16-8-2020 Pastor Ineke van Cuijk OP


Jesaja 56, 1.6-7 en Matteüs 15, 21-28 + Psalm 67
De lezingen van deze zondag roepen ons op ‘de blik naar buiten’ te richten. Jezus, groot geworden en opgegroeid binnen de joodse traditie, richt zich tot het volk Israël. In Matteüs 10,5 stuurde hij zijn leerlingen nog nadrukkelijk alleen naar de Israëlieten op pad (‘Sla de weg naar de heidenen niet in, en ga een stad van de Samaritanen niet binnen’) maar aan het eind van het Evangelie (28, 19-20) zal Hij ze naar alle volken sturen (‘Ga, en maak alle volkeren tot leerling’). De confrontatie van Jezus met de Kanaänitische vrouw opent ook Jezus de ogen. Een schokeffect: Hij lijkt zich ineens te realiseren dat Hij iets wezenlijks uit zijn traditie over het hoofd heeft gezien. Teksten zoals Psalm 67 en Jesaja 56. ‘Dat de volken U loven, God, dat alle volken U loven. Laten de naties juichen van vreugde, want U bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde. Dat de volken U loven, God, dat alle volken U loven. (NBV 4-6).  En Jesaja schrijft ‘En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de HEER te zijn – ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond -, hem breng ik naar mijn heilige berg, hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed; zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’. Zo spreekt God, de HEER, die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren: Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn.’ (NBV 6-8).
Ook in ons leven kan opeens een ontmoeting met iemand uit een andere cultuur, een ander land ons de ogen openen. De hele discussie rond BLACK LIVES MATTERS geeft dit sterk aan. Bepaalde patronen, ideeën en vooroordelen zitten zo ingebakken dat we ons er nauwelijks bewust van zijn. En een ‘pittige discussie’ zoals tussen Jezus en de Syro-Fenicische vrouw kan opeens een ‘eyeopener’ zijn.
Dat wij elkaar bemoedigen, stimuleren en kansen geven dergelijke ontmoetingen te bewerkstelligen.

Ineke van Cuijk

We zijn via  www.kerkomroep.nl  met elkaar verbonden in een moment van bemoediging en bezinning.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *