Online vieringen tijdens lockdown


Dinsdagmiddag 15 december jl. heeft het moderamen in samenspraak met Ada van Arkel gesproken over de verdergaande verzwaring van de coronamaatregelen. Wat betekent dit voor onze  kerkelijke gemeenschap.

Voor wat betreft het al dan niet door laten gaan van de vieringen hebben we een lastige maar zorgvuldige afweging gemaakt. Voorop staat dat we de richtlijnen van de overheid en de PKN volgen. Als kerk mogen we de vieringen fysiek door laten gaan. Toch hebben we na rijp beraad besloten om uit solidariteit met de samenleving dat niet te doen.

De vieringen van a.s. zondag, maandagmiddag 21 december, kerstavond, kerstmorgen en de daarop volgende zondagen zijn dus alleen online te volgen. We kunnen de vieringen beluisteren via kerkomroep en sinds kort ook volgen met beeld via de website / YouTube. Daarmee kunnen we als gemeente met elkaar verbonden blijven ondanks de afstand. Voor sommige gemeenteleden zal het niet gemakkelijk zijn als je geen toegang hebt tot de digitale viering. Onze speciale aandacht gaat naar hen uit.

Daarnaast zal Matthijs Glastra op woensdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur in het kerkgebouw zijn voor diegenen die behoefte hebben aan een (pastoraal) gesprek. Wel graag van te voren melden bij Matthijs (predikant@pknhuissen.nl of 06 21 29 41 43). Alle overige doordeweekse (verhuur)activiteiten gaan tot en met 19 januari a.s. niet door. Ook de geplande ‘KERSTSTRAAT’ van zondagmiddag 27 december vervalt.

We vertrouwen erop hiermee bij te dragen aan het terugdringen van het coronavirus en hopen van harte op een spoedig ‘normaal’.

Hartelijke groet,

Matthijs Glastra, Ynke Faber, Marja Huson-ter Avest, Ada van Arkel

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *