Gesprek over Prediker en voltooid leven, 31-1-’17


Ach olijven, je smaakt me niet meer. Over Prediker en voltooid leven.

Gedenk je schepper in de dagen van je jeugd
voordat komen de kwade dagen
en naderen de jaren duister en grauw.

Ach olijven, je smaakt me niet meer
Amandelbomen bloei niet meer voor mij
Sprinkhaantje wat sleep je je voort
Kapperbesje je helpt niet meer

Het zilveren snoer wordt doorgeknipt
De gouden lamp valt stuk op de vloer.

Stof keert terug naar de aarde
Aarde tot aarde.
En de levensadem keert
naar de god, die haar gaf.

Alles is leegte, zegt Prediker
Alles is lucht en leegte

(fragmenten uit Prediker 12)

Voor wie wil: woensdag 31 januari ben ik van 10-11.30 en van 20-21.30 uur in de kerk om met elkaar in gesprek te gaan over het laatste hoofdstuk van Prediker. Over mijn laatste adem, over leven en dood, god en het leven, genieten en gelukkig zijn.

Opgave en info: Matthijs Glastra, t. 06 21 29 41 43. e. matthijsglastra@kpnmail.nl

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *