Briefwisseling Brandenburg 3e advent


Op de derde adventszondag lezen we de brieven die we elkaar als partnergemeentes hebben toegestuurd. Via onderstaande links vind je de brieven (zowel in het Nederlands als in het Duits). Als eerste de brief die wij naar Brandenburg stuurden, daaronder de vertaling van de brief die we uit Brandenburg ontvingen.

Lieve vrienden,
In alles wat er nu in de wereld gebeurt – afstand houden, elkaar niet kunnen zien, geen knuffel, de muren die het virus in ieders leven opbouwt – ervaren wij sterk de band die wij als partnergemeentes ‘op afstand’ al zo lang met elkaar delen. Tussen Brandenburg en Huissen stond een muur, was er afstand, konden we elkaar lange tijd niet zien (en die knuffel geven!) , maar wat ons ten diepste bleef verbinden was de ervaring : óók als we elkaar soms tijden niet (kunnen ) zien, in vriendschap groeide er een diepe
verbondenheid en betrokkenheid. We zijn blij met jullie, de verbondenheid, dat wij er zijn voor elkaar, door alles heen.
Advent is een tijd van inkeer en vooruit kijken. In de donkere dagen voor Kerst zijn we op zoek naar licht in de nacht. Licht dat het duister verdrijft. De pandemie heeft het ons moeilijk gemaakt om vooruit te kijken, plannen te maken, op reis te gaan. Plannen die we maakten gingen niet door , en dan durf je soms bijna niet meer ergens op te hopen.
Huissen en Brandenburg, wij hebben ervaren dat de hoop levend blijft. Dat mensen kracht ervaren door te leven vanuit het vertrouwen dat het licht weer gaat schijnen. Dat de nacht niet blijft duren. Dat niet naast de duisternis, maar in de duisternis licht kan gaan schijnen. In de stilte van de kerstnacht wordt nieuw leven, nieuwe levenskracht, wordt Jezus geboren. Leven , liefde en licht kunnen steeds weer geboren worden, opnieuw beginnen.
Wij wensen elkaar voor in deze Adventstijd die levenskracht toe. Gezegende kerstdagen en een goed nieuw jaar, waarin geloof, hoop en liefde onder ons mogen groeien. Wij hopen dat we elkaar volgend jaar weer ‘gewoon’ kunnen ontmoeten. Dat jullie bij ons kunnen komen. Dat we kunnen genieten van onze vriendschap en verbondenheid. Heel gewoon en o zo bijzonder !

Matthijs Glastra.

 

Beste vrienden in Huissen!
We begroeten jullie met heel ons hart in de dienst op de 3e advent. Het jaar dat ten einde loopt, de adventstijd en kerst waren en zijn voor ons allemaal, een tijd met veel verwarrende gevoelens en woorden. ANGST en ONZEKERHEID – VERDRIET en EENZAAMHEID. Maar helaas ook ONWETENDHEID en ARROGANTIE – MEDOGENLOOSHEID en EGOISME. Gemakkelijk is het niet om daar HOOP te geven en TROOST en SOLIDARITEIT te bieden. En het is zo belangrijk dat juist nu de boodschap van God boven alles staat. Onze gedachten en daden zouden alleen op die boodschap gericht moeten zijn.
In onze huidige gemeentebrief voor december staat geschreven: God is liefde, en wie in die liefde blijft, die blijft in God en God in hem 1. Johannesbrief 4, 16b-21.
Prachtige en belangrijke bijbelwoorden zijn dat: God is liefde. De liefde is de kracht die ons in leven houdt. Daarbij gaat de liefde van God ons menselijk vermogen
elkaar lief te hebben, ver te boven! GOD IS LIEFDE is alleen in verbinding met Jezus Christus werkelijk goed te begrijpen. Jezus zelf heeft de liefde van God geleefd toen hij mensen ontmoette en zich uiteindelijk in de liefde voor ons opgeofferd.
Hoe gaat dat bij ons? Naast de liefde voor onze partner, familie, vrienden en naasten is er ontzettend veel onverschilligheid en gebrek aan liefde in onze wereld. Gezinnen vallen uit elkaar, vriendschappen verdwijnen, ruzies en conflicten, haat en oorlog. Dat zien we bij de populistische partijen en ook bij de van haat vervulde openbare bijeenkomsten in ons land.
Waar liefde ontbreekt, heersen haat en kwaadaardigheid? Daarom is het belijden van: God is liefde! zo belangrijk En als we in die liefde blijven, als die liefde de standaard van ons leven is, dan voelen de mensen met wie we samenleven dat ook. Gods boodschap van liefde wil ons keer op keer bereiken, zodat liefde niet zomaar een woord is, maar onze gedachten, onze daden en ons vertrouwen, ons geloof in GOD bepaalt.
We zijn zo dankbaar voor het geschenk dat we zusters en broeders in Brandenburg en Huissen voor elkaar zijn en het leven en het geloof met elkaar delen. En dus verheugen wij ons en hopen we jullie opnieuw te ontmoeten. Tot die tijd wensen we jullie een goede adventstijd, een gezegend kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar 2021.
Namens de gesprekskring, de gemeenteleiding en de hele gemeente groet ik jullie van harte. Blijf gezond en beschermd!
Pastor Uwe Gau

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *