Avondwake ‘vrede voor iedereen’


Vrede voor iedereen – avondwake voor Oekraïne, woensdag 27 april 2022 van 17.30 – 18.00 uur


De oorlog in Oekraïne raakt velen diep in het hart. De slachtoffers en verwoesting, de angst en wanhoop. Vluchtelingen en soldaten, machthebbers en het volk.  Zolang deze oorlog voortduurt willen we (proberen) onze kerk elke woensdag open te stellen voor een avondwake van 17.30 – 18.00 uur om zo ruimte maken voor een gemeenschappelijk moment van bezinning. Dat er een plek is waar angsten en zorgen neergelegd kunnen worden en waar gebeden en gesmeekt kan worden om vrede en recht voor Oekraïne (en Rusland!). Wil je meedenken, meedoen, misschien andere suggesties of mogelijkheden inbrengen  -zondag na de viering kijken we wat kan. Als je er dan niet bent maar wel wilt reageren, kan dat bij de scriba of bij mij. Woensdag 9 maart maken we een begin maken en we gaan in principe door tot de oorlog beëindigd is. Ieder die daar behoefte aan heeft – welkom!

Marja Huson – ter Avest , scriba@pknhuissen.nl ,  06 2053 5946
Matthijs Glastra , predikant@pknhuissen.nl, 06 2129 4143

Download hier de raamposter om thuis op te hangen. 

1:Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.
2:Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus ,luister
en laat ons niet alleen!
4: Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
Uw vrede wint de strijd.
Bron B. Huis en Kerk. Tekst Jan Nooter (1922, doopsgezind predikant te Utrecht; voorzitter van de Doopsgezinde Liederenbundelcommissie. Medewerker aan Psalmen en Liederen, proefbundel ten dienste van de Doopsgezinde Broederschap,1963). Melodie Antwerpen 1539 – Ik wil mij gaan vertroosten

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *