26-3-2023 ds. Pieter Dirk Wolthaus


Zondag 26 maart 2023 – 5e zondag van de 40-dagentijd

Lezingen: Ezechiel 37 : 1 – 14 en Johannes 11 : 1 – 4 en 17 – 44
Woorden van hoop en vertrouwen klinken in de lezingen van deze zondag, van opstanding dwars door het donker van wanhoop en dood. Op weg naar Pasen krijgen we een vooruitblik waar het heen gaat op de weg die de Messias zal gaan. Uit de dood naar nieuw leven, naar leven in verbinding met elkaar en met de Eeuwige.
De profetenlezing uit Ezechiël vertelt over het volk van God in ballingschap. Het volk is uitgeblust en zonder toekomstperspectief, dor en doods. Van de Eeuwige hebben ze lang niets meer gehoord. Hij is bij het volk in de vergetelheid geraakt.
Maar God laat het er niet bijzitten. Hij is zijn volk niet vergeten, zo klinkt het! De profeet Ezechiël krijgt de opdracht om het volk van God uit zijn grafstemming te halen. Hij krijgt een visioen over een dal vol doodsbeenderen. Dat is wat er, bij wijze van spreken, nog over is van het volk Israël. In Ezechiëls visioen worden de dorre beenderen bekleed met vlees, krijgen ze weer zin en samenhang. Dan wordt hen de levende adem van God, uit Genesis 2, ingeblazen. Er gaat weer een toekomst open.
In Bethanië is er, zo vertelt Johannes, rouw om de dood van Lazarus, de broer van Maria en Martha, vrienden uit de kring van Jezus. Johannes vertelt de gebeurtenissen, die volgen, als geloofsverhaal. Dat is dus iets anders dan een historisch verslag. Johannes beschrijft hoe Jezus aan alle voorschriften en wetten en gezond verstand voorbij gaat en Lazarus uit het graf roept: “Maak hem los en laat hem gaan”.
Dat is waar Jezus voor staat, deze man van God. En waar de Eeuwige zich altijd sterk voor maakt, door mensen heen: inzet voor bevrijding en opstanding. Verzet tegen alles wat de mens onderdrukt of lamslaat. Mensen worden opgewekt tot verzet tegen elke dodelijke kracht die het menselijk leven, de humaniteit, bedreigt. Dat heeft Jezus voorgeleefd. En die “opstandigheid” is besmettelijk geworden, blijkt over te slaan door de eeuwen heen tot in onze tijd.

ds. Pieter Dirk Wolthaus

Opwekking van Lazarus – Jacques Vonk, schilder/glazenier

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *