Inleiding viering 21 mei 2017


We zitten nu midden in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Het is een tijd waarin we vieren dat we als nieuwe mensen mogen opstaan en leven, elke dag weer. Met Pasen hebben we gevierd dat niet de dood, de angst en uitzichtloosheid het laatste woord hebben maar dat we ons mogen verbinden met Jezus Messias. Hij is ons voorgegaan op de weg ten leven en in zijn spoor mogen we verdergaan. Hierin mogen we delen in de vriendschap met God, mogen we bondgenoten zijn van God en elkaar. In de Jesaja-lezing horen we over een visioen waarin het goede leven weer wordt opgericht. Waar verlatenheid heerste, krijgt toekomst nu vrij spel. Waar dorheid de overhand leek te hebben, ontstaan hoop en leven.

Jezus heeft zich laten inspireren door Jesaja. Hij was een voorloper voor hem. Op zijn weg liet Jezus zich aanraken door het visioen van Gods liefde voor en met de mensen. Zo heeft hij onder ons geleefd, als een mens met een open en aanraakbaar hart naar God, naar het goede.

Met hem mogen wij delen, mogen we als nieuwe en bevrijde mensen leven. Mensen die liefde mogen ontvangen, het goede, de vrede van God, en dit mogen uitstralen en delen. Ds. Margreet de Bree

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *