12-7-2020 ds. Matthijs Glastra


Londen, Hyde Park, Speaker’s Corner: als ik de wereld iets te zeggen heb kan ik hier het woord nemen. Als ik het lef heb natuurlijk om op een kistje te klimmen! Politieke en godsdienstige items scoren hoog. De man op deze foto is de persoonlijke favoriet van Frits de Lange. In deze korte prikkelende tekst “verwerp God en volg Jezus” herkent hij namelijk het zoeken van Dietrich Bonhoeffer: kun je geloven zonder God ? Als wij God noemen, is het net of er een andere werkelijkheid van boven/buiten bijkomt en overheen schuift. Religie schept een tweede ruimte, waar Bonhoeffer wil leven en geloven vanuit de overtuiging dat er maar één werkelijkheid is. Zou er daarom een religie mogelijk kunnen zijn zonder God? Kunnen gelovigen een nieuwe taal gaan spreken, a-religieus, maar bevrijdend en verlossend als de taal van Jezus?
We kunnen Paulus en Bonhoeffer niet zo maar op elkaar plakken, maar met die intentie en verlangen van Bonhoeffer lees ik deze weken Paulus. Hij durft het aan, hij rebelleert tegen de groep apostelen. Niet de God van de besnijdenis en de aparte groep naast de wereld, maar de genade en ruimte van Jezus liefde in deze wereld.  Niet te veel ons verliezen in uiterlijke zaken, maar een verandering van mijn leven. Is traditie een houvast of wordt het tot een gesloten harnas dat mij hindert in het bewegen? Als ik het rugzakje van mijn leven en geloven eens open maak en kijk wat erin zit : wat draag ik mee, wat draagt mij in het leven? We lezen Paulus begin van zijn brief aan de Galaten 1:1  t/m 2:6

Matthijs Glastra

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *