16-11-2023 GEMEENTEAVOND


Beste gemeenteleden,

We nodigen je van harte uit voor de gemeenteavond op donderdag 16 november a.s. in de kerk.  Op het programma staan twee onderwerpen, nl. Veilige Kerk en ons beleidsplan 2024-2028.

Begin oktober jl. hebben twaalf Protestantse Kerken uit Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen-Noord een bijzondere overeenkomst gesloten. De kerken hebben samen een team vertrouwenspersonen gevormd met als doel een meldplaats te zijn voor misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Matthijs Glastra en Yolanda de Wit geven ons een inkijkje in het hoe en wat van het Team Vertrouwenspersonen Ring Elst.

  • Beleidsplan 2024-2028

Op een interactieve en dynamische manier gaan we met elkaar in gesprek. We hebben jullie ideeën en wensen voor de toekomst van onze gemeente nodig om het beleidsplan te kunnen schrijven. We willen een zo breed mogelijk gedragen toekomstperspectief schetsen. Als basis geldt de formulering uit het profiel van onze gemeente ‘DNA, wie wij zijn’.

We zijn een geloofsgemeenschap
waar mensen geïnspireerd door het levensverhaal van Jezus Christus
geloof hoop en liefde willen delen.
Onze kerk is een huis van God en mensen
met ruimte voor ontmoeting en gesprek, verdieping en bezinning.

Een plek om leven te ontvangen en te delen.
Jij en ik mogen hier op adem komen
en samen verrast worden door elkaar en door God.

Wat ons bijeen houdt en waarin wij ons willen verbinden met anderen is:

  • Zorg voor AARDE en SCHEPPING: groene kerk – duurzaamheid
  • Zorg voor kwetsbare MENSEN: omzien naar en inzetten voor.
  • Zorg voor de ZIEL: bezinning, bezieling en beweging, een open dialoog met de christelijke traditie en onze samenleving

Kortom, reden genoeg om je aan te melden. Dat kan per mail via aanmelden@pknhuissen.nl maar ook telefonisch of door een van ons aan te spreken. Graag tot ziens!

Namens de kerkenraad en Ynke Faber, Jan Prent, Danielle van Deutekom

Marja Huson-ter Avest, scriba

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *