Bronnen van spiritualiteit


“De stilte is een tweestemmig lied
waarin God en de mens elkaar raken”

                           Guillaume van der Graft

 

Door alle tijden heen zijn mensen op zoek naar de bronnen van het leven.
Wat mijn hart en ziel raakt, kan ik dat ‘onder woorden brengen’?
Soms wel, vaak niet.
Op deze plek kunnen mensen elkaar doorgeven wat hen inspireert, ontroert, helpt.
Aandacht voor het leven vraagt van mij dat ik stil sta bij wat er is.
Een tekst van Aurelius Augustinus (354 – 430),
een mens op zoek naar zichzelf, op zoek naar God.
Tussen oud en nieuw, zoeken en vinden, binnen en buiten.

Laat heb ik U lief gekregen,
o schoonheid zo oud en zo nieuw.
laat heb ik U lief gekregen.

Want zie
binnen in mij was U
en ik was buiten,
en dáár zocht ik U.
Lelijk als ik was,
stortte ik mij op de mooie dingen
die Gij gemaakt hebt.

U was met mij, maar ik was niet bij U!

Die dingen hielden mij ver van U verwijderd;
en toch zouden ze niet bestaan
als ze niet in U bestonden.

Toen hebt U geroepen en geschreeuwd
en mijn hoofd doorbroken.
Geschitterd en gestraald hebt U
en mijn blindheid verjaagd.
Een heerlijke geur hebt U verspreid;
en diep ademde ik die in
en nu snak ik naar U.
Ik heb U geproefd en sindsdien
dorst en honger ik naar U.
U hebt mijn hart geraakt,
en het is ontvlamd
in verlangen naar Uw vrede