28-5-2023 Pinksteren ds. Jan Bos


P I N K S T E R E N

Zondag vieren we met elkaar het Pinksterfeest, wat mij betreft het mooiste kerkelijke feest. Het is ook de eerste officiële viering in Huissen die ik ‘alleen’ doe. Maar wat is ‘alleen’? We zitten daar immers samen en we lezen en zingen en bidden samen. Het gospelkoor Promises heeft mooie liederen ingestudeerd. En belangrijker: we hoeven het nooit alleen te doen omdat de Geest van God ons van buitenaf ondersteunt.

Daarover gaat het ook juist aanstaande zondag: dat je de dingen lang niet altijd in de hand hebt. Het leven niet. God niet. De discipelen worden in hun leven overvallen door wind en vuur en spreken daardoor andere taal. Petrus duidt dit gebeuren in een toespraak die volgt op het Pinksterevangelie. In die toespraak grijpt hij terug op woorden van de profeet Joël: geloven heeft te maken met geroepen worden EN aanroepen van de Naam. Als dat gebeurt dan kan het leven radicaal veranderen! Dan heeft de dood (in allerlei vormen) geen vat meer op ons, net als bij Jezus die los werd gemaakt uit de banden van de dood.

We laten het zondag maar gebeuren!

“Dresscode”

De kleur van de Pinksterzondag is ROOD: kleur van energie, liefde en enthousiasme! Is het een mooi idee als we allemaal zoveel mogelijk in het ROOD gekleed zijn?

Hartelijke groet !

20230528 Liturgie Pinksteren ds. Jan Bos

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *