15-3 Coronavirus, kerk dicht


UPDATE

Gistermiddag hebben we er in het moderamen lang en diep over gesproken en ons besluit genomen om de viering van  15 maart door te laten gaan.

Daar zijn reacties op gekomen en in toenemende mate wordt daarbij aangehaakt bij het appèl van het RIVM aan alle 17 miljoen Nederlanders om de Corona-uitbraak onder de allesbepalende grens te houden, zodat de zorg beheersbaar blijft. Ze vraagt alles te doen om verspreiding te voorkomen en sociale contacten tot een minimum te beperken. 

Het heeft ons doen besluiten om aan dit klemmende solidariteits-appèl gehoor te geven en de vieringen van zondag 15, 22 en 29 maart NIET door te laten gaan.
Ook de andere bijeenkomsten in ons kerkgebouw zullen geen doorgang vinden, tenzij daar dringende afspraken tussen betreffende personen over gemaakt worden.

Hopelijk bereikt dit bericht je nog op tijd. Anders zul je morgen bij de kerk vriendelijk  ontvangen worden. Het verspreiden van dit bericht naar anderen wordt aangemoedigd !

We vinden het heel erg jammer om onze kerkdeuren te moeten sluiten.

Tegelijkertijd is daarbij de hoop dat deze maatregel een bijdrage mag leveren om de verdere voortgang van de verspreiding van het Corona-virus te vertragen en dit virus verder buiten de deur te houden.

Mocht je willen reageren, hieronder staan de gegevens van het moderamen. En als als je hulp nodig hebt en/of de deur niet uit kunt, laat het ons weten.

 Ynke Faber-Nauta, voorzitter (06  55 49 09 73)
 Matthijs Glastra, predikant (06 21 29 41 43)
 Marja Huson-ter Avest, scriba (06 20 53 59 46)

moderamen@pknhuissen.nl

13 maart 2020 besloten we als volgt:

De hele situatie rondom het coronavirus is zeer ingrijpend. Als moderamen hebben we vanmiddag uitvoerig gesproken over de situatie rondom het coronavirus.

  • Aan de ene kant hebben we te maken met een gezamenlijke verantwoordelijkheid als Nederlanders om de voortgaande verspreiding van het coronavirus af te remmen. Daarvoor moeten sociale ontmoetingen zo veel mogelijk worden teruggebracht.
  • Aan de andere kant zijn de richtlijnen helder vanuit de RIVM, Rijksoverheid en PKN (zie onder).

Op basis van zorgvuldige afwegingen en daarin meegenomen de adviezen en richtlijnen vanuit de RIVM, Rijksoverheid en de PKN hebben we gezamenlijk besloten om de viering de komende zondag toch door te laten gaan. Daarbij nemen we de zorg voor ouderen en kwetsbare mensen serieus. Ook de bijeenkomsten in het kerkgebouw zullen de komende week doorgang kunnen vinden. We gaan er uiteraard vanuit dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt c.q. zelf beslist om te komen of niet.

In deze fase willen we ontmoeting en vieren mogelijk maken. Van week tot week zullen we de actuele situatie bekijken en de besluitvorming daarop aanpassen. Mochten de ontwikkelingen of richtlijnen veranderen dan komen we als moderamen opnieuw bij elkaar om ons op de situatie te beraden.

In de viering van volgende week zondag 22 maart a.s. zouden we (bij doorgaan uiteraard) ‘de ruimte vieren’. Dat stellen we tot nader order uit. Als gemeente willen we dit gezamenlijk vieren en we merken dat er nu al mensen zijn die de vieringen vanwege het coronavirus niet bijwonen.

We kunnen ons voorstellen dat je vragen of opmerkingen hebt. Je kunt ons hier gerust op aanspreken. Ook zijn we telefonisch of per mail (moderamen@pknhuissen.nl) te bereiken. Ook als je hulp nodig hebt en/of de deur niet uit kunt, laat het ons weten.

Ynke Faber-Nauta, voorzitter (06  55 49 09 73)

Matthijs Glastra, predikant (06 21 29 41 43)

Marja Huson-ter Avest, scriba (06 20 53 59 46)

We sluiten aan bij de richtlijnen van RIVM, Rijksoverheid en PKN. Die maatregelen zijn:

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
  • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

Vanuit de PKN

  • Het RIVM adviseert geen handen te schudden. 
  • De gebruikelijke liturgische handdruk tussen predikant en ouderling van dienst kan vervangen worden door een knik met het hoofd of een hand op het hart. 
  • Het is verstandig om ook het doorgeven van collectezakken te vermijden. U kunt bijvoorbeeld met de collectezakken bij de deur gaan staan.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *