken dat de medewerking van ieder van ons noodzakelijk is. Dus ja: daar zitten we dan vanmorgen. Hebben we er goed aan gedaan om hier vanmorgen samen te komen? Niemand die daar met zekerheid een antwoord op kan geven. Moge de Heer ons zegenen en behoeden”
Zondagmorgen kregen we van ds. Leever (frank.leever@gmail.com) nog een kort berichtje. “Het is goed dat we niet samenkomen vanmorgen. Ik voel het als een opluchting. Beter te voorzichtig zijn dan achteraf spijt hebben. De dienst zoals ik die voorbereid heb is echter geheel op de situatie geschreven. In deze vorm zal ik hem in een andere gemeente en op een ander moment niet gebruiken. Ik stuur hem aan jullie toe. Misschien kunnen jullie er nog iets mee. Misschien heeft deze of gene in de gemeente er iets aan en is mijn bidden, denken en formuleren niet helemaal voor niets geweest. Gods zegen gewenst! Wellicht zien we elkaar later nog eens!”

U kunt de preek en de hele liturgie hier vinden 

Kyriegebed voor zondag 15 maart
Laten we de Heer aanroepen om ontferming over de nood in de wereld
We doen dat in het vertrouwen dat zijn barmhartigheid geen einde kent
 
Heer onze God,
In onze wereld zijn er zoveel conflicten
waardoor mensen op drift raken en elders een veilig heenkomen zoeken
Onderweg worden zij slachtoffer van de loze beloften van anderen:
Van mensensmokkelaars die hen voor hun eigen gewin misbruiken,
Van machthebbers die hen als politiek drukmiddel inzetten,
Van politici die geen ruimte hebben om goede bedoelingen waar te maken.
Van mensen die hen beschuldigen van economische motieven en opportunisme.
Voor alle vluchtelingen en kwetsbare mensen
bidden wij samen tot U:   KYRIE ELEISON – HEER ONTFERM U
 
Onze wereld is in de greep van het coronavirus:
Mensen raken erdoor besmet, sommige worden ernstig ziek en sterven,
Ingrijpende maatregelen om de verspreiding tegen te gaan hebben soms verstrekkende gevolgen,
Er verandert in korte tijd zoveel en ook de economie heeft het zwaar te verduren.
Voor alle zieken, voor hun naasten en voor de medici en verpleegkundigen die hen hulp bieden;
En in het bijzonder voor alle ouderen en voor mensen met een verminderde weerstand
bidden wij samen tot u:  KYRIE ELEISON – HEER ONTFERM U

Ook voor alle artsen en politici die in deze crisis leiding moeten geven,
Die beslissingen moeten nemen waar veel van afhangt.
Voor alle mensen die leiding geven aan bedrijven die getroffen worden,
Die verantwoordelijk zijn voor hun werknemers en hun bedrijf.
Voor de mensen en de kinderen in het onderwijs,
die dagelijks met velen samenkomen in een beperkte ruimte.
Voor hen allen bidden wij samen tot u:   KYRIE ELEISON – HEER ONTFERM U


1. Buena sera! Humaniteit op z’n best

16 maart 2020

Toen gisteren de kerkdeuren gesloten bleven, ben ik toch niet verstoken gebleven van de prachtigste preken en bemoedigende woorden. Dominee Gremdaat startte zijn eigen troost-omroep “Radio Oranje”. Jesse Klaver sprak over een doortocht door onbekend terrein: ‘Kijk om naar elkaar. Ook als we even niet fysiek bij elkaar kunnen zijn – we laten niemand alleen achter. Houd moed’.  De minister president hield een gloedvol betoog vóór solidariteit en tégen het hamsteren. Elke afmelding van een activiteit die niet doorging ging vergezeld van tóch een paar positieve woorden. Misschien omdat niemand weet hoe dit allemaal verder gaat en iedereen moet zoeken  (de kinderen drie weken thuis? Werken niet op je werk? Help, een lege plek in mijn agenda?) weten we elkaar te vinden.

In Italie ontdekte men de ongekende en nieuwe betekenis van het balcon: het opent in een lockdown situatie het contact met de buren. Na een lange dag binnen zitten, als het naar binnen gerichte leven lang genoeg heeft geduurd , biedt een balcon ruimte , nieuwe adem, levenskracht door elkaar als buren even te horen en te zien. Dan klapt iemand opeens in zijn handen voor al die artsen en verpleegkundigen en het geklap verspreidt zich door de stad. Voor de ouderen en mensen die bang zijn. Voor de kinderen die hun vriendjes op school missen. Voor het immense verdriet van tien pagina’s rouwadvertenties in de krant. Iemand pakt zijn accordeon. Een pannendeksel, tamboerijn of fluit. Houd vol. We zijn niet alleen. Bij al die emoties die we niet kunnen zeggen is er gelukkig de muziek. Zingen mensen een lied. Geweldig! De deur op slot voor het virus , maar nu ga ik mijn balcondeuren  open zetten. Dag buurman, ik zie je  en hoor je.  

Woensdagavond is er geen gespreksgroep over Bonhoeffer. Het zou gaan over de geestkracht, de spiritualiteit van Bonhoeffer.  Opgesloten in zijn cel, locked down, geen sociaal contact, het gemis van zijn familie en vrienden, zijn geliefde Maria. Hoe ervaar je in zulke tijden de kracht van een (onzichtbare ) gemeenschap? De Italianen ontdekten dat je je met elkaar verbindt door op vaste tijden samen hetzelfde te doen, ook al ben je niet bij elkaar. Alleen dat al geeft een band die steunt ,     troost en ontroert. Op vaste tijden las Bonhoeffer in zijn cel een tekst uit de bijbel, sprak een gebed uit of zong een lied. En hij wist dat op datzelfde moment zijn verloofde, zijn vriend en nog enkele anderen, dat óók deden. Dat hield hem overeind. Daar kun je de dag mee doorkomen. 

Buon giorno! Ciao ! Een goede dag !

Matthijs Glastra , predikant Protestantse Gemeente 
predikant@pknhuissenj.nl  // 06 2129 4143


Coronavirus, kerk dicht

15 maart 2020

UPDATE

Gistermiddag hebben we er in het moderamen lang en diep over gesproken en ons besluit genomen om de viering van  15 maart door te laten gaan.

Daar zijn reacties op gekomen en in toenemende mate wordt daarbij aangehaakt bij het appèl van het RIVM aan alle 17 miljoen Nederlanders om de Corona-uitbraak onder de allesbepalende grens te houden, zodat de zorg beheersbaar blijft. Ze vraagt alles te doen om verspreiding te voorkomen en sociale contacten tot een minimum te beperken. 

Het heeft ons doen besluiten om aan dit klemmende solidariteits-appèl gehoor te geven en de vieringen van zondag 15, 22 en 29 maart NIET door te laten gaan.
Ook de andere bijeenkomsten in ons kerkgebouw zullen geen doorgang vinden, tenzij daar dringende afspraken tussen betreffende personen over gemaakt worden.

Hopelijk bereikt dit bericht je nog op tijd. Anders zul je morgen bij de kerk vriendelijk  ontvangen worden. Het verspreiden van dit bericht naar anderen wordt aangemoedigd !

We vinden het heel erg jammer om onze kerkdeuren te moeten sluiten.

Tegelijkertijd is daarbij de hoop dat deze maatregel een bijdrage mag leveren om de verdere voortgang van de verspreiding van het Corona-virus te vertragen en dit virus verder buiten de deur te houden.

Mocht je willen reageren, hieronder staan de gegevens van het moderamen. En als als je hulp nodig hebt en/of de deur niet uit kunt, laat het ons weten.

 Ynke Faber-Nauta, voorzitter (06  55 49 09 73)
 Matthijs Glastra, predikant (06 21 29 41 43)
 Marja Huson-ter Avest, scriba (06 20 53 59 46)

moderamen@pknhuissen.nl

13 maart 2020 besloten we als volgt:

De hele situatie rondom het coronavirus is zeer ingrijpend. Als moderamen hebben we vanmiddag uitvoerig gesproken over de situatie rondom het coronavirus.

 • Aan de ene kant hebben we te maken met een gezamenlijke verantwoordelijkheid als Nederlanders om de voortgaande verspreiding van het coronavirus af te remmen. Daarvoor moeten sociale ontmoetingen zo veel mogelijk worden teruggebracht.
 • Aan de andere kant zijn de richtlijnen helder vanuit de RIVM, Rijksoverheid en PKN (zie onder).

Op basis van zorgvuldige afwegingen en daarin meegenomen de adviezen en richtlijnen vanuit de RIVM, Rijksoverheid en de PKN hebben we gezamenlijk besloten om de viering de komende zondag toch door te laten gaan. Daarbij nemen we de zorg voor ouderen en kwetsbare mensen serieus. Ook de bijeenkomsten in het kerkgebouw zullen de komende week doorgang kunnen vinden. We gaan er uiteraard vanuit dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt c.q. zelf beslist om te komen of niet.

In deze fase willen we ontmoeting en vieren mogelijk maken. Van week tot week zullen we de actuele situatie bekijken en de besluitvorming daarop aanpassen. Mochten de ontwikkelingen of richtlijnen veranderen dan komen we als moderamen opnieuw bij elkaar om ons op de situatie te beraden.

In de viering van volgende week zondag 22 maart a.s. zouden we (bij doorgaan uiteraard) ‘de ruimte vieren’. Dat stellen we tot nader order uit. Als gemeente willen we dit gezamenlijk vieren en we merken dat er nu al mensen zijn die de vieringen vanwege het coronavirus niet bijwonen.

We kunnen ons voorstellen dat je vragen of opmerkingen hebt. Je kunt ons hier gerust op aanspreken. Ook zijn we telefonisch of per mail (moderamen@pknhuissen.nl) te bereiken. Ook als je hulp nodig hebt en/of de deur niet uit kunt, laat het ons weten.

Ynke Faber-Nauta, voorzitter (06  55 49 09 73)

Matthijs Glastra, predikant (06 21 29 41 43)

Marja Huson-ter Avest, scriba (06 20 53 59 46)

We sluiten aan bij de richtlijnen van RIVM, Rijksoverheid en PKN. Die maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

Vanuit de PKN

 • Het RIVM adviseert geen handen te schudden. 
 • De gebruikelijke liturgische handdruk tussen predikant en ouderling van dienst kan vervangen worden door een knik met het hoofd of een hand op het hart. 
 • Het is verstandig om ook het doorgeven van collectezakken te vermijden. U kunt bijvoorbeeld met de collectezakken bij de deur gaan staan.


Coronavirus en PKN

Gemeenten binnen de Protestantse Kerk beslissen over hun eigen beleid. Via onderstaande link kom je op de website van de landelijke PKN en worden we op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus